Tijdens de dorpsraad van februari kwam schepen van financiën het beleid toelichten voor de volgende bestuursperiode. Hij gaf een opsomming van de investeringen die het stadsbestuur wil doen in onze gemeente. Hier volgt een kort overzicht. Het fietspad langs de spoorweg,wordt doorgetrokken naast de terreinen van SVK tot aan het Westerplein'. Voor het oud-gemeentehuis wordt 185.000 euro uitgetrokken voor de installatie van de lang verwachte lift,maar ook nieuw sanitair is vereist. In de Kemzekestraat wordt 150.000 euro geïnvesteerd in een fietspad. Voor de aanleg van een speelbos aan de wijk Mierennest trekt de stad ruim 35.000 euro uit. De gronden zijn al aangekocht tijdens de vorige bestuursperiode. de verbeteringswerken in de Marktstraat kosten 12.000 euro. De kleedkamers van de judozaal vernieuwen kost 15.000 euro. Gemeenschapscentrum De Kouter krijgt 92.000 euro met het oog op betere isolatie en schilderwerken. De gemeenteschool krijgt een overdekte speelplaats. De wateroverlast aan de Schrijberg wil het stadsbestuur oplossen met de aanleg van een overstromingsgebied. Met deze investering van 71.200 euro wordt onder meer grond gekocht in de omgeving van de KMO-zone aan de Schrijbergstraat. De riolering in het Hof van Belsele en de Kerkstraat worden vernieuwd in 2010. Daarvoor hoopt men op subsidie van het Vlaamse Gewest. In de begroting staat ook een bedrag gereserveerd voor de aankoop van de kunstwerken voor de verfraaiing van het dorpcentrum. Zie ook in de activiteitenkalender Het Belseelse jeugdhuis 't Pleksken zal half maart eindelijk zijn deuren kunnen heropenen. De lijdensweg van 't Pleksken begon al ruim een jaar geleden toen het vroegere onderkomen aan de hoek Koutermolenstraat moest wijken voor appartementen. Schepen Wouter Van Bellingen(Spirit)beloofde dat er containers als tijdelijk onderdak zouden komen en die belofte is ook nagekomen. Alleen moest men eerst enkele praktische obstakels overwinnen voor het zover was. En nu vooruit. Het is aan de leiding te bewijzen dat een jeugdhuis in Belsele leefbaar is. Het bibliotheekfiliaal in Belsele wordt opgefrist. Spijtig genoeg wordt het filiaal aan de Paddeschootdreef opgedoekt. Schepen Lieve Van Daele wil wel investeren in een extra service via de dienst de ontleding aan huis voor de mensen die de verplaatsing naar de bibliotheek niet zelfstandig kunnen maken. Onze Reynaert zal er op toezien dat de dienstverlening naar de bevolking niet achteruit gaat. In een tijd waarin men vooral economisch denkt moet er voldoende aandacht gaan naar de zwakkeren in de maatschappij. Vandaar dat AVK ook ijvert voor het behoud van voldoende postkantoren en de dienstverlening van De Lijn en de NMBS. Het wijkpleintje in de Populierenwijk in Belsele wordt heringericht. Er komt een petanqueplein en een groenzone en het basketplein wordt hertekend. Tegelijk worden enkele straten in de omgeving aangepakt; eindelijk zouden we zeggen. Al in 1999 beloofde het stadsbestuur om de voetpaden in deze wijk opnieuw aan te leggen. De Bergstraat krijgt een nieuw wegdek en parkeerstroken en ook de Donkerstraat wordt aangepakt. Er is heel wat te doen geweest over de grondophoping aan de Bergdreef in Belsele. Na klachten van de buurtbewoners en de milieuvereniging‘De Raaklijn’werd proces-verbaal opgemaakt en moet het terrein in de oorspronkelijke staat hersteld worden. Wat opsporingswerk en vragen bij de bevoegde diensten in de stad en bij het Vlaams Gewest,leert ons dat de wet niet sluitend is. In 2005 werd de wet aangepast. Grondverzet is toegelaten als men geen afbreuk doet aan de functie van het terrein en een aanvaardbare hoogte niet wordt overschreden. Vroeger was dat vastgesteld op 50 centimeter. Na wetswijziging is er geen exacte hoogte meer vastgelegd,hoewel de wetgever nog steeds stelt dat meer dan 50 cm een aanzienlijke wijziging betekent. Een bouwvergunning is echter altijd verplicht. Ook daarin was de aannemer in gebreke. Een melding van het grondverzet aan de gemeente zou in vele gevallen ervoor zorgen dat de gemeente in een vroeg stadium op de hoogte is van een mogelijke inbreuk op het decreet RO. Zorgen voor deze aanvulling is werk voor het Vlaams parlement. De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting bouwt momenteel de eerste sociale huurwoningen in Belsele,namelijk in de Mierennest. De reden waarom er nu pas de eerste sociale woningen in Belsele komen,is dat vroeger de Beverse Bouwmaatschappij zich met Belsele bezighield. De zestien appartementen en twee woningen zullen instapklaar zijn in juni. En dan is er ook nog de Populierenwijk. Ook daar plant men nog altijd de bouw van sociale woningen. Maar zolang de locatie nabij de viaduct over de gewestweg N70 de watertoets niet doorstaan heeft,kan er niet gebouwd worden. Her AVK-bestuur heeft zich altijd verzet tegen deze plannen. Wij hopen inderdaad op een negatieve watertoets. Bouwen in de meersen brengt enkel problemen voor de bewoners. Tijdens de dorpsraad van maart kwam de korpschef van de brandweer uitleg geven over de werking van de brandweer. Hoe is de brandweer samengesteld? Hoe past Belsele in dit plaatje? Het werd een interessante uitleg en discussie. Zie ook verslag dorpsraad op www.belsele.be