Beste Reynaertlezer,                                              15 maart 2011

Opnieuw een ‘nieuwe lente en een nieuw geluid’. Met dit lentenummer starten we onze 29ste jaargang. Ook dit jaar kregen we de steun van vele middenstanders uit Belsele die met hun advertentie de uitgave van ons ‘Geel Boekske’ mogelijk maken. Waarvoor hartelijk dank. U kan uw waardering tonen door bij gelegenheid bij hen binnen te stappen.  Onze bereidwillige bussers, ‘onze vrijwilligers’, zorgen voor de verspreiding over heel Belsele. Ook zij verdienen onze dank.

Sinds het overlijden van Arnold viel zijn kroniek  ‘De Vrije Teugel‘ weg. ‘Belsele West’, van de hand van Geert Rombouts, zal deze leemte proberen opvullen. Onze Reynaert blijft een van de constante gegevens uit het verenigingsleven in Belsele. Vele verenigingen vinden de weg om hun activiteiten aan te kondigen. Je vindt deze activiteiten in onze rubriek ‘Reynaert nodigt uit’ of elders in ons boekje. Wie er nog geen gebruik van maakte, kan altijd de redactie contacteren, voor een volgend nummer.

In 2011 zijn al heel wat records gesneuveld. Niet alleen op sportief vlak. Daar sneuvelen de meeste records en dat vinden we doodnormaal. In februari sneuvelde het record regeringsvorming. Heel wat inkt vloeide, dagbladen werden volgeschreven en radio- en tv-programma’s volgepraat. Er werd betoogd, friet gegeten, baarden zijn aan ‘t groeien…  en de vraag rijst of dit nu een triest record is?  Moeten wij wakker liggen van dit record?  Moet er een regeerakkoord komen onder tijdsdruk of telt ‘enkel een goed akkoord, hoe lang er ook moet onderhandeld worden’. U verstaat, beste lezer, dat wij opteren voor dit laatste. Er moet een regering komen, liefst zo snel mogelijk. Maar een regering die een goed en degelijk onderhandeld akkoord kan uitvoeren. Een regeerakkoord, dat aandacht heeft voor de vragen van de  mensen, dat geen hypotheek legt op de toekomst en dat maatregelen treft om de problemen van vergrijzing, pensioenen, werkloosheidsuitkering oplost. Daarvan liggen wij en de jongeren onder ons toch wakker?  En dat zo’n akkoord afsluiten moeilijk is, weet nu al het kleinste kind. De standpunten liggen immers mijlen ver uiteen. Zelfs het staatshoofd vindt geen oplossing.  Alle partijen zijn al aan zet geweest.  Nu wordt gerekend op Wouter Beke.  Of hij slaagt hangt van veel factoren af. Niet in het minst van Elio Di Rupo en de Franstalige partijen, die de Vlamingen hun Copernicaanse omwenteling moeten gunnen. Toch even nog meegeven dat ook in Wallonië mensen denken dat ‘een staatshervorming voor Wallonië een elektroshock kan zijn die de mensen nodig hebben om de eigen levenssituatie te verbeteren’. Dixit Eric Mestdagh, bedrijfsleider en Franstalig manager van het jaar.

Een record om niet trots op te zijn is dat meer dan 100 000 gezinnen hun gas- en elektriciteitsrekening niet meer kunnen betalen.  En dit na het Europees jaar van de armoedebestrijding in 2010. Reden is dat de elektriciteitsprijs met 6 procent gestegen is, de gasprijs met 21 procent. En dat terwijl elektriciteitsleveranciers hun winst spectaculair zagen toenemen. Het debat over de sluiting van de oudste kerncentrales is daarmee opnieuw geopend. Als de kerncentrales sluiten, zal een prijsstijging het gevolg zijn, omdat er een tekort dreigt aan elektriciteit, waarschuwt het IEA. En nergens is de elektriciteit zo duur als in ons land.

Ook diesel en huisbrandolie zijn met 25% in prijs gestegen. En dat heeft alles te maken met de burgeropstand in Noord-Afrika en het Nabije Oosten. De democratiseringsgolf is ingezet in Tunesië. Het heersende regime werd op korte tijd  verjaagd en vandaag moet Tunesië zich reorganiseren en hervormen tot een democratisch land, waar recht is op vrije meningsuiting, waar democratische verkiezingen een regering aan de macht brengen. Net zo is het verlopen in Egypte. Moebarak is onder druk van de oppositie opgestapt. In Libië leidt de democratische opstand tot een hardhandig terugslaan door het leger van kolonel Kadhafi. De roep tot democratisering moet tot nieuwe relaties tussen de EU en de landen in Noord-Afrika leiden. Volgens Frieda Brepoels, N-VA Europarlementslid, moet de roep om democratie, mensenrechten, sociale gelijkheid, menselijke waardigheid en respect nu voluit ondersteund worden.  De ontwikkelingen in Libië maken duidelijk dat de strijd voor een pluralistisch Noord-Afrika en Midden-Oosten nog lang niet gestreden is. Het is daarom onze politieke verantwoordelijkheid om onvoorwaardelijke steun voor een gehele democratische omwenteling uit te spreken.

8 maart is traditioneel internationale vrouwendag. Ook dat is moment om records en statistieken uit de kast te halen en op te lijsten. Vrouwenrechten en feminisme zijn zeer beladen woorden. De meeste vrouwen in onze Westerse wereld leven immers anders dan hun moeders,  hebben kansen gekregen en deze met beide handen aangepakt. Nochtans blijkt ook voor hen de moeilijke combinatie tussen gezin en carrière, ook al bestaan er  heel wat ondersteunende maatregelen, van ouderschapsverlof, over tijdskrediet, betaalbare crèches en naschoolse opvang. Er maken immers nog altijd veel meer vrouwen dan mannen gebruik van al deze mogelijkheden. Het gevolg daarvan is dat de achterstand op carrièrevlak steeds groter wordt. En dan spreken we niet over de toestand in veel derde wereldlanden, waar meisjes zelfs geen recht hebben op onderwijs, waar vrouwen nog steeds onderdrukt worden om religieuze en culturele redenen. De weg is nog lang.

In het Vlaams Parlement werd naar aanleiding van de internationale vrouwendag Els Capelle tot VlaM van het jaar uitgeroepen door de vrouwelijke parlementsleden van de N-VA. Els stond in mei 2009 mee aan de wieg van vzw Zorghuis in Oostende, waar alleenstaande kankerpatiënten terecht kunnen voor opvang en hulp na een chemokuur. Met deze prijs erkennen de N-VA vrouwen ook de inzet van alle Vlaamse vrijwilligers. In Sint-Niklaas kwamen vrijwilligers spreken over hun inzet en motivatie. Maar daarover lees je verder in ons nummer.  Wij wensen je in ieder geval veel leesplezier.

Annemie Charlier