Vandaag de dag is de jeugd van Belsele actiever dan ooit. Nooit eerder telde Belsele-centrum zes verschillende jeugdverenigingen:Chiro Jongens,Chiro Meisjes,KLJ,Speelplein BOB,Spoor zes,JOC’t Pleksken. Al moeten we vast stellen dat er van de meer dan 2300 jongeren tussen 5 en 25 jaar oud amper 10%lid is van een jeugdvereniging. Sommige van deze verenigingen hebben het moeilijk wat betreft ledenwerving,financiële toestand of onderdak. Tevens hebben zij vaak af te rekenen met meestal foutieve,vooroordelen. Sinds zijn ontstaan is de AVK een bezieler van de jeugd geweest. Daarom neemt de AVK alvast zijn verantwoordelijkheid op en bieden we de kans aan de verschillende verenigingen zich in de volgende edities voor te stellen. We zijn er trouwens van overtuigd dat het verenigingsleven de slagader is van onze maatschappij en dat de jeugdverenigingen hierin onherroepelijk onmisbaar zijn. Een oud zeer hierbij is de toestand van enkele jeugdlokalen. Deze zijn hier en daar in een penibele toestand en alle verantwoordelijken moeten in de nabije toekomst aan ingrijpende aanpassingen denken. Ook wordt de weinige speelruimte,die er nog is,te pas en te onpas in gevaar gebracht. Enige zekerheid is noodzakelijk. Tegelijkertijd moet aan uitbreiding gedacht worden. Met wat zin voor creativiteit en goede wil van alle betrokkenen kan er voor deze problemen een oplossing geboden worden. Vaak hoort men zeggen“Ge kunt met de jeugd van vandaag toch weinig aanvangen!”. En ik moet eerlijk toegeven dat ik dit ook nog gedacht heb,al voel ik me nog steeds zeer jong. Maar toen ik in 1999 nauwer met jonge mensen ging samenwerken binnen de oprichting van het jeugdhuis,heb ik mijn mening snel herzien. Vooral toen we in 2002 begonnen met jeugdtoneel,besefte ik hoe waardevol,dankbaar en wijs de jongeren van vandaag kunnen zijn. OK. Soms is er wel wat werk aan,maar dat was bij de vorige generaties waarschijnlijk ook het geval. We merken ook dat veel jongeren van vandaag het toch niet steeds makkelijker hebben. Gescheiden ouders,een prestatiegerichte maatschappij en invloeden vanuit verschillende media spelen hierin een steeds grotere rol. Hierdoor verliezen ze soms de pedalen en hun vertrouwen in andere mensen,waardoor ze hun talenten begraven. Het is dan toch vaak dankzij de jeugdverenigingen dat ze er toe komen om deze talenten op te graven en er iets moois van te maken. De komende maanden zijn onze jeugdverenigingen zeer actief. Daarom even een klein overzicht van hun belangrijkste activiteiten: Chiro Jongens:Kamp 11 tot 21 juli in Beringen,Dorps-BBQ op 13 augustus Chiro Meisjes:Bivak 1 tot 11 augustus in Soulme-Doische. KLJ:Kamp 18 tot 31 juli,sportfeesten over de hele provincie O-VL,KLJ Weekend. Speelplein BOB:Dagelijkse activiteiten van 1 tot 26 augustus in De Kouter. JOC’t Pleksken:Kleemse feesten 15 tot 17 juli,Toneel“Wie ben Miek” 7&8/10. Spoor Zes:Kamp van 4 tot 8 juli in Kinrooi,Augustus familie-uitstap naar Saeftinghe. Al deze jeugdverenigingen zijn lid van de deeljeugdraad(DJR)van Belsele en verdienen onze steun.