Beste Reynaertlezer,                                              15 maart 2011

Opnieuw een ‘nieuwe lente en een nieuw geluid’. Met dit lentenummer starten we onze 29ste jaargang. Ook dit jaar kregen we de steun van vele middenstanders uit Belsele die met hun advertentie de uitgave van ons ‘Geel Boekske’ mogelijk maken. Waarvoor hartelijk dank. U kan uw waardering tonen door bij gelegenheid bij hen binnen te stappen.  Onze bereidwillige bussers, ‘onze vrijwilligers’, zorgen voor de verspreiding over heel Belsele. Ook zij verdienen onze dank.

Sinds het overlijden van Arnold viel zijn kroniek  ‘De Vrije Teugel‘ weg. ‘Belsele West’, van de hand van Geert Rombouts, zal deze leemte proberen opvullen. Onze Reynaert blijft een van de constante gegevens uit het verenigingsleven in Belsele. Vele verenigingen vinden de weg om hun activiteiten aan te kondigen. Je vindt deze activiteiten in onze rubriek ‘Reynaert nodigt uit’ of elders in ons boekje. Wie er nog geen gebruik van maakte, kan altijd de redactie contacteren, voor een volgend nummer.

In 2011 zijn al heel wat records gesneuveld. Niet alleen op sportief vlak. Daar sneuvelen de meeste records en dat vinden we doodnormaal. In februari sneuvelde het record regeringsvorming. Heel wat inkt vloeide, dagbladen werden volgeschreven en radio- en tv-programma’s volgepraat. Er werd betoogd, friet gegeten, baarden zijn aan ‘t groeien…  en de vraag rijst of dit nu een triest record is?  Moeten wij wakker liggen van dit record?  Moet er een regeerakkoord komen onder tijdsdruk of telt ‘enkel een goed akkoord, hoe lang er ook moet onderhandeld worden’. U verstaat, beste lezer, dat wij opteren voor dit laatste. Er moet een regering komen, liefst zo snel mogelijk. Maar een regering die een goed en degelijk onderhandeld akkoord kan uitvoeren. Een regeerakkoord, dat aandacht heeft voor de vragen van de  mensen, dat geen hypotheek legt op de toekomst en dat maatregelen treft om de problemen van vergrijzing, pensioenen, werkloosheidsuitkering oplost. Daarvan liggen wij en de jongeren onder ons toch wakker?  En dat zo’n akkoord afsluiten moeilijk is, weet nu al het kleinste kind. De standpunten liggen immers mijlen ver uiteen. Zelfs het staatshoofd vindt geen oplossing.  Alle partijen zijn al aan zet geweest.  Nu wordt gerekend op Wouter Beke.  Of hij slaagt hangt van veel factoren af. Niet in het minst van Elio Di Rupo en de Franstalige partijen, die de Vlamingen hun Copernicaanse omwenteling moeten gunnen. Toch even nog meegeven dat ook in Wallonië mensen denken dat ‘een staatshervorming voor Wallonië een elektroshock kan zijn die de mensen nodig hebben om de eigen levenssituatie te verbeteren’. Dixit Eric Mestdagh, bedrijfsleider en Franstalig manager van het jaar.

Een record om niet trots op te zijn is dat meer dan 100 000 gezinnen hun gas- en elektriciteitsrekening niet meer kunnen betalen.  En dit na het Europees jaar van de armoedebestrijding in 2010. Reden is dat de elektriciteitsprijs met 6 procent gestegen is, de gasprijs met 21 procent. En dat terwijl elektriciteitsleveranciers hun winst spectaculair zagen toenemen. Het debat over de sluiting van de oudste kerncentrales is daarmee opnieuw geopend. Als de kerncentrales sluiten, zal een prijsstijging het gevolg zijn, omdat er een tekort dreigt aan elektriciteit, waarschuwt het IEA. En nergens is de elektriciteit zo duur als in ons land.

