Op de Dorpsraadvergadering van juni kwam het oud zeer van de Molenwijk opnieuw ter sprake. Enkele buurtbewoners hadden graag een beetje bloemen of wat groen in hun straat. Bij de verwijdering van de bomen werd een rioolprobleem bloot gelegd,zie hiernaast. Bewoners riepen er de Reynaertredactie bij die de rotte riolen op foto vastlegde. Het schepencollege dat toen juist op het einde van zijn legislatuur was,wenste dit probleem te verschuiven naar het volgend bestuur. Via deze weg willen we thans het college herinneren aan haar taak van goede huisvader. De geurhinder en de grondvervuiling(slibvervuiling)die hierdoor ontstaat,lijken ons geen klein probleem. Het respect voor de mensen is hier zoek.