Guido Stevens is als voorzitter van de Deel Culturele Raad stichter en initiatiefnemer van de Dorpsraad. Stany De Bleser is een“wakkere burger” en informaticus die een webstek www.belsele.be had ontwikkeld ten behoeve van de nieuwe- en wakkere burgers. Stany werd bereid gevonden als secretaris-verslaggever de uitnodigingen en verslagen te bezorgen via zijn webstek. Julien Ghesquière reeds vermaard in Belsele als animatorèn moderator,werd bereid gevonden om de vergaderingen voor te zitten als moderator. Een agendacommissie zal de vergaderingen voorbereiden. Enkele leden zijn naast de reeds genoemden:Luk Huys:de voorman van jeugdhuis‘t Plekske en bestuurslid van Unizo,Firmin De Beleyr:de groene voorman van de Raaklijn en van 11-11-11,Staf Lerno gekend natuurgids,Jozef Hermans:bakker&middenstandsvertegenwoordiger. Wat is de dorpsraad? De dorpsraad is pure basisdemocratie:het biedt een forum aan alle Belselenaren die over de gestelde problemen hun mening kwijt willen. Vermits de dorpsraad een open vergadering is,wordt er principieel nooit overgegaan tot een stemming. Veel aanwezigen zijn immers geen verkozen vertegenwoordigers. Iedereen kan dus uiteraard zijn individuele mening brengen. Als er geen volledige consensus bereikt is,brengt de dorpsraad een gedeeld advies aan het Stadsbestuur. Regelmatig nodigen we voor specifieke problemen deskundigen en/of beleidsverantwoordelijken uit om degelijke informatie te brengen. Informeren is immerséén van de belangrijkste taken van de dorpsraad. Bovendien remmen we op die wijze soms al eens mensen af die zich plots geroepen voelen om op het moment zelf"deskundige"te zijn... De openheid van de dorpsraadsvergadering houdt bijgevolg wel enkele gevaren in maar die nemen we er graag bij:onze dorpsraad is ook een beetje een"denktank"... dikwijls brengen de aanwezigen frisse ideeën aan want elke aanwezige is immers een deskundige op het gebied van het bewonen van Belsele... met vriendelijke groeten,Julien Ghesquière. Wanneer is er dorpsraad? Elke 2de maandag van de maand op de Kouter INFO-BELSELE In“De Reynaert” stelt de AVK reeds 22 jaar,pagina’s ter beschikking van het Belseelse verenigingsleven. “De Reynaert” wil verder“vrank en vrij” zijn eigen mening blijven verkondigen als het onafhankelijk magazine van de Verbruggenkring. “De Reynaert” wordt dus geen uitgave van de Dorpsraad. Hij staat evenwel open voor elke positieve inbreng.