Ook diesel en huisbrandolie zijn met 25% in prijs gestegen. En dat heeft alles te maken met de burgeropstand in Noord-Afrika en het Nabije Oosten. De democratiseringsgolf is ingezet in Tunesië. Het heersende regime werd op korte tijd  verjaagd en vandaag moet Tunesië zich reorganiseren en hervormen tot een democratisch land, waar recht is op vrije meningsuiting, waar democratische verkiezingen een regering aan de macht brengen. Net zo is het verlopen in Egypte. Moebarak is onder druk van de oppositie opgestapt. In Libië leidt de democratische opstand tot een hardhandig terugslaan door het leger van kolonel Kadhafi. De roep tot democratisering moet tot nieuwe relaties tussen de EU en de landen in Noord-Afrika leiden. Volgens Frieda Brepoels, N-VA Europarlementslid, moet de roep om democratie, mensenrechten, sociale gelijkheid, menselijke waardigheid en respect nu voluit ondersteund worden.  De ontwikkelingen in Libië maken duidelijk dat de strijd voor een pluralistisch Noord-Afrika en Midden-Oosten nog lang niet gestreden is. Het is daarom onze politieke verantwoordelijkheid om onvoorwaardelijke steun voor een gehele democratische omwenteling uit te spreken.

8 maart is traditioneel internationale vrouwendag. Ook dat is moment om records en statistieken uit de kast te halen en op te lijsten. Vrouwenrechten en feminisme zijn zeer beladen woorden. De meeste vrouwen in onze Westerse wereld leven immers anders dan hun moeders,  hebben kansen gekregen en deze met beide handen aangepakt. Nochtans blijkt ook voor hen de moeilijke combinatie tussen gezin en carrière, ook al bestaan er  heel wat ondersteunende maatregelen, van ouderschapsverlof, over tijdskrediet, betaalbare crèches en naschoolse opvang. Er maken immers nog altijd veel meer vrouwen dan mannen gebruik van al deze mogelijkheden. Het gevolg daarvan is dat de achterstand op carrièrevlak steeds groter wordt. En dan spreken we niet over de toestand in veel derde wereldlanden, waar meisjes zelfs geen recht hebben op onderwijs, waar vrouwen nog steeds onderdrukt worden om religieuze en culturele redenen. De weg is nog lang.

In het Vlaams Parlement werd naar aanleiding van de internationale vrouwendag Els Capelle tot VlaM van het jaar uitgeroepen door de vrouwelijke parlementsleden van de N-VA. Els stond in mei 2009 mee aan de wieg van vzw Zorghuis in Oostende, waar alleenstaande kankerpatiënten terecht kunnen voor opvang en hulp na een chemokuur. Met deze prijs erkennen de N-VA vrouwen ook de inzet van alle Vlaamse vrijwilligers. In Sint-Niklaas kwamen vrijwilligers spreken over hun inzet en motivatie. Maar daarover lees je verder in ons nummer.  Wij wensen je in ieder geval veel leesplezier.

Annemie Charlier 

U moet het me vergeven. De gemiddelde lezer van dit artikel kent Belsele en z’n historie veel beter dan ik. Een ingetrouwde inwijkeling die na talloze omzwervingen hier terecht is gekomen en geprobeerd heeft zich te integreren in gewoontes en gebruiken. Het dialect zal ik nooit beheersen en dat Marie, de zus van de groenteboer, ging trouwen met Jean Pol, zoon van de bakker van Puyvelde kan ik niet onthouden maar ik woon er ondertussen 10 jaar, ken een beetje van de verenigingen en de middenstand maar heb vooral het voorrecht mijn hersenspinsels met u te delen via De Reynaert: een dorpsboekje, gratis bedeeld aan de bevolking en dus een monument dat de Belselenaren onderscheidt van de Siniklazenaren of Snoaneirs. Iets om te koesteren.

Ik ben geboren in Sint Niklaas, bracht 9 jaar m’n jeugd door in Kallo,  3 jaar in Doel, 12 jaar in Prosperpolder, maar zat ondertussen als intern in het college in Sint Niklaas en op kot in Gent, verhuisde daarna naar Sinaai, Muscoda-USA om tenslotte na 30 jaar omzwervingen me te  vestigen in de Koutermolenstraat in Belsele, een wijk met een verleden waar iedereen iedereen kent en het dus goed is om wonen.

Intussen blijf ik een reizende vogel en heb zowat alle landen van Noord- en Zuid-Amerika bezocht en sinds een aantal jaren reis ik veel naar Rusland, Oekraïne en alle landen die je door moet om daar te geraken.

