“‘t Is weer voorbij die mooie zomer”. Zo begint een bekend liedje. En hij was mooi,deze zomer,de heetste,de droogste,de warmste,…het kon niet op! We hebben genoten van de lange avonden,van de drankjes op een zonovergoten terrasje. Er was weer tijd voor een babbel met de buren,een barbecue…Wij trokken deze zomer op zoek naar de Katharen en wat zij in de Languedoc hebben nagelaten. Wij vonden de sporen van diepgelovige mensen,van brandstapels en vervolging om een overtuiging. Wij vonden de sporen van de strijd om macht en heerschappij en beseften dat de mens nog niet veel geleerd heeft. Ook vandaag worden mensen om hun overtuiging opgesloten en gefolterd. Godsdienstwaanzin leidt tot bomaanslagen,oorlogen en veel menselijk leed. Vanuit het Midden-Oosten,Israël,Palestina,Irak en Centraal-Afrika bereiken ons alle dagen beelden over bloedige aanslagen,onverdraagzaamheid en terreur. De bevolking,die alleen maar in vrede wenst te leven met familie en buren is er het slachtoffer van. Bij ons valt het leven stilaan weer in zijn oude plooi. De scholen zijn herbegonnen. De meeste mensen zijn opnieuw aan’t werk. De files halen weer hun normale lengte. Het parlement hervat stilaan zijn bezigheden. Vorige week is in Brussel de werkgelegenheidsconferentie van start gegaan. Regeringsverantwoordelijken,werkgevers en vakbonden zitten samen rond de tafel om te kijken hoe men de werkgelegenheid kan opvijzelen. Werkzoekenden kijken vol verwachting uit naar de resultaten. Hier en daar klinken kritische opmerkingen,ook bij de meerderheidspartijen. Iedereen is er van overtuigd dat er iets moet gedaan worden aan de hoge werkloosheidsgraad,maar de middelen zijn beperkt,de economische conjunctuur ongunstig en het gestelde doel,200 000 nieuwe banen scheppen,te hoog gegrepen. In Nederland grijpt men naar draconische maatregelen in de ziekteverzekering,de pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen. In Belgiëgelooft men dat het zo’n vaart niet zal lopen. De regering wil niet aan doemdenken doen. De betrokkenen wachten bang af. Het stadsbestuur is na zijn zomervakantie weer aan het werk begonnen. Eind augustus nam Christel Geerts ontslag als schepen van sociale zaken. Zij werd opgevolgd door Kris Van der Coelden. Spijtig heeft men in de SP-a geen vrouw naar voren geschoven om schepen te worden. Dit staat haaks op de maatschappelijke evolutie. Overal doet men moeite om vrouwen aan te sporen hun plaats in het politieke leven op te nemen. Op nationaal vlak geeft de SP-a het goede voorbeeld,maar plaatselijk slaagt enkel de CD&V erin een vrouwelijke schepen voor te dragen. Een gemiste kans,vond Annemie Charlier,gemeenteraadslid voor N-VA. Ondertussen heeft schepen Gaspard Van Peteghem zijn voorstel voor de herinrichting van Belseledorp aan de dorpsraad voorgesteld. Verder in dit nummer vindt U de eerste analyse en enkele randbemerkingen van“De Raaklijn” en het AVK-bestuur. Ik zou eens moeten nakijken hoeveel jaren AVK aan de weg timmert en vraagt om een oplossing te vinden voor de verkeersproblematiek en de leefbaarheid in Belseledorp. Misschien lukt het uiteindelijk toch. Wie geïnteresseerd is in de plannen,kan die afhalen in het gemeentehuis van Belsele. Zomermaanden en vakantie gebruik ik altijd om wat extra te lezen. Soms lees ik een boek dat al jaren in de kast ligt te wachten,soms een boek dat me door vrienden wordt aangeraden. Deze zomer las ik de