Dat het Bisschoppelijk domein in handen is gekomen van particulieren wisten we al. Dat deze particulieren zich zullen inzetten voor het behoud van het domein in zijn oorspronkelijke staat is zeer lovenswaardig te noemen. We zijn zeer hoopvol dat het domein in zijn statuut als natuurreservaat zal gerespecteerd worden. Hopelijk verschijnen nu terug de torenklokjes op de herenwoningen zoals ze 99 jaar geleden werden geplaatst. Door de droogte was de wal rondom het domein op haar minimumpeil gekomen en daardoor zagen wij de kans om onze neus te steken waar normaal alleen eenden en ganzen hun snavel roeren. Wie kent er niet het brugje dat naar het domein leidt via de Kasteeldreef. Dit brugje is juist 100 jaar geleden samen met verschillende gebouwen rondom het domein afgewerkt. Omdat in het brughoofd een wapenschild met St-Andreas is geplaatst noemen wij deze brug het St-Andreasbrugje. In de bogen zitten links en rechts twee hoekstenen. Op de hoeksteen tegen het domein staat:“Anno domini” en op de hoeksteen tegen de Kasteeldreef staat:“1903”.