Van overal bracht ik verhalen mee, schreef ze op en wil ze met u delen. Zij worden doorweven met mijn ervaringen als voorzitter van Ritmica, de plaatselijke turn- en dansclub en natuurlijk als kookouder bij Chiro Staderas. De interne keuken van Belsele blootgelegd dus.. door een niet ‘geboren en getogen’ dorpsbewoner.

Wij ‘polderboeren’ kenden Belsele vooral als zijnde ‘ten hoge’. Een uitdrukking waar ik me jarenlang van afvroeg wat ze juist betekende. Misschien zijn de bolle akkers iets hoger gelegen dan de vlakte van de polder maar waar de grens juist lag of ligt blijft onduidelijk. De expresweg lijkt me nog het dichtst in de buurt te komen.

Wat wisten wij dan wel over de streek? In Belsele hadden ze vroeger een lief, bleven ze ook langer bij dat lief en hadden ze veel grotere jeugdbewegingen met grote TD’s waar ge dan weer op jonge leeftijd een lief vond. Cirkel rond dus. En wij hadden ook wel eens een lief, bleven er niet zo lang bij en waren jaloers op de gasten van ‘ten hoge’. En toch vond ik ook een lief in Belsele, weliswaar niet op een TD aldaar maar in de studentenstad Gent.  En zo werd ik een beetje Belselenaar, of hoe je een lokale inwoner ook mag noemen, ingetrouwd weliswaar en nog niet volledig in de ban van het dorp want, ik bleef ene van de polder, toch wel ietwat achterdochtig over ‘ten hoge’.

Nu was er ten tijde van ‘onzen trouw’ al een club actief in Belsele waar je kon turnen en dansen en waar mijn echtgenote veel van haar vrije tijd doorbracht om les te geven aan de ‘keur’, de selectieturners: gasten die iets meer talent hebben en daardoor enkele uren per week in de turnzaal vertoeven. Wij woonden in Sinaai en op zaterdag- en zondagochtend was mijn Belseelse dame dus telkens de deur uit naar de sporthal: ’t was voor Ritmica en zelfs de minste vorm van discussie hierover werd onder de tafel, vloer, mat of wat dan ook geveegd.

Naar argumenten werd niks, nada, noppes geluisterd. Niet dat mij dat ergerde maar in het volle besef dat dat misschien op een dag wel zou gebeuren, hadden enkele boegbeelden van de club het snode plan opgevat om mij te vragen in ‘het bestuur’ te komen. Ik dacht dat ze natuurlijk kwamen omwille van mijn talenten en uitstraling en was vereerd door de vraag; bleek achteraf dat het paste in hun plan om de trainster niet te verliezen. Hoe zou ik nog durven mijn vrouw te vragen om op zaterdag en zondag thuis te blijven.... ik moest als bestuurder helpen de club te laten draaien.

Lap, de sloebers, ze waren me te vlug afgeweest. Had ik me als fiere polderknaap laten ringeloren door een paar inwoners van ‘ten hoge’. En kijk nu, 16 jaar later ben ik reeds 11 jaar voorzitter van dit clubje, of hoe een bal rollen kan.... of moet ik zeggen : een damesbrug, een balk, een plié, een chassee of wat dan ook.

En daardoor, beste lezer, is dit vanaf nu mijn verhaal: mijn plaatsje in jullie boekje, gratis bedeeld aan jullie, Belselenaars, waar ik me zal laten gaan over de grote en kleine kantjes van dit dorp, verweven met verhalen van Irkutsk tot Peru, van Canada tot Argentinie, mijn beschrijving van het dorp dat kan opgesplitst worden in provincies : Puivelde, Watermolenwijk en Centrum, elk met eigen wetten en regels en bijna met grenzen; het dorp met twee stations op haar grondgebied maar waarvan er een ten onrechte naar Sinaai wordt genoemd. Daarom mijn pleidooi voor een sterker Belsele met 2 stations: BELSELE CENTRAAL en BELSELE WEST. Vandaar de titel.... en de inhoud waarvan je na het lezen hopelijk zal denken: eigenlijk weet ik niks meer maar die sloeber uit de polder heeft toch een kleine glimlach op mijn gezicht getoverd.

