Beste Reynaertlezer, "Vlaanderen,dag en nacht,denk ik aan u". Deze beginwoorden van een oud Vlaams lied spoken al een paar dagen door mijn hoofd. De verkiezingsuitslagen,weet je wel. Bladzijden commentaren zijn al weer vol geschreven. Ook nu hebben de peilingen deze uitslag niet laten vermoeden. Journalisten,politieke commentatoren,geleerde professoren,maar ook de man in de straat geeft zijn mening over deze resultaten. Naargelang de betrokkenheid klinkt de uitleg anders,soms eenvoudig en rechtlijnig,soms genuanceerd. Een eenduidige verklaring is er niet. De opdracht van de Vlaamse regeringsformateur is niet eenvoudig. Bruggen bouwen tussen partijen die tot voor kort met elkaar over alles en nog wat in de clinch gingen,is geen sinecure. Groen! dat de kiesdrempel ondanks alles toch haalde,kiest voor een oppositiekuur. De mogelijkheden om een meerderheid te vormen zijn dus beperkt:een coalitie met het Vlaams Blok of een klassieke tripartite. Geen enkele partij is vragende partij om het cordon sanitaire te verbreken.,hoewel her en der aan de basis stemmen op gaan om met het Blok te praten. De volgende weken zal er in Brussel druk onderhandeld worden. Hopelijk hebben we snel een Vlaamse regering die werk maakt van de bekommernissen van de Vlaming:werk,onderwijs,zorg,milieu. De nieuwe Vlaamse regering moet de resoluties van het Vlaams Parlement uitvoeren,die door alle politieke fracties onderschreven zijn. Het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde moet gesplitst worden zonder aan de Walen enige compensatie te betalen. Zondag werd ook een nieuw Europees Parlement gekozen. Voor het eerst zijn er verkozenen uit 25 lidstaten. Vlaanderen heeft nog steeds geen volwaardige stem in dit parlement. Kleinere landen wel. Nelly Maes die jaren de Vlaamse stem in het Europees halfrond vertolkte,werd niet meer verkozen. Bedankt voor de jaren inzet,Nelly. Wij zijn er echter van overtuigd dat Frieda Brepoels haar rol overneemt en de stem van de Vlaamse regio met evenveel brio zal verdedigen. Ondertussen wordt aan de Europese onderhandelingstafel beslist over de nieuwe commissievoorzitter en de politieke toekomst van Guy Verhofstadt. Op wereldvlak blijven dezelfde problemen onze aandacht vragen:het Midden-Oosten met de bomaanslagen in Israël en Irak. De vele vredesonderhandelingen boeken geen vooruitgang. De nieuwe regering in Irak staat voor een immense uitdaging,die zonder buitenlandse steun nooit tot een goed einde kan gebracht worden. Op de schouders van de Verenigde Naties rust een loodzware verantwoordelijkheid. Ook vanuit Centraal-Afrika bereiken ons regelmatig onheilsberichten. In onze eigen gemeente zijn de problemen van een ander niveau,maar daarom niet minder belangrijk voor de mensen. In de nazomer start de heraanleg van Belseledorp. Voor de middenstanders geen gemakkelijke periode. Wij hopen dat de ongemakken draaglijk zullen zijn. In de Molenwijk kondigen zich problemen aan met de riolering. Op de dorpsraad van april kwamen de bewoners van de Molenwijk dit probleem aankaarten. Reynaert heeft de bui jaren geleden al zien hangen en aangekaart bij het toenmalige stadsbestuur. De inwoners van de Hoge Bokstraat zijn de lawaaihinder en de drukte in hun straat kotsbeu. Hun woonstraat wordt door het toenemende vrachtverkeer onleefbaar. Oplossingen liggen niet voor de hand. Ondertussen heeft de zomer zich aangekondigd met de eerste warme dagen. Studenten zitten nog even over hun boeken gebogen. De laatste loodjes van het schooljaar wegen zwaar. De vakantie lonkt!!! En samen met de vakantie,de ontspanning,een paar weken vrij van het werk,een uitstap met het gezin,een rustige namiddag in de tuin,een reis naar verre of nabije oorden. Bij het begin van deze zomermaanden is het feest in Vlaanderen. De herdenking van de Guldensporenslag,het feest van de Vlaamse Gemeenschap,wordt op vele plaatsen gevierd met een heuse elfdaagse. In de kalender vinden jullie een overzicht van de verschillende activiteiten. Verenigingen en comités beginnen aan hun zomerreces. De vergaderzalen worden gesloten. Plannen belanden in de kast,tijdelijk of voorgoed. Vakantiemaanden dienen om zich even te bezinnen,energie en ideeën op te doen om na de zomer met nieuwe moed te herbeginnen. Het verenigingsleven drijft immers op de kracht en de inzet van vele vrijwilligers. Reynaert trekt er ook op uit. Misschien kom je hem wel tegen op een van de vele activiteiten in ons dorp.