Trage wegels in Belsele

De milieuvereniging De Raaklijn uit Belsele i.s.m. AVK is druk in de weer om de trage wegen in Belsele in kaart te brengen.  Het is onze bedoeling om op termijn alle Belseelse wegels af te wandelen en de knelpunten in kaart te brengen. Daarna is het plan dat we beginnen met wegels open te stellen voor het publiek. De Blauwhofwegel naar de Weverstraat werd onlangs afgewandeld. Maar er zijn nog tientallen wegels te verkennen. Bovendien zijn vele trage wegen verlegd, omgeploegd of nauwelijks nog herkenbaar. De werkgroep gaat uiteraard nakijken welke verleggingen of afschaffingen wettelijk zijn geregeld.

De werkgroep ‘Trage Wegels’ vergadert de laatste maandagavond van elke maand. Wie interesse heeft om mee te wandelen, wegels in kaart te brengen, foto’s te nemen en te digitaliseren, is welkom op  maandag 28 maart in JC. De Galjaar om 20.00.

Nieuwe afspraken voor de kerstmarkten

Op de dorpsraad van januari werd een kritische beschouwing gegeven over de laatste kerstmarkt. Vooral het rondslingerend afval na de kerstmarkt en het nachtlawaai is een aantal buurtbewoners een doorn in het oog. De kerstmarkt in Belsele, georganiseerd door Unizo Belsele bestaat nu 10 jaar en heeft een positieve reputatie te verdedigen. Tot hiertoe waren er geen bindende afspraken tussen de organisatoren en de standhouders. Misschien is het moment gekomen om daar verandering in te brengen. Schepen van cultuur en evenementen, Lieve Van Daele, heeft laten weten dat het stadsbestuur de organisatoren van alle kerstmarkten bijeen zal roepen om duidelijke en bindende afspraken te maken. Op die manier wil men de kerstmarkten behouden en de overlast voor de buurtbewoners tot een minimum beperken.

Tentoonstelling over de honingbij

In samenwerking met de stedelijke milieuraad Stramin is in 2010 gestart met de actie ‘Dier in de kijker’. De inwoners van Sint-Niklaas konden zelf hun dier kiezen. Als winnaar kwam de ‘bij’ uit de bus. Een van de genomen initiatieven richt zich naar de bezoekers van de Sint-Niklase bibliotheekfilialen. De tentoonstelling is samengesteld door de Wase Imkersbond en bestaat uit de continu afspelende presentatie ‘Een kijkje in een bijenvolk’, een kijkkast, klein imkermateriaal, een kapruin op pop, foto’s, bijenproducten en infopanelen. De tentoonstelling loopt in Belsele van vrijdag18/03 tot dinsdag29/03.

Bouw aan het Chirolokaal.

Goed nieuws voor de chirojongens van Belsele. Na twee jaar van plannen, vergaderen, fondsen werven ... starten eind maart de grondwerken voor hun nieuwe lokalen. De huidige hemen blijven gedurende de werken in gebruik zodat de wekelijkse werking amper hinder zal ondervinden. De bouw zal een klein jaar in beslag nemen.
Wij danken alvast alle mensen die ons hebben gesteund de laatste jaren. Het spreekt voor zich dat zowel leidingsploeg als oudercomité zeer blij is dat het nieuwbouwproject nu concreet gerealiseerd wordt.

Internationale Vrouwendag 8 maart

In Sint-Niklaas werd de internationale vrouwendag gevierd op woensdag 2 maart, dit jaar in teken van ‘de vrijwilliger’. Vele verengingen en organisaties steunen op vrijwilligers. Dat vrouwen zorgen voor het grootst aantal vrijwilligers zal wel geen nieuws zijn. De emancipatieraad van Sint-Niklaas liet verscheidene vrijwilligsters aan het woord. Wat boeit hen, waaruit bestaat hun inzet, waarom kozen ze voor vrijwilligerswerk? Het werd een boeiende namiddag en avond.

Tentoonstelling Reynaertjaar

In het kader van het Reynaertjaar plant de stedelijke bibliotheek in samenwerking met het stadsbestuur een grootse expositie. Daarvoor is men op zoek naar origineel materiaal. Vooral de illustraties aan de hand van Jean Van Riet zijn interessant, maar zeldzaam. Van Riet werkte twee jaar aan een kunstboek  met 250 illustraties. De Antwerpse uitgeverij ging echter failliet. En noch in de archieven noch elders is tot nu toe een spoor van d illustraties opgedoken. Vandaar de oproep om de Reynaert-illustraties te signaleren aan het Stadsarchief.

Proficiat

aan de toneelvereniging ’t Klavertheater. Eind 2009 hielden ‘De Klokkenlappers’ er mee op. Enkele spelers richtten ’t Klavertheater op. De eerste voorstelling kwam er al in 2010. Dit jaar stelden ze hun tweede productie voor ‘Comme chez Swa’, een blijspel dat zich afspeelt in de keuken van een restaurant. Ze speelden 3 avonden op rij voor een uitverkochte zaal. De acteurs konden rekenen op de deskundige leiding van Johan Hessels. Ze  gaven het beste van zichzelf en voor de toeschouwers werd het een avondje puur genieten. We kijken al uit naar de productie van volgend jaar.

Word steunend lid van ‘De Reynaert’ door storting van 10, 15 of 20 euro op rekeningnummer 979-6279036-37. Word erelid vanaf 25 euro.