biografie van Albrecht Rodenbach van Romain Van Landschoot. Rodenbach is het symbool van de Blauwvoeterie. Hij leefde op het einde van de 18de eeuw en kwam in opstand tegen het Franstalig beleid in scholen en in heel onze maatschappij. Hij richtte leerlingenbonden op,en tijdens zijn studies in Leuven trok hij het hele land door om studenten aan te zetten tot de actie. Gelukkig is heel wat veranderd in Vlaanderen. Sommige denkbeelden van toen zijn vandaag echter brandend actueel. Rodenbach ijverde voor“godsvrede”. Hij bedoelde daarmee de strijd voor Vlaanderen over de partijgrenzen en de filosofische verschillen heen. Het belang van Vlaanderen en de Vlamingen kwam bij hem op de eerste plaats. In het licht daarvan leken de kartelgesprekken tussen N-VA en CD&V een passend initiatief. Het werd een poging om verschillen uit te praten. Maar bruggen plannenén bouwen vraagt tijd,ook in de 21ste eeuw. Het water was echter te diep. De politieke verschillen en aanpak bleken te groot. Zowel N-VA als CD&V gaan elk afzonderlijk naar de verkiezingen voor het Vlaams en Europees parlement. Het wordt een zwaar jaar. Het tweede op rij met belangrijke verkiezingen. Zoals altijd volgen wij de evolutie met vossenogen en wensen u veel leesplezier met deze“Reynaert”.
Dat het Bisschoppelijk domein in handen is gekomen van particulieren wisten we al. Dat deze particulieren zich zullen inzetten voor het behoud van het domein in zijn oorspronkelijke staat is zeer lovenswaardig te noemen. We zijn zeer hoopvol dat het domein in zijn statuut als natuurreservaat zal gerespecteerd worden. Hopelijk verschijnen nu terug de torenklokjes op de herenwoningen zoals ze 99 jaar geleden werden geplaatst. Door de droogte was de wal rondom het domein op haar minimumpeil gekomen en daardoor zagen wij de kans om onze neus te steken waar normaal alleen eenden en ganzen hun snavel roeren. Wie kent er niet het brugje dat naar het domein leidt via de Kasteeldreef. Dit brugje is juist 100 jaar geleden samen met verschillende gebouwen rondom het domein afgewerkt. Omdat in het brughoofd een wapenschild met St-Andreas is geplaatst noemen wij deze brug het St-Andreasbrugje. In de bogen zitten links en rechts twee hoekstenen. Op de hoeksteen tegen het domein staat:“Anno domini” en op de hoeksteen tegen de Kasteeldreef staat:“1903”.
Zij roken al lang niet meer,onze treinen. Zij kunnen het niet meer. En wij,mensen,wij mogen het niet meer. Nostalgisch herinneren wij ons de oude stomende boemeltreinen uit de vorige eeuw,getrokken door majestatische locomotieven. Met krachtige stoom- en rookstoten brachten zij vanuit de stations hun sliert wagons traag en langzaam op gang om rokend en dampend hun topsnelheid van 70 km. te halen op de rechte stukken,om zuchtend even halt houden inéén of ander station(netje). Fier en statisch trokken de zwarte reuzen al boemelend doorheen de landschappen,voorbij verschillende onbewaakte overwegen. Alleen een‘stille’verkeersplaat kondigde de spooroverweg aan. Geen lichtsignaal of belgerinkel. Met zijn zwarte,grijze of witte rookpluim kondigde de trein van heel ver zelf zijn aankomst aan. De min of meer drukke straten of wegen werden keurig beveiligd door de spoorwachters,die tijdig manueel de rollende barelen dicht draaiden. Niet zelden gebeurde het dat je als wachtende fietser of voetgangeréén of ander koolstofje van de rokende locomotiefschouw in het oog