Beste Reynaertlezer, Het is zover. Het dorpsplein is klaar voor gebruik. Kermis en koersen konden doorgaan op de vertrouwde stek. De laatste weken werd koortsachtig gewerkt om alles in orde te krijgen. Proficiat voor het stadsbestuur,de aannemer,de arbeiders. Zonder de goede samenwerking met de dorpsraad en alle belanghebbenden zou deze klus niet op tijd geklaard zijn. Voor de handelaars uit Belseledorp is het leed natuurlijk nog niet geleden. De werken zijn nog niet gedaan. De klanten kunnen nog niet zonder ongemakken tot bij hun vertrouwde winkel. De omliggende straten hebben nog af te rekenen met sluipverkeer,maar de zomer nadert en het einde van de werken zijn in zicht. We tellen af. Ik kan onze oproep maar herhalen om zoveel mogelijk in Belsele te winkelen en zo de handelaars een hart onder de riem te steken. Kon ik maar over alles een positief geluid laten horen. U weet wel,beste lezer,dat de splitsing van Brussel Halle Vilvoorde ons na aan het hart ligt. U herinnert zich ook dat deze splitsing onverwijld zou uitgevoerd worden. U weet dus ook dat onverwijld betekent“in de diepvries” en dat er geen splitsing is omwille van de onmogelijke eisen van de Franstaligen. Maar‘die kat kom weer’en bij de volgende regeringsonderhandelingen ligt dit dossier weer op tafel. Hopelijk vergeten de Vlaamse partijen dan hun beloftes niet en splitsen ze dan onverwijld en zonder compensaties het kiesarrondissement BHV. Ondertussen heeft de regering-Verhofstadt de handen vol aan de andere dossiers,werkgelegenheid,vergrijzing en betaalbaar houden van de sociale zekerheid,belastingsdruk verminderen,…Er zijn al twee jaren voorbij en er is nog niet al te veel gepresteerd. De Vlaamse burgers hebben steeds minder vertrouwen in deze Belgische regering als je de peilingen mag geloven. De Vlaamse ministers krijgen in de nationale pers een iets beter rapport. Maar het Waasland en Sint-Niklaas,Belsele in het bijzonder zullen de eerstvolgende jaren geconfronteerd worden met grote mobiliteitsproblemen. Wanneer het Deurganckdok en de Waaslandhaven op volle capaciteit werken,zullen jaarlijks 5 miljoen containers gelost en geladen worden. Deze containers moeten hun weg vinden naar de klanten via het spoor en via de weg. Dit betekent een enorme toename van het vrachtwagenvervoer. De Oosterweelverbinding laat op zich wachten. Wij vrezen dat het Waasland zal dichtslibben. Het vervoer met het spoor moet op alle mogelijke manieren aangemoedigd worden en ook moet meer aandacht gaan naar het vervoer op het water. Gelukkig zijn met Nederland de akkoorden over de IJzeren Rijn zo goed als rond. Dit brengt ons bij de noodzaak om te overleggen met onze buurlanden om problemen op te lossen. Daar moet‘Europa’voor dienen. Maar de Europese Unie is een project dat sterk onder druk staat. In Frankrijk en Nederland werd de Europese Conventie om verschillende redenen weggestemd. Of in Belgiëen Vlaanderen deze grondwet een referendum zou overleven,is zeer de vraag. Onze regeringen hebben het in ieder geval niet aangedurfd om de proef te doen. De Europese leiders moeten zich de volgende maanden bezinnen waarmee ze bezig zijn. Dit verwerpen van de conventie is een duidelijk signaal van de bevolking naar‘Brussel’. De grondwet er doordrukken zonder de steun van de burgers is geen goed idee. Europa is een mooi project. De burgers in West-Europa leven sinds de oprichting van de unie in vrede. Wij behoren tot de rijkste en welvarendste gebieden van de hele wereld. Wij moeten echter waakzaam blijven. Wij hebben immers veel te verliezen. De Europeanen voelen de concurrentie met andere landen scherp aan. De lageloonlanden vormen een bedreiging voor onze economie en tewerkstelling. De Europese burger voelt dit en wil dat Europa zich daarover bekommert. Europa moet zich ook niet bemoeien met die problemen die beter door de lidstaten of regio’s kunnen opgelost worden. De uitbreiding van de Unie is bij vele inwoners nog niet verteerd. Europa mag niet te rap nog veel groter worden. De Europese burger moet de tijd krijgen zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Vlaanderen moet in deze bezinningstijd de kans nemen om als een volwaardig lid aan de tafel te zitten en zijn belangen verdedigen. Onze vertegenwoordigers in Europa moeten ervoor zorgen dat Europa een warm nest blijft voor zijn vele inwoners. Elders in de wereld heeft men met andere problemen af te rekenen. In Irak zijn sinds het aantreden van de nieuwe regering al 900 doden gevallen,Amerikaanse soldaten en inwoners die hun land opnieuw willen opbouwen. In Darfour sterven kinderen in vluchtelingenkampen van honger en door besmettelijke ziekten…. Beste Reynaertlezer,Sint-Niklaas viert deze zomer weer feest op 11 juli. De feesten beginnen in Belsele. De activiteiten zijn gevarieerd. Je kan op onze webstek een overzicht vinden van wat er te doen is. Ik verwacht u op een van deze activiteiten en wens je een deugddoende zomer.