Beste Reynaertlezer, "Vlaanderen,dag en nacht,denk ik aan u". Deze beginwoorden van een oud Vlaams lied spoken al een paar dagen door mijn hoofd. De verkiezingsuitslagen,weet je wel. Bladzijden commentaren zijn al weer vol geschreven. Ook nu hebben de peilingen deze uitslag niet laten vermoeden. Journalisten,politieke commentatoren,geleerde professoren,maar ook de man in de straat geeft zijn mening over deze resultaten. Naargelang de betrokkenheid klinkt de uitleg anders,soms eenvoudig en rechtlijnig,soms genuanceerd. Een eenduidige verklaring is er niet. De opdracht van de Vlaamse regeringsformateur is niet eenvoudig. Bruggen bouwen tussen partijen die tot voor kort met elkaar over alles en nog wat in de clinch gingen,is geen sinecure. Groen! dat de kiesdrempel ondanks alles toch haalde,kiest voor een oppositiekuur. De mogelijkheden om een meerderheid te vormen zijn dus beperkt:een coalitie met het Vlaams Blok of een klassieke tripartite. Geen enkele partij is vragende partij om het cordon sanitaire te verbreken.,hoewel her en der aan de basis stemmen op gaan om met het Blok te praten. De volgende weken zal er in Brussel druk onderhandeld worden. Hopelijk hebben we snel een Vlaamse regering die werk maakt van de bekommernissen van de Vlaming:werk,onderwijs,zorg,milieu. De nieuwe Vlaamse regering moet de resoluties van het Vlaams Parlement uitvoeren,die door alle politieke fracties onderschreven zijn. Het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde moet gesplitst worden zonder aan de Walen enige compensatie te betalen. Zondag werd ook een nieuw Europees Parlement gekozen. Voor het eerst zijn er verkozenen uit 25 lidstaten. Vlaanderen heeft nog steeds geen volwaardige stem in dit parlement. Kleinere landen wel. Nelly Maes die jaren de Vlaamse stem in het Europees halfrond vertolkte,werd niet meer verkozen. Bedankt voor de jaren inzet,Nelly. Wij zijn er echter van overtuigd dat Frieda Brepoels haar rol overneemt en de stem van de Vlaamse regio met evenveel brio zal verdedigen. Ondertussen wordt aan de Europese onderhandelingstafel beslist over de nieuwe commissievoorzitter en de politieke toekomst van Guy Verhofstadt. Op wereldvlak blijven dezelfde problemen onze aandacht vragen:het Midden-Oosten met de bomaanslagen in Israël en Irak. De vele vredesonderhandelingen boeken geen vooruitgang. De nieuwe regering in Irak staat voor een immense uitdaging,die zonder buitenlandse steun nooit tot een goed einde kan gebracht worden. Op de schouders van de Verenigde Naties rust een loodzware verantwoordelijkheid. Ook vanuit Centraal-Afrika bereiken ons regelmatig onheilsberichten. In onze eigen gemeente zijn de problemen van een ander niveau,maar daarom niet minder belangrijk voor de mensen. In de nazomer start de heraanleg van Belseledorp. Voor de middenstanders geen gemakkelijke periode. Wij hopen dat de ongemakken draaglijk zullen zijn. In de Molenwijk kondigen zich problemen aan met de riolering. Op de dorpsraad van april kwamen de bewoners van de Molenwijk dit probleem aankaarten. Reynaert heeft de bui jaren geleden al zien hangen en aangekaart bij het toenmalige stadsbestuur. De inwoners van de Hoge Bokstraat zijn de lawaaihinder en de drukte in hun straat kotsbeu. Hun woonstraat wordt door het toenemende vrachtverkeer onleefbaar. Oplossingen liggen niet voor de hand. Ondertussen heeft de zomer zich aangekondigd met de eerste warme dagen. Studenten zitten nog even over hun boeken gebogen. De laatste loodjes van het schooljaar wegen zwaar. De vakantie lonkt!!! En samen met de vakantie,de ontspanning,een paar weken vrij van het werk,een uitstap met het gezin,een rustige namiddag in de tuin,een reis naar verre of nabije oorden. Bij het begin van deze zomermaanden is het feest in Vlaanderen. De herdenking van de Guldensporenslag,het feest van de Vlaamse Gemeenschap,wordt op vele plaatsen gevierd met een heuse elfdaagse. In de kalender vinden jullie een overzicht van de verschillende activiteiten. Verenigingen en comités beginnen aan hun zomerreces. De vergaderzalen worden gesloten. Plannen belanden in de kast,tijdelijk of voorgoed. Vakantiemaanden dienen om zich even te bezinnen,energie en ideeën op te doen om na de zomer met nieuwe moed te herbeginnen. Het verenigingsleven drijft immers op de kracht en de inzet van vele vrijwilligers. Reynaert trekt er ook op uit. Misschien kom je hem wel tegen op een van de vele activiteiten in ons dorp.
