Wij hebben vernomen dat de Vlaamse Gemeenschap plannen maakt voor de herinrichting van het kruispunt Belseledorp/N70? Zodra wij meer weten,brengen wij u op de hoogte. In de volgende dorpsraden zal dit zeker ter sprake komen. De doortrekking van de N41 niet op het prioriteitenlijstje van Minister Kris Peeters te vinden is? Wij hopen toch dat de verschillende gemeentebesturen van het Waasland ijveren voor een snelle beslissing. De bewoners van de Hoge Bokstraat en de dorpskernen van Sint-Pauwels en Kemzeke zouden er baat bij hebben. De molen van Belsele niet wordt verkocht? Het stadsbestuur dat daar een derde kinderdagverblijf en een vaste stek voor de buitenschoolse opvang voorzag,zal moeten uitkijken naar een andere locatie. Wij hopen dat deze plannen nu niet in de koelkast blijven steken. In Puivelde de bossen worden opgesmukt? Vele naaldbomen worden gerooid en vervangen door jonge,inheemse exemplaren. Ook struiken krijgen meer kans om uit te groeien. Het resultaat is een gevarieerder en krachtiger bos. Basisdemocratie nog altijd moeilijk is? Informatie vragen en krijgen is daarvan een onderdeel. Onze waterdeskundige en afgevaardigde van de dorpsraad,Omer Burm,ondervond dit bij een bezoek aan de werfvergadering in Belseledorp. Sommige beleidsmensen vinden het moeilijk wanneer"gewone"mensen vragen stellen. Zij vinden dan dat zij op de vingers gekeken worden. Wij rekenen op beterschap anno 2005. In de stadsbegroting voor 2005 niets nieuws staat opgenomen voor onze gemeente. De afwerking van de heraanleg van Belseledorp werd vorig jaar reeds begroot. Aankoop van gronden voor speelpleinen,jeugdinfrastructuur,educatief natuurgebied,…er worden op dit vlak geen initiatieven genomen. Spijtig,AVK en de verschillende Belseelse verenigingen dringen reeds lang aan om daar werk van te maken. Op de volgende dorpsraad 10/01/05 komt schepen van ruimtelijke ordening M.Heyndrickx het ruimtelijk structuurplan van Sint-Niklaas/Belsele toelichten. Wie geïnteresseerd is,of vragen heeft is hartelijk welkom.