Tot volgende keer, Geert Rombouts

Za 19/3 vanaf 10u verjaardagsfeest  50 JAAR vnj in prov. domein te Wachtebeke

Zo 20/3 10.30u in cc Lokeren lokaal D, Kerkplein 5 Lokeren:  POLITIEK CAFE over ASIELBELEID met N-VA-kamerleden Sarah Smeyers en Nadia Sminate en OCMW-raadslid An De Moor

Zo 3/4 om14.30u GALA-feest van Ritmica in sporthal Witte Molen

Do 7/4 20u in de collegekerk te Sint-Niklaas: concert DE MESSIAH van G. F. Händel door “Flanders Baroque Academy” (deuren 19.15u) ingang € 20 ten voordele van “Hand in hand”

Zo 17/4 11u jaarlijkse BORMSHERDENKING in de collegekerk AVK m.m.v. de Vlaamse verenigingen van het Waasland

Za 23/4 uitstap naar Doel met gratis frietjes van Vandemoortele

Zat 14/5 en zon 15/5 REYNAERTspektakel, “het land van Reynaert” op recreatiedomein De Ster met “ theater Tieret” en “Ondersteboven”

Zo 15/5 10.30u apertiefgesprek met Jan Peumans in kasteel Walburg

20-21-22/5 festival ‘Ten Vrede’ Ijzertoren Diksmuide  www.tenvrede.be

Vrij 1/7 20u OPENLUCHTCINEMA op de speelplaats van de oude gemeenteschool de KOUTER, ingericht door de Deel Culturele Raad, n.a.v. 11 juli, feest van de Vlaamse Gemeenschap

Zo 3/7 van 9.30-13u GULDENSPORENONTBIJT (Am Verbruggenkring) met traditionele sfeermuziek van Setanta.

AVK-Kalligrafiecursusin zaal van ‘De Klavers’ op 7 avonden van 19u-22u. De juiste data zijn: dinsdag 15/2, woensdagen 2/3, 30/3, 27/4, 11/5,25/5 en dinsdag 1/6. Deelnameprijs: € 66 voor 6 avonden met 7de gratis te storten op 001-1396357-21 van AVK – Belsele (IBAN: BE 17 0011 3963 5721). Verwittig zeker Linda De Tender 03-772 35 61  of Guido Stevens, 03-772 4600.

Trage wegels in Belsele

De milieuvereniging De Raaklijn uit Belsele i.s.m. AVK is druk in de weer om de trage wegen in Belsele in kaart te brengen.  Het is onze bedoeling om op termijn alle Belseelse wegels af te wandelen en de knelpunten in kaart te brengen. Daarna is het plan dat we beginnen met wegels open te stellen voor het publiek. De Blauwhofwegel naar de Weverstraat werd onlangs afgewandeld. Maar er zijn nog tientallen wegels te verkennen. Bovendien zijn vele trage wegen verlegd, omgeploegd of nauwelijks nog herkenbaar. De werkgroep gaat uiteraard nakijken welke verleggingen of afschaffingen wettelijk zijn geregeld.

De werkgroep ‘Trage Wegels’ vergadert de laatste maandagavond van elke maand. Wie interesse heeft om mee te wandelen, wegels in kaart te brengen, foto’s te nemen en te digitaliseren, is welkom op  maandag 28 maart in JC. De Galjaar om 20.00.

Nieuwe afspraken voor de kerstmarkten

Op de dorpsraad van januari werd een kritische beschouwing gegeven over de laatste kerstmarkt. Vooral het rondslingerend afval na de kerstmarkt en het nachtlawaai is een aantal buurtbewoners een doorn in het oog. De kerstmarkt in Belsele, georganiseerd door Unizo Belsele bestaat nu 10 jaar en heeft een positieve reputatie te verdedigen. Tot hiertoe waren er geen bindende afspraken tussen de organisatoren en de standhouders. Misschien is het moment gekomen om daar verandering in te brengen. Schepen van cultuur en evenementen, Lieve Van Daele, heeft laten weten dat het stadsbestuur de organisatoren van alle kerstmarkten bijeen zal roepen om duidelijke en bindende afspraken te maken. Op die manier wil men de kerstmarkten behouden en de overlast voor de buurtbewoners tot een minimum beperken.