kreeg,terwijl je bedolven werd onder een mistwolk van rook en stoom. Niemand klaagde of jammerde daarover. Integendeel,als kind snoven wij geanimeerd die romantische treingeur naar binnen. Als wij een trein zagen aankomen,snelden wij naar het spoor om de attractie van heel dichtbij te aanschouwen. Soms legden wij een geldstukje van vijf of tien centiemen op het spoor,dat door de zware trein‘gededderd’werd tot de grootte van een kwartje,dat door de wrijving goed warm stond. De laatste passagierstrein stoomde het Belseelse station(Hulstendreef)uit richting Dendermonde in 1956. Helaas misschien,de tijden zijn veranderd,de treinen ook en wij zeker. Gelukkig,ik heb het nog mogen meemaken. Passagier op een boemeltrein. De naar buiten uit ijzeren groene wagons,waren binnen in verdeeld in compartimenten met houten banken en wanden geschilderd in bruin-gele kleur. Tussen alle bankstellen was een deur die je via een draaiende hendel op elk moment manueel kon openen,wat uiteraard streng verboden was. Hercules slaagden er echter in uit de trein te springen alvorens die tot stilstand kwam. Opvallend was dat in enkele‘uitzonderlijke’compartimenten de melding stond in zwarte letters en oude spelling“Verboden te rooken”,wat meestal genegeerd werd. Het is mij steeds bij gebleven dat in bepaald compartiment het woord“Rooken” door een snoodaard was omgevormd tot een werkwoord,waarvan ik zelfs de betekenis niet kende. ‘Bleu’die ik toen nog was. Hij of zij,had van de R kundig een P gemaakt van de tweede O een E en van de K een P. Van creativiteit gesproken.. De treinen zijn veranderd. Op gevorderde leeftijd werd ik een gedwongen pendelaar naar Brussel. Ondertussen was ik zwaar kettingroker geworden en dat zal zo wel blijven. Het werd zoeken naar een schaarse rokersruimte. Soms was het drummen om die gezellige,maar beperkte compartimenten te bereiken. Wriemelen was het,doorheen de niet-rokersruimten,waarbij de prikkelende en priemende geur van de diverse aftershaves en parfums mijn rokershonger nog aanwakkerde,tot ik het heerlijke tabaksaroma snoof van de naderende rokersruimte. Opvallend hierbij was de stilte van de niet-rokers,terwijl in ons dampend‘hok’gezellig werd gekeuveld en geconverseerd,waarbij moppen en grappen schering en inslag waren. Sociaal contact noemt men dit. Vanaf januari 2004‘Algemeen rokersverbod’op onze treinen om de passieve rokers te beschermen. Nogmaals eens een bewijs van onze ego-maatschappij? Onverdraagzaamheid? Akkoord‘roken is niet gezond’. Rokers sterven,niet rokers ook. Vergeten de anti-rokers soms dat ze dooréén km. autorijden de schone lucht meer bezoedelen danéén kettingroker op een heel jaar? Hoeft men dan de auto’s niet te verbieden? Als je het mij vraagt mogen ze blijven rijden(niet vliegen)ondanks dat ik als fervent fietser en wandelaar een passief gasslikker ben door de uitlaten van de wagens en brommers. Of ik nog zal treinen? Misschien wel. Maar roken alleszins. Op geen enkel sigarettenpakje vind je(voorlopig)een doodshoofd,daarentegen op de meeste medicamenten…? Nochtans geef ik de raad aan de jongeren‘Begint er niet aan’! Aan collega’s actieve rokers‘Gezondheid’! Aan de klagende passieve rokers‘heb begrip voor onze verslaving’! . In de rand:Bij een goede vriend las ik het gezegde links van de schouw:“Hier rookt alleen de schouw”. Ik stelde zijn vrouw voor er rechts aan toe te voegen:“Hier zaagt alleen de vrouw”!
