Bij de herinrichting van Belseledorp werden er meteen twee rioleringen aangebracht. Het ene circuit is bestemd voor de afvoer van regenwater,het tweede voert het bevuilde afvalwater af. Hierbij willen we de bewoners erover inlichten dat het ten strengste verboden is enig afvalwater of andere vloeistoffen te storten in de straatroosters,die enkel en alleen als afvoer van het regen- en oppervlaktewater dienstig zijn. Trouwens dit rooster-sluikstorten is nooit en nergens toegelaten. Enige eigen discipline is hierbij zeker wel vereist. De heraanleg van de Hoge Bokstraat uitgesteld is tot na de zomervakantie. De werken kunnen ten vroegste starten in september. Reden is dat men moet wachten op nieuwe gasleidingen. Ondertussen kreunen de bewoners onder het constante gedaver van vrachtwagens. Het stadsbestuur erkent de problemen en onderschrijft de verzuchtingen van de buurtbewoners,maar een definitieve oplossing is nog steeds niet in de maak. Enkel de doortrekking van de N-41 tot aan de expresweg biedt voor de inwoners van deze woonstraat soelaas. Ook de dorpskernen van Sint-Pauwels en Kemzeke zouden opnieuw leefbaar worden. Minister Peeters kent het probleem maar schuift de hete aardappel naar het stadsbestuur. En dus komt er voorlopig een opknapbeurt. De burgemeester overlegt ondertussen met zijn ambtsgenoten over maatregelen om het zwaar vervoer al vanaf De Tromp in Stekene om te leiden. Ook in enkele andere straten zijn nog werken gepland voor dit jaar:het asfalt tussen de Valk en de Tuinlaan wordt vernieuwd. Het fietspad tussen de Kruisstraat en de Puiveldestraat is toegewezen. Met de eigen stadsdiensten worden de problemen van de speelplaats aan de Koutermolenstraat en de parking aan de Klavers aangepakt. Aan de bushalte aan de Malpertuuslaan werd het gras vakkundig gemaaid rond de fietsenstalling. De fietser die zijn fiets kwijt wil,moet eerst op zoek gaan tussen het hoge gras,waar ergens de fietsenstalling verborgen ligt. De 344-jarige schuttersgilde van Belsele kan opnieuw een van de oudste sporten volop beoefenen. Op de pleinen achter het sportcomplex‘De Klavers’werden de nieuwe schutterstorens officieel in gebruik genomen. Na de verkoop van het café‘Het Spoorzicht’was de toekomst van de schuttersgilde in het gedrang gekomen. De torens kwamen te dicht staan bij de parking van de nieuwe appartementen en de verhuis van de schutterstoren was te duur voor de plaatselijke vereniging. Na overleg met het stadsbestuur werd geopteerd voor de herplaatsing van twee torens op de terreinen van‘De Klavers’. Hopelijk betekent deze nieuwe infrastructuur een nieuwe start voor de oudste vereniging van ons dorp. Het AVK-bestuur wenst deze krasse dame,oud van jaren maar jong van zinnen,nog veel jaren schietplezier. Door een lichte vertraging van de werken werd de officiële opening van de uitbreiding van“Gavertje Vier”(stedelijke basisschool Belsele)uitgesteld. Het nieuwe gebouw is zeker gebruiksklaar bij het begin van het nieuwe schooljaar. De officiële opening vindt in principe plaats op zaterdag 10 sept‘05 om 11 uur. Meer info:Karien Van Raemdonck; www.gavertjevier.be Proficiat voor de verlichting van onze dorpskerk. Als het goed is mag het gezegd zijn. De nieuwe verlichting beklemtoont de bouw en de structuur van onze monumentale parochiekerk. Proficiat aan alle studenten die na een jaar van regelmatig en hard werken slaagden voor hun examen. Geniet van de vakantie en verzamel de nodige energie om het volgend schooljaar met goede moed te starten. Al wie de school vaarwel zegt,wens de redactie een leuke en aangepaste job toe. Proficiat aan ZEH Piet De Nil. Deze priester afkomstig van Temse vierde zijn diamanten priesterjubileum. Hij was van 1969 tot 1998 pastoor in Puivelde,waar hij nog altijd verblijft. Proficiat aan de organisatoren van het jubileumfeest van Ritmica. Volgens onze Reynaert kwamen de verwachtingen van het bestuur uit:veel volk,veel turnen,veel dansen en dan nog eten en drinken. Het was grandioos. De kinderen stonden in het middelpunt en ouders en grootouders genoten van de prestaties van alle deelnemers. Het AVK-bestuur wenst de jubilerende club evenveel succes voor de volgende 40 jaar. Proficiat aan oma Lieve,een van onze twaalf Reynaert-bussers bij de geboorte van Roosje. Tegelijkertijd doen wij een oproep naar mogelijke helpers om het werk van de bussers lichter te maken. Wie wil helpen mag bellen naar ons secretariaat 03-772 46 00.