Tentoonstelling over de honingbij

In samenwerking met de stedelijke milieuraad Stramin is in 2010 gestart met de actie ‘Dier in de kijker’. De inwoners van Sint-Niklaas konden zelf hun dier kiezen. Als winnaar kwam de ‘bij’ uit de bus. Een van de genomen initiatieven richt zich naar de bezoekers van de Sint-Niklase bibliotheekfilialen. De tentoonstelling is samengesteld door de Wase Imkersbond en bestaat uit de continu afspelende presentatie ‘Een kijkje in een bijenvolk’, een kijkkast, klein imkermateriaal, een kapruin op pop, foto’s, bijenproducten en infopanelen. De tentoonstelling loopt in Belsele van vrijdag18/03 tot dinsdag29/03.

Bouw aan het Chirolokaal.

Goed nieuws voor de chirojongens van Belsele. Na twee jaar van plannen, vergaderen, fondsen werven ... starten eind maart de grondwerken voor hun nieuwe lokalen. De huidige hemen blijven gedurende de werken in gebruik zodat de wekelijkse werking amper hinder zal ondervinden. De bouw zal een klein jaar in beslag nemen.
Wij danken alvast alle mensen die ons hebben gesteund de laatste jaren. Het spreekt voor zich dat zowel leidingsploeg als oudercomité zeer blij is dat het nieuwbouwproject nu concreet gerealiseerd wordt.

Internationale Vrouwendag 8 maart

In Sint-Niklaas werd de internationale vrouwendag gevierd op woensdag 2 maart, dit jaar in teken van ‘de vrijwilliger’. Vele verengingen en organisaties steunen op vrijwilligers. Dat vrouwen zorgen voor het grootst aantal vrijwilligers zal wel geen nieuws zijn. De emancipatieraad van Sint-Niklaas liet verscheidene vrijwilligsters aan het woord. Wat boeit hen, waaruit bestaat hun inzet, waarom kozen ze voor vrijwilligerswerk? Het werd een boeiende namiddag en avond.

Tentoonstelling Reynaertjaar

In het kader van het Reynaertjaar plant de stedelijke bibliotheek in samenwerking met het stadsbestuur een grootse expositie. Daarvoor is men op zoek naar origineel materiaal. Vooral de illustraties aan de hand van Jean Van Riet zijn interessant, maar zeldzaam. Van Riet werkte twee jaar aan een kunstboek  met 250 illustraties. De Antwerpse uitgeverij ging echter failliet. En noch in de archieven noch elders is tot nu toe een spoor van d illustraties opgedoken. Vandaar de oproep om de Reynaert-illustraties te signaleren aan het Stadsarchief.

Proficiat

aan de toneelvereniging ’t Klavertheater. Eind 2009 hielden ‘De Klokkenlappers’ er mee op. Enkele spelers richtten ’t Klavertheater op. De eerste voorstelling kwam er al in 2010. Dit jaar stelden ze hun tweede productie voor ‘Comme chez Swa’, een blijspel dat zich afspeelt in de keuken van een restaurant. Ze speelden 3 avonden op rij voor een uitverkochte zaal. De acteurs konden rekenen op de deskundige leiding van Johan Hessels. Ze  gaven het beste van zichzelf en voor de toeschouwers werd het een avondje puur genieten. We kijken al uit naar de productie van volgend jaar.

Word steunend lid van ‘De Reynaert’ door storting van 10, 15 of 20 euro op rekeningnummer 979-6279036-37. Word erelid vanaf 25 euro.

Turn- en danskring Ritmica organiseert op zondag 3 april e.k. haar tweejaarlijks gala in Sporthal ‘De Witte Molen’ in Sint Niklaas. Onze jonge en iets minder jonge turners en dansers laten die namiddag zien wat ze zoal kunnen in een wervelend spektakel met licht en muziek. En dit jaar hebben we wel iets speciaals te vieren : voor de eerste maal in het bestaan van de club zijn we voorbij de kaap van de 650 leden.  En die leden moet je verdienen, elke week opnieuw; vandaar dat we onze trainers en alle vrijwilligers die dag eens extra zullen bedanken.

Je wil ons wel eens bezig zien?  Dat kan dus nu!  Bestel je kaarten via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. en kom die zondag genieten van 14.30 u tot 17u.  Volwassenen betalen 7 € en  kinderen ( van  5 tot 10j ) 4 €.  Namens alle bestuursleden hoop ik u die dag te mogen verwelkomen.

Geert Rombouts, voorzitter.