Er wordt een slibstortlocatie(45 ha.)in het vooruitzicht gesteld voor Belsele-Waasmunster tussen het John Van Eyckpark en de Bergstraat. Er is blijkbaar nood aan bijkomende stortplaatsen. Waar komt dit slib vandaan? Hoeveel slib moet er gestort worden? Hoe kan die slibberg ingekrompen worden? Hoeveel slib wordt er jaarlijks geproduceerd in Sint-Niklaas? Slib is afkomstig uit waterzuiverings-instellingen. Er is ook het slib van het ruimen van septisch putten en rioolputten. Het ruimen van beken en grachten en het baggeren van rivieren en riviermondingen brengen ook een massa slib met zich mee. Slib storten op 45 ha in en nabij het brongebied van de Belselebeek is niet te verantwoorden. Voorlopig ziet het stadsbestuur zo’n slibstort helemaal niet zitten. Hopelijk blijven ze daarbij.