Onze medewerker Arnold Vandermeulen fungeert samen met bakker Jozef Hermans als toezichters namens de Dorpsraad,en dus ook als"vingerknippers"tussen bewoners,aannemer en stadsbestuur. Arnold meldt ons dat de laatste werkdag ter afwerking van"fase 1.a"volop aan gang is. Voor de(tijdelijke)heropening van het verkeer werd vooropgesteld op 24.12.2004. Zijn ervaring met de aannemer vindt hij zeer positief. Op de diverse werfvergaderingen wordt de planning van de werken duidelijk gemaakt en met de sporadische klachten van bewoners wordt zorgvuldig rekening gehouden en opgevolgd. Hij houdt er dan ook aan via deze weg de aannemer Van Geel en zijn personeel te bedanken en te feliciteren voor de manier waarop zij de werken uitvoeren en hoopt bij de afwerking van de volgende fases op dezelfde spontaniteit te kunnen rekenen. Anderzijds uit hij enige kritiek op de povere aanwezigheid en controle van de politiediensten. De verbods- en omleidingsignalisaties worden door veel weggebruikers genegeerd. Vooral op de tijdelijke alternatieve rijbaan langsheen de kerk worden in beide richtingen ongeoorloofde snelheden gehaald. Vooral de zwakke weggebruikers komen hierdoor in gevaar. Onbegrijpelijk vindt hij dat de politie- en ambulancierdiensten niet eens op de hoogte waren van de periodieke afsluiting van de Kerkstraat,wat in dringende gevallen(supermarkt en rusthuis)kostbaar tijdverlies te weeg bracht. Wat het vervolg van de werkzaamheden betreft deelt Arnold ons mede,dat vooraleer de firma Van Geel verder kan werken aan de fases 1.b en 2,nu de vernieuwde nutsvoorzieningen moeten aangebracht worden. Dit zal gebeuren in de loop van januari 2005. Op 10 januari wordt de nieuwe waterleiding(ligt het diepst op 0.50 m.)gelegd vanaf de hoek aan de Kerkstraat tot aan Belseledorp huisnummer 69. Daarna volgen de andere(Belgacom–Electrabel e.a.). Begin februari hervat de aannemer Van Geel zijn werkzaamheden. Tot slot vraagt hij aan iedereen enig begrip aan de dag te leggen bij eventuele noodzakelijke en niet te vermijden moeilijkheden. "Geen geboorte zonder weeën"voegt hij eraan toe. AVK dankt Jozef Hermans en Arnold Vandermeulen voor hun belangloze inzet ten bate van onze Belseelse gemeenschap.