Er komt geen nieuwe GSM-mast in Belsele,besliste het stadsbestuur. En het schepencollege beloofde ook een oplossing te zoeken voor de problemen van de schuttersmaatschappij Sint-Sebastiaansgilde. De schutterstoren zullen een plaats krijgen achter de gebouwen en sportvelden van De Klavers. Zo kan de oudste sportvereniging van Belsele toch blijven bestaan.