Zo 27 juni op de speelplaats van de oude jongensschool dit jaar slechtséén dag:’t EYFOLK-treffen,zie hiervoor volgende pagina. Vrij 02 juli in de sporthal DE KLAVERS:dansfuif van BELSELE BRUIST met Donna’s Hit Party/DJ Jan Bosman. Za 03 juli RODENBACHTENTOOSTELLING in de cultuurzaal van de Kouter van 16u tot 19u,Feestelijke opening om 18u met opluistering door het Sint-Grgoriuskoor en toelichting bij de tentoonstelling. Za 03 juli 20u BELSELE BRUIST met de PRÉHISTORIE en DJ Guy De Pré. Zo 4 juli Rodenbachtentoostelling in de cultuurzaal van de Kouter met GULDENSPOREN-ONTBIJT of–BRUNCH tussen 10u en 13 u,met muzikale opluistering door het jeugdig Folk-quartet SETANTA. (kaart갶 voorverkoop) Do 8 juli om 20u uitreiking van LEEUWENPENNING door het Davidfonds in de Salons Stationsstr St-Niklaas. Za 10 juli 15u Meiveld-Sporenfeest met Kinderspelen(inkom 10 euro). Za 10 juli 20u stadsschouwburg Cult-Raad met Willem VERMANDERE. Zo 11 juli 9u30 hoofdkerk St-Niklaas:11-JULI-MIS door e.h. D. De Smet met Fiori Musicali gevolgd door Academische Zitting 10.30u het stadhuis Ma 12 juli aan t Roelant Sinaai:GULDENSPOREN-VOLKSFEEST met kermis. Vr 25&za 26 juli FAMILIEFEEST Zomerhappening van KAV&KWB Belsele. Op vrijdag vanaf 17u grote KINDER-FRIETFUIF(toegang갲,5)en op zaterdag REUZE FAMILIE-BARBECUE met 4 soorten vlees voor갱2,5 p.p. Inschrijven kan tot 20 juni bij Rudi De Wilde tel 03-296 58 43. Za 31 juli bezoek aan de ZONNEFEESTMARKT op Belseledorp. Zo 1 aug 14.30u Geleid bezoek BEELDENTUIN in de Salons,Stationsstr St-N. Za 7&zo 8 aug PAROCHIEFEESTEN met Mosselfestijn. Inschr:W. Knapen. 21&22 aug Fietstocht met bezoek aan AMBACHTELIJK weekend met gratis geleid bezoek aan de Belseelse Kunstvrienden en alle musea van Sint-Niklaas Zo 29 aug Culturele Reis met deelname aan IJZERBEDEVAART. AVK&VOS brengen traditioneel bloemen naar Vlaanderens’velden. Vertrek 7.30u. 4&5 sept bezoek aan de Vredesfeesten met ballons op het Sint-Jansplein,St-N.
Onbetwistbaar! “De Reynaert” wordt druk gelezen. Aan de lijve ondervonden zelfs. Ten gevolge van de vorige‘Vrije Teugel’heb ik meermaals als fervent fietser de kreet van ontmoetende lezers moeten aanhoren“houd uwen guidon maar goed vast zulle‘ze’staan ginder”! Of“kun je nog zonder handen rijden”? en dergelijke. Bij toog- en cafégesprekken betwisten sommigen het ware gebeuren van het verhaal en veronderstellen dat het louter op een verzinsel van mijnentwege gebaseerd is. Ter staving van mijn waarheid raad ik de twijfelaars aan even te rade te gaan metéén of ander Waasmunsterse veteraan,die de legendarische champetter Hoste gekend heeft. Die zal ongetwijfeld de grappige situatie beamen. Andere lezers vechten mijn enige sympathie voor‘het blauw’aan. Hiervoor heb ik ook wel een verklaring. Andermaal ben ik dan weer verplicht heel diep in het verre verleden te graven,waarbij ik ontdek dat ik ergens een sprankeltje politiebloed in de genen heb. Inderdaad,een grootoom van mij is ooit een Sint.Niklaasse champetter geweest. Blijkbaar was het ook‘nen goeien’,tenminste als je het verhaal,dat ik hem steeds heb horen vertellen,mag geloven. Het was in de periode tussen de twee wereldoorlogen in. In een beurtrol diende mijn grootoom Pol verdoken op wacht te staan achter de Sint.Nicolaaskerk(‘d’aakeirk’)om de‘kerkzekers’(nu zijn dat wildplassers)te snappen. Op een keer werd oom Pol op het matje bij de commissaris geroepen. De disciplinaire commissaris stelde de vraag:“Vandermeulen hoe komt het toch dat je nooit een‘pisser’te pakken hebt,terwijl jouw collega’s daar tientallen processen opmaken”? “Wel,commissaris” antwoordde oom Pol,“als ik iemand aanstalten zie maken om tegen de kerk te gaan plassen(‘pissen’zal hij wel gezegd hebben)schiet ik er mij naar toe en zeg hem‘vriend je weet toch dat dat hier niet mag’? Die man pakt in en er gebeurt niets! Mijn collega’s daarentegen laten ze eerst stroelen en schrijven ze dan op. Nu is mijn vraag aan U commissaris. Wie doet er nu het meest goed. Ik voorkom het kwaad terwijl de andere champetters eerst het kwaad laten gebeuren”? “Eruit Vandermeulen”! zal de commissaris vermoedelijk geroepen hebben. Het vervolg van het verhaal is dat mijn grootoom van de‘piskarwei’verlost