Op 8 september ging er een speciale dorpsraad door. Hij werd zeer druk bijgewoond door meer dan honderd Belselenaars. De uitermate verzorgde avond stond in schril kontrast met de tumultueuze hoorzittingen van weleer. De burgemeester,drie schepenen,twee gemeenteraadsleden en een schare stadsplanologen gaven duidelijke antwoorden. Vanuit de dorpsraad start nu de inspraakronde. Een eerste werkgroep-vergadering gaat door op 22 september. De inspraakronde duurt drie maanden. Begin december zal een definitief plan voorgesteld worden. Als alles meezit starten de werken eind 2004. Ons oordeel bij de eerste visie is vrij positief. Al de opmerkingen en accenten die wij jaren geleden reeds voorgesteld hebben,zaten op een vrij doordachte wijze verwerkt in het plan. Positief vinden we de groene en verkeersvrije inrichting voor de kerk,de invoering van een zone 30,de groenvoorzieningen aan beide zijden van de Dorpsstraat,de inrichting van een groen en verkeersvrij plein aan het gemeentehuis,de verkeerstechnische aanpak aan het postgebouw,de inrichting van het kruispunt Dorp/Rozenlaan/Hulstendreef/St-Andriesstraat met een bocht naar de N70 en de lusvorming in het Hof Van Belsele. Meer info over de Raaklijn vindt op hun webstek. AVK gaat met deze eerste analyse van de Raaklijn grotendeels akkoord maar vindt dat genoemde knelpunten ernstig moeten worden bestudeerd.. De DORPSRAAD wordt voorbereid door een AGENDACOMMISSIE. Naast initiatiefnemer Guido Stevens(voorzitter van de Deel Culturele Raad),is onder meer lid:Firmin De Beleyr(voorzitter van de Milieuraad),Julien Ghesquière(lid van de sportraad)en alom gevraagd moderator. Het secretariaat wordt waargenomen door Stany De Bleser die voor Belsele ook de webstek Belsele digitaal heeft opgestart. Het is een plezier te werken met Jozeff Hermans(Unizo),Staf Lerno(natuurgids),Luk Huys(van‘t Plekske&Pfoenix),Rudi De Wilde(KWB)en nog heel wat enthousiaste wakkere burgers van Belsele. De open Dorpsraad gaat door op elke 2de maandag van de maand in cultuurlokaal“de Kouter”. De eerstkomende is op 13 oktober.
De Raaklijn heeft het voorontwerp van het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Oost-Vlaanderen gelezen(een turf van 460 pagina’s). Hieraan hebben we in onze vorige katern de nodige aandacht gegeven. Samen met Stramin waar de Raaklijn in vertegenwoordigd is hebben we onze opmerkingen overgemaakt aan de provincie en ter informatie doorgespeeld aan het schepencollege. Het schepencollege heeft tot onze vreugde zeer positief gereageerd en stelde onmiddellijk een overlegronde vast. Wij zijn dus rechtsreeks betrokken in deze gesprekken maar dan wel via Stramin(de stedelijke milieuraad). Wat is nu de bedoeling van dit overleg? Het is de bedoeling dat structuren zoals open natuurlijke ruimte,landbouw,wonen,economie,mobiliteit en recreatie beter op elkaar zouden afgestemd kunnen worden,waarbij de planologische visies binnen elk domein versterkt tot hun recht zouden komen. De voorstellen die hier opgesomd zijn gaan enkel over Belsele maar het is de bedoeling dat het overleg over het gehele grondgebied van St-Niklaas gaat. Binnen de gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen zouden deze gewestplanwijzigingen zeker aan bod moeten komen. Zo hebben we verschillende herbestemmingen in ons hoofd: Het gebied gelegen tussen de Schrijbergstraat,Schoonhoudtstraat en N70,ingekleurd als woonuitbreidingsgebied,omvormen tot KMO en landbouw- of groenzone. De Firma Van