De Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden,afdeling Belsele-centrum bestaat vijftig jaar en viert dit als volgt:zondag 17 oktober 2004 om 9 u in de Sint-Andreaskerk dankeucharistie,met homilie door e.h. De Craene,algemeen proost van het ACW,maandag 18 oktober 2004 feestprogramma in de zaal De Klavers: 13u academische zitting met sprekers:nationaal voorzitter Hugo Verhenne,verbondsvoorzitter HonoréHermans,en afgevaardigde schepen van van het stadsbestuur. 14u receptie aangeboden door het stadsbestuur. 15u optreden van animatiezanger Rudy Jones,met de nodige pauze om de dorstigen te laven 18u Feestmaaltijd met uitgebreid kaasbuffet De huidig KBG-voorzitter en ook van meet af aan medewerker van de Reynaert:Arnold Vandermeulen. Zijn 255 leden wenst de AVK van harte proficiat en een deugddoende jubileumfeestdag.