Wat en wie is de Dorpsraad? De Dorpsraad is pure basisdemocratie en biedt een forum aan alle Belselenaren die over de gestelde problemen hun individuele mening kwijt willen. Er wordt principieel nooit overgegaan tot een stemming. Voor specifieke problemen nodigen we beleidsverantwoordelijken en/of deskundigen uit om degelijke informatie te brengen. Informeren en adviseren zijn immers de belangrijkste taken van de dorpsraad. Onze dorpsraad wil een"open denktank"zijn... De geïnteresseerde Belselenaar kan frisse ideeën aanbrengen. Hij of zij zijn is immers deskundige op het gebied van het bewonen van Belsele... Binnen de Deel Culturele Raad werd op voorstel van voorzitter Guido Stevens werd een“Werkgroep Dorpsraad” opgestart. Met raad van ervaringsdeskundige en de secretaris van Dorpsraad-Sinaai Stefan Schelfaut werd vijf maanden nagedacht en gesleuteld aan de structuur van de Belseelse Dorpsraad. De werkgroep werd dan omgedoopt tot Agendacommissie,deze Agendacommissie zal de vergadering van de Dorpsraad voorbereiden. Tot de startende Agendacommissie behoren vertegenwoordigers van het Belseelse verenigingsleven. Bij de taakverdeling aanvaardde Julien Ghesquière om als moderator de vergaderingen voor te zitten. De wakkere burger Stany De Bleser had ondertussen een webstek www.belsele.be opgestart. Hij stelt deze ter beschikking van de Belseelse medemens. Stany aanvaardde de taak van Dorpsraad–secretaris. Verder behoren tot deze startende Agendacommissie: Alex Devogel,bestuurslid van Unizo-Belsele; Camiel Devooght,oud-bestuurslid van Belsele Sportief en van BKV; Daniël De Smet,ere-superior en ere-voorzitter van de Culturele Raad; Dirk Van der Speeten,coördinator onafhankelijk kunstencentrum’t EY; Firmin De Beleyr,voorzitter van Raaklijn&Stramien; Jacques Denecker,bestuurslid van Balder; Jimmy Smet,voorzitter van de Deel-Jeugd-Raad; Jozef Hermans,bakker&middenstandsvertegenwoordiger; Luk Huys,beheerder jeugdhuis‘t Plekske&bestuurslid van Unizo; Rudi De Wilde,voorzitter van KWB&secretaris Deel Culturele Raad; Staf Lerno,natuurgids&bestuurslid van Vakantiegenoegens; e.a., Nota:bij de opmaak van deze Reynaert vernemen we het overlijden op 20 december van Jacques Denecker(+). Als bestuurslid van de Deel Culturele Raad was hij een der eersten om de Dorpsraad te helpen van wal steken. Beste Jacques,in de Deel Culturele Raad,in de Dorpsraad en bij Balder zullen wij je missen. In de Dorpsraad wordt een werkgroep opgericht naar gelang het probleem dat zich voor doet. Zo werd met een werkgroep"Heraanleg Belseledorp"de opmaak van de plannen bestudeerd en onder voorzitterschap van Julien Ghesquière bij consensus goedgekeurd. Van uit de Dorpsraad werden Jozef Hermans en Arnold Vandermeulen bereid gevonden om de werken ter plekke op te volgen en wekelijks met de aannemer hierover een werkvergadering te houden. Met een werkgroep"Waterhuishouding"wordt met specialist Omer Burm de loop van ondergronds en bovengronds water in het oog gehouden. Met een werkgroep"Groenbeleid en dorpsverfraaiing"wordt opgevolgd welke initiatieven en adviezen hier kunnen gegeven worden. Met de werkgroep"Kunst in Belsele,erfgoed en heemkunde"werd aan het stadsbestuur verzocht een Klokkenlappersbeeld(van Koen Rossaert)te plaatsen op het vernieuwde dorpsplein. De plannen om een beeldengroep(van Dora De Coninck)rond de dorpspomp en"olympische ringen"(van Hugo Vanderwildt)te plaatsen in de voortuin van de Klavers worden bekeken. Graag zouden de kernleden de basis van de Dorpsraad enigszins willen verbreden! Welke jonggepensioneerde of nog jongere actieveling met gevoel voor diplomatie wil zich melden? Wie kan zijn steentje bijdragen bij de werkgroepen:"Waterhuishouding","Heemkunde","Kunst in Belsele"? Gelieve u dringend te melden! Uitnodiging&verslag van de Dorpsraad kunt u vinden op de webstek www.belsele.be of aan de balie van het gemeentehuis of bibliotheek. Wenst u dit thuis te ontvangen geef dan je elektronisch postadres door aan Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of op de vergadering van de e.v. Dorpsraad zelf. Wanneer is er Dorpsraad? Elke 2de maandag van de maand in de vergaderzaal van de Kouter(=cultuurlokaal van de oude jongensschool)steeds van 20 uur tot+/- 22u. In 2005 dus op 10/1,14/2,14/3,11/4,9/5,13/6,8/8,12/9,10/10,14/11&12/12. De Deel Culturele Raad is een overlegorgaan van de culturele verenigingen die in Belsele werking hebben. De Deel Culturele Raad functioneert tevens als doorgeefluik tussen de Stedelijke Cultuurraad en de verenigingen. De vergaderingen voor 2005 worden geïntrigeerd in de Dorpsraad. Ongeveer tweemaandelijks beginnen ze om 19u voor de vergadering van de Dorpsraad. (febr-apr-juni-sept-nov) Info Belsele:In"De Reynaert"stelt de AVK reeds 22 jaar,pagina's ter beschikking aan het Belseelse verenigingsleven,dus ook van de Dorpsraad. "De Reynaert"staat open voor elke positieve inbreng maar is echter geen uitgave van de Dorpsraad. "De Reynaert"wil verder"vrank en vrij"zijn eigen mening blijven verkondigen en blijft het onafhankelijk magazine van de Verbruggenkring.