Remoortel,een zonevreemde KMO,omvormen tot woonzone. Het gebiedje dat gelegen is tussen de Kleemstraat,Heiakker en de spoorlijn Gent-Antwerpen,nu bestemd als natuurgebied,omvormen tot woongebied. Het gebied dat nu gekend is als de toekomstige stadsverkaveling omvormen van woongebied naar natuurgebied. De oranje gebieden in de bosstructuren van het Waterschoot en Puivelde omzetten in groengebied,met uitdovend karakter voor de illegaal bewoonde en milieubelastende weekendverblijven. Het woongebied tussen de N70,Lange dreef,Kasteeldreef en Hof van Belsele omzetten in recreatief gebied dat aansluit met dat voor dagrecreatie. De lege bedrijfshal van de vroegere vleeswarenfabriek ligt in landbouwgebied dat niet gebruikt wordt maar wel een bos bevat en een parkrelict langsheen de Belselebeek. Dit gebied omzetten(enkel wat de gebouwen betreft)in woonzone en het bosje en parkrelict en de rand langsheen de Belselebeek in groengebied. Besluit Belsele is als deelgemeente met(bijna 10 000 inwoners)de grootste hoofdkern van het Waasland. Men zal dus rekening moeten houden met dit gegeven. Men dient daarbovenop te stellen dat bij de woonbehoeftenstudie in de gemeentelijke structuurplannen consequent rekening moet gehouden worden met de toebedeelde woongelegenheden en de juridische voorraad per deelgemeente,met andere woorden de leegstand en renovatiewoningen+open kavels moeten hiermee in rekening gebracht worden. Bovendien dient men ook rekening te houden met de woonmogelijkheid die vrijkomt wanneer er bestemmingswijzigingen worden doorgevoerd. Vandaar het belang van dit overleg.
Vlierbessen tegen de hoest: Als de vlierbessen rijp zijn(zwart)dan zijn ze de perfecte bron tegen kwaaltjes zoals lichte verkoudheden enz. Je plukt rijpe schermen bessen en je ontdoet ze van de steeltjes(een heel makkelijke en snelle klus)tot je een gewicht van 0,5 kg hebt. Je kookt de bessen met evenveel goede suiker en giet de brij doorheen een zeef. Je laat de siroop afkoelen in een gesloten fles. Vliersiroop kan,wanneer ze koel en donker bewaard wordt,de hele winter gebruikt worden als hoestsiroop of als bestanddeel van een of andere warme winterdrank. Braambessen tegen de dorst Bramen plukken is afzien en lijden,vooral bij temperaturen die tegen de dertig graden aanlopen. Je kan er confituur van maken maar ook uitzonderlijk goede wijn! Het afzien en lijden wordt door een simpel gistingsproces ruimschoots gecompenseerd. Wijn maken is gewoon zorgen dat uw bessen- of vruchtenpulp in een half-gesloten systeem(een grote fles met waterslotje)tot een edele gisting komt. Edel gisten is een mooi woord voor een“gestuurd” rottingsproces. De toegevoegde gistbacterieën zorgen ervoor dat de natuurlijke suikers in de bessen omgezet worden in een proportioneel alcoholgehalte. De uitzonderlijke zomer heeft er voor zoor gezorgd dat de bramen die geplukt zijn eind juli en begin augustus nu al min of meer een drinkbare(troebele)wijn opleveren. Nog een maand of twee geduld en we kunnen spreken van een soortgenoot van de“Beaujolais nouveau”. Een jaartje geduld levert dan weer een“cru bourgeois” op. Denk er wel aan:“bramen plukken is afzien,drinken is genieten”
