Op 8 september ging er een speciale dorpsraad door. Hij werd zeer druk bijgewoond door meer dan honderd Belselenaars. De uitermate verzorgde avond stond in schril kontrast met de tumultueuze hoorzittingen van weleer. De burgemeester,drie schepenen,twee gemeenteraadsleden en een schare stadsplanologen gaven duidelijke antwoorden. Vanuit de dorpsraad start nu de inspraakronde. Een eerste werkgroep-vergadering gaat door op 22 september. De inspraakronde duurt drie maanden. Begin december zal een definitief plan voorgesteld worden. Als alles meezit starten de werken eind 2004. Ons oordeel bij de eerste visie is vrij positief. Al de opmerkingen en accenten die wij jaren geleden reeds voorgesteld hebben,zaten op een vrij doordachte wijze verwerkt in het plan. Positief vinden we de groene en verkeersvrije inrichting voor de kerk,de invoering van een zone 30,de groenvoorzieningen aan beide zijden van de Dorpsstraat,de inrichting van een groen en verkeersvrij plein aan het gemeentehuis,de verkeerstechnische aanpak aan het postgebouw,de inrichting van het kruispunt Dorp/Rozenlaan/Hulstendreef/St-Andriesstraat met een bocht naar de N70 en de lusvorming in het Hof Van Belsele. Meer info over de Raaklijn vindt op hun webstek. AVK gaat met deze eerste analyse van de Raaklijn grotendeels akkoord maar vindt dat genoemde knelpunten ernstig moeten worden bestudeerd.. De DORPSRAAD wordt voorbereid door een AGENDACOMMISSIE. Naast initiatiefnemer Guido Stevens(voorzitter van de Deel Culturele Raad),is onder meer lid:Firmin De Beleyr(voorzitter van de Milieuraad),Julien Ghesquière(lid van de sportraad)en alom gevraagd moderator. Het secretariaat wordt waargenomen door Stany De Bleser die voor Belsele ook de webstek Belsele digitaal heeft opgestart. Het is een plezier te werken met Jozeff Hermans(Unizo),Staf Lerno(natuurgids),Luk Huys(van‘t Plekske&Pfoenix),Rudi De Wilde(KWB)en nog heel wat enthousiaste wakkere burgers van Belsele. De open Dorpsraad gaat door op elke 2de maandag van de maand in cultuurlokaal“de Kouter”. De eerstkomende is op 13 oktober.