Op 11 juli wapperde op onze kerktoren eindelijk de fiere Vlaamse Leeuwenvlag. Het feest van de Vlaamse Gemeenschap krijgt daarmee ook in Belsele stilaan de betekenis die het verdient. De elfdaagse Vlaanderen–Europa werd in Belsele gevierd in de Klavers op initiatief van de Verbruggenkring m.m.v. het Davidsfonds en het Sint-Gregoriuskoor. Op dit weekend mochten we als gastheer van de 11 juli- tentoonstelling ruim 200 belangstellenden verwelkomen Op de Vredesfeesten was voor de eerste maal een Vlaamse Leeuwenballon te bewonderen. DF-Waas had deze uitgenodigd. We ontdekten dat twee ballonnen de ronde van Europa doen. Een ervan is gelinkt aan de organisatie van VL 2,voluit Vlaanderen kwadraat,de tweede aan het Vlaams Neutraal Ziekenfonds. Op 30 juni voerde AVK als lid van het OVV in de Sint-Niklase winkelstraten actie om“sales en solden” te vervangen door het Nederlandse KOOPJES. Ook de Belseelse middenstanders kunnen naar wens de Koopjes affiche in zwart-geel fluor via ons bekomen. Proficiat aan: Chris Boelens die tijdens het ambachtelijk weekend voor een nieuw bier zorgde. De“Hopkikker” werd speciaal gebrouwen voor de jarige KSA-Waasland. Wilfried Delforge heeft zijn naam als ambassadeur van Belsele opnieuw eer aangedaan. In de Efteling bloeien thans het in Belsele gekweekte“Eftelings Doornroosje”. Petrus De Vleeschhouwer gaf het dirigeerstokje door aan de heer Mark Weyers. Het was de grote verdienste van Petrus De Vleeschhouwer dat hij als dirigent gedurende 45 jaar de leiding had van de Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia. Hij bracht onze Belseelse fanfare naar de hoogste afdeling van het Muziekverbond van België. De AVK en Belsele wil hem daarvoor een verdiend eresaluut brengen.
De nieuwe eigenaar van het Bisschoppelijk Domein het kasteel zal laten restaureren en herstellen in de staat van 1904. Hij vraagt ook de bescherming als monument en landschap aan. AVK is opgelucht met de positieve evolutie in dit dossier. De bewoners van de Hoge Bokstraat tijdens een hoorzitting op het stadhuis hun ongenoegen over de toegenomen verkeersdrukte en geluidsoverlast aan het stadsbestuur kwijt konden? Dat de schepen van verkeer,Urbain Vercauteren,voorstelde om flitspalen te plaatsen en fluisterasfalt te leggen. Dat enkel de doortrekking van de N41 echt soelaas brengt voor de veel geplaagde bewoners? Dat over deze doortrekking wel een overeenkomst bereikt is door de betrokken gemeenten,maar dat de plannen nog ver in de tijd vooruitgeschoven zijn? Dat ook de inwoners van Sint-Niklaas zullen gebaat zijn door deze doortrekking? Het stadsbestuur besloten heeft dat in Belsele een wijkagent zal verdwijnen. Het AVK-bestuur heeft vraagtekens bij deze beslissing en meent dat de veiligheid van de Belselenaren hierdoor in het gedrang komt. Brussel op bezoek is in Sint-Niklaas? Weinig mensen weten wat er in Brussel echt leeft en daar wil“Weg van Brussel” verandering in brengen. In het Mercatormuseum loopt de tentoonstelling“Brussel in kaart”. In de winkels van de binnenstad is Brussel aanwezig via striptekeningen. In de zaal aan het museumtheater kan je Brussel bekijken vanuit de lucht. Tijdens de Vredesfeesten een delegatie Senegalezen uit Tambacounda op werkbezoek waren in Sint-Niklaas,dat Tambacounda een stedenband met Sint-Niklaas heeft opgezet? Dat de Senegalezen onder andere een bezoek brachten aan de dorpsraad van Sinaai? Dat zij geïnteresseerd waren in de werking van de dorpsraad? De delegatie had ook gesprekken met de vertegenwoordigers van de jeugdraad en de emancipatieraad. Zij brachten een bezoek aan een kinderdagverblijf,de volkstuinen,de stadsdiensten en de afvalverwerking. De bedoeling van dit werkbezoek was na te gaan hoe wij problemen oplossen en wat zij daarvan in hun cultuur kunnen overnemen.
Beste Reynaertlezer,14 maart 2008 Bij het verschijnen van het eerste nummer van een nieuwe jaargang heeft de redactie altijd een echt oef-gevoel. We hebben de klus opnieuw geklaard. De advertenties zijn opgehaald. Waarvoor dank aan onze vele trouwe en ook nieuwe sponsors. We hebben er moed en energie uit geput om weer een jaar verder te doen en het klankbord te zijn voor de noden en verzuchtingen van onze Belseelse gemeenschap. We willen op de ingeslagen weg voortgaan en de verscheidene verenigingen een forum geven om hun activiteiten kenbaar te maken. We willen de Belselenaren informeren over wat reilt en zeilt in hun gemeente. De laatste weken leeft er heel wat in Belsele. Getuige daarvan zijn de nieuwtjes in de rubriek‘Reynaert heeft zijn oor te luisteren gelegd’. We vergeten daarbij onze primaire doelstelling niet:het verspreiden en bevorderen van de Vlaamse cultuur vanuit een pacifistische overtuiging. De redactie nodigt je dus vriendelijk uit op diverse activiteiten in en rond Belsele,in Vlaanderen. Hetzelfde oef-gevoel moet bij de regeringsonderhandelaars heersen. Terwijl ik aan mijn computer de laatste hand leg aan het editoriaal,legt Yves Leterme de laatste hand aan zijn regeringsverklaring. Niet dat ik mij in de verste verte wil vergelijken met Yves Leterme en mijn inspanningen vergelijk met de zijne,maar hetzelfde gevoel zal daar aan de tafel wel overheersen. Na maanden onderhandelen,na de interim-regering van Guy Verhofstadt komt er een eerste regering Leterme. Of er veel respijt zal gegund zijn aan deze regering Leterme valt te betwijfelen. Het is immers opnieuw een overgangsregering. Tegen half juli moet een definitieve regeringstekst op tafel liggen met de broodnodige en langverwachte staatshervorming. Vanuit de economische en wetenschappelijke wereld komen signalen dat het zo niet verder kan. Zowel ten noorden als ten zuiden van de taalgrens is men overtuigd dat een staatshervorming nodig is om de problemen rond werkloosheid,vergrijzing,justitie en migratie aan te pakken. De klemtonen zijn er anders,de oplossingen liggen ook niet altijd in dezelfde lijn. Maar dat er iets moet gebeuren staat als een paal boven water. In de Wetstraat voeren ze blijkbaar politieke spelletjes,die niets te maken hebben met staatsmanschap of beleid,maar alles met de verkiezingen van 2009. Het relaas van de regeringsvorming in‘De Standaard’was ontluisterend voor de politieke wereld. Op Paaszaterdag legt Yves Leterme zijn regeringsverklaring af en vraagt hij het vertrouwen in de Kamer. Dan begint het echte werk. Eind juli weten we of men zijn beloften aan de Vlaamse kiezer waar gemaakt heeft. Wij rekenen in ieder geval op onze politici om‘woord te houden’. Ook gekeken naar de uitzending van Eurosong 2008? Normaal ben ik geen Eurosongkijker,maar goed,deze keer was een stadsgenote tot in de finale geraakt. Sandrine is een‘klassemadam’in haar genre en ze maakte een goede kans om te winnen. Vlaanderen koos echter voor Ishtar met het nummer‘O Julissi Na Jalini’,dat ook de voorkeur van de vakjury wegdroeg. Wat bij mij opviel tijdens de live-uitzending,was de massale aanwezigheid van Belgische vlaggen. Nergens een leeuwenvlag te zien,hoewel Vlaanderen een liedje uitstuurt,gesteund door de Vlaamse gemeenschap. Cultuur is immers een Vlaamse bevoegdheid. Elke keer opnieuw vraag ik mij af wanneer de Vlamingen fier zullen zijn op hun eigen vlag en zonder schrik voor de eigen schaduw gebruik durven maken van de eigen symbolen. Gelukkig heeft niet alleen rechts Vlaanderen een stem in dit debat,maar ook links Vlaanderen roert zich op het toneel. Met het aantreden van Eric Defoort als voorzitter van de VVB is de opening gemaakt naar links Vlaanderen. De VVB roept op om Vlaanderen niet te laten degraderen. Enkele weken later verschijnt in de pers de oproep van de progressieve‘Gravensteengroep’. En vorige week verscheen in‘De Standaard’het 3de‘Lentemanifest’waarin intellectueel Vlaanderen oproept om de rechtmatige Vlaamse eisen te blijven steunen. Wij willen onze lezers onze beschouwingen over ons land en wereld niet onthouden. Vlaanderen maakt immers deel uit van een groter geheel. Europa en de wereld spelen een steeds grotere rol in onze besluitvorming en in ons dagelijks leven. Europa bestaat uit steeds meer landen. Begin van dit jaar riep Kosovo zijn onafhankelijkheid uit. Dit gaat spijtig genoeg niet zonder bloedvergieten. In Tibet komen de inwoners op straat om de bezetting door China aan de kaak te stellen. De Dalai Lama roept China op om naar de opstandelingen te luisteren en het geweld tegen de Tibetanen te stoppen. In Irak duurt de oorlog welgeteld vijf jaar. Vijf jaar van aanslagen en terreurdaden tegen eigen burgers en Amerikaanse soldaten. Vijf jaar van ellende voor de inwoners. In Guatemala ontvoerden boerenorganisaties twee Belgische koppels om aandacht te vragen voor hun problemen. Al deze volkeren streven naar erkenning in een geglobaliseerde wereld. Wij kunnen er weinig invloed op uit oefenen. Enkel proberen dicht bij ons onze verantwoordelijkheid te nemen. AVK wil zich inzetten om Vlaanderen en ons rijke cultuurleven via muziek,toneel,voordracht en beeldende kunst aan een zo breed mogelijk publiek voor te stellen. Daarom werkt de AVK samen met de plaatselijke verenigingen. Alleen zo kan Vlaanderen zijn plaats in Europa en de wereld blijven innemen.
Elke 2de maandag om 20u in zaal de Kouter(oude gemeenteschool)DORPSRAAD voor alle geïnteresseerden. Za 19 apr zaal de Kouter voor BELFEST(Jeugdraadfeest zie verder) Zon 20 apr met AVK naar sportpaleis Antw voor ANZ - ZANGFEEST Wil je,toegangskaart dringend bestellen. Vrij 16 mei 19u30 in’t EY stelt Steven De Smet zijn NIEUW BOEK voor“SACRAMENT”. Er is ook een optreden van Eva De Roovere(let op:datum en plaats in vorig Reynaertje aangekondigd,zijn gewijzigd) Za 17 mei 19u in de stadsschouwburg RITMICA-feest(zie verder) Za 24 mei SCHOOLFEESTEN St-Lutgart&Gavertje 4(zie verder) Vrij 6 juni 20u kerkplein KERMISCONCERT van de koninklijke fanfare Sinte-Cecilia,met gastvedette Gary Hagger! gratis inkom! Za 7 juni KERMISKOERSEN(zie verder Belsele Sportief) Za 7 juni 10u parochiezaal:formidabele kunsttentoonstelling,van werken die‘s namiddags geveild worden ten voordele van de drie kunstwerken(i.s.m. DCR-werkgroep Kunst in Belsele) Za 7 juni 14u30 parochiezaal:grote OPENBARE VEILING ten voordele van Kunst in Belsele Za 5 juli 14u30 opening van foto-tentoonstelling“VLAANDEREN,op het eerste gezicht”. Fotoproject van het Verbond VOS,de Vlaamse Vredesbeweging. Receptie aangeboden de Deelcultuurraad. Zo 6 juli 9u30 tot 13u AVK-GULDENSPORENONTBIJT of–BRUNCH met traditionele sfeermuziek door Setatnta. Vooraf inschrijven aub.