was. Nooit heeft hij nog daar op wacht moeten staan. Wellicht op aanraden van de stadsontvanger,die aan champetter Vandermeulen maar weinig‘deugd’beleefde. Achteraf is gebleken dat de oorlog tussen de‘pissers’en politie gewonnen werd door de‘sproeiers’. Ouderen onder de lezers zullen zich wel herinneren dat achter de hoofdkerk een rij piscines werd aangebracht in chique blauwen arduin met heel hoge scheidingen. Zelfs aan de Nieuwe Kerk(O.L.Vrouwkerk)werd er een ronde ijzeren groene openbare plasgelegenheid ingericht. Helaas! Deze nostalgische maar toch wel praktische‘monumenten’zijn verdwenen. Zelfs bij de markt- stads- en dorpshernieuwingen zijn blijkbaar geen openbare toiletten voorzien. Misschien is dit wel een tip voor de programmaschrijvers van de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006. Openbare toiletten zowel voor dames als voor heren,eventueel tegen betaling van een‘plastaks’,met gratis kaart voor 60-plasplussers. In afwachting doen het,wij mannen,maar‘in’t zwart’of‘in’t wild’! Als de watersnood het hoogst is,is er hier of daar wel een boom of struik nabij! Liefst niet tegen een kerk of ander gebouw,want dat mag niet van mijn brave grootoom-champetter Pol.
Het lijkt een reclameslogan... maar het is een poging om weer te geven dat u niet ver moet gaan om toch degelijk onderwijs te vinden. Onze school behoort tot de Berkenboom-groep. Scholen die de zorg voor elk kind hoog in hun vaandel dragen. Deze zorg is haar steeds eigen geweest vanuit de zustergemeenschap. Wij bouwen verder aan hun pionierswerk en met succes. Een leerschool op maat van uw kind,waar we vertrekken vanuit de leerzin,vanuit wat hen boeit. waar we een aangenaam"leefmilieu"creëren. in een"groene"omgeving. met een open venster naar de wereld,met tal van uitstappen en bezoeken... lerend reizen. waar creativiteit alle kansen krijgt. waar leerkrachten met een hart staan,bereid om met open oor te luisteren naar u en uw kind. die kinderen wil voorbereiden op levenslang leren en hen daartoe opleidt tot een grote zelfstandigheid. die belang hecht aan waarden en normen om verdraagzaam met elkaar te leren omgaan vanuit de inspiratie van het evangelie. die investeert om nieuwe technologieën een zinvolle plaats te geven binnen het"leerproces". die evenwichtig kennis en vaardigheden aanbrengt. die ook sport en beweging als een volwaardig"leergebied"herkent. die niet enkel zorgbreed werkt,maar ook aan zorgverdieping doet. met goed opgeleide en professionele leerkrachten. met een eigen busvervoer. met voor- en naschoolse opvang. waar ook ouders mee inspraak hebben in het beleid. Kortom,een open school die behoort tot deze wereld en geen eiland wil zijn. Wenst u meer informatie over onze visie en ons opvoedingsproject,kom dan gerust even langs. U bent steeds welkom. U kan ook steeds een afspraak maken op 03-772.52.44
Traditioneel legt het bestuur van de Verbruggenkring bloemen neer aan het IJzerkruis te Diksmuide,waar we het offer gedenken van onze grootvaders. Wie meewil of zijn duit in het zakje wil doen voor de bloemen neemt contact op met AVK-secretariaat Guido Stevens Schoonhoudtstraat 56 tel 03.7724600
Officiële opening van de GULDENSPOREN 11-daagse op zaterdag 3 juli 2004 om 18 uur in de cultuurzaal van"de kouter"(oude gemeenteschool)met tentoonstelling over"ALBRECHT RODENBACH"naar aanleiding van een uitgave van een nieuwe biografie door Romain Van Landschoot. U wordt van harte verwelkomd door: Annemie Wauman,Cultuurschepen; Guido Stevens,voorzitter Belseelse Cultuurraad; Wim Knapen,secretaris van Davidsfonds–Belsele; Peter Mortier,uitgever&directeur van het Rodenbachfonds; Linda De Tender,nestor&laureaat van de AVK-Kalligrafiecursus; Julien Ghesquière,moderator van de Belseelse dorpsraad,voorzitter St-Gregoriuskoor; Annemie Charlier,voorzitter van de Amedee,Verbruggenkring&uitgever van"De Reynaert" De opening wordt opgeluisterd door het Sint-Gregoriuskoor o.l.v. dirigent Erik Van Daele,met een selectie van Armand Preud’homme - liederen n.a.v. zijn 100ste geboorteverjaardag. AVK-kalligrafie cursisten tonen hun werk zaterdag 3 juli van 16u 30 tot 19u&zondag 4 juli van 10u tot 16u30,zondagvoormiddag 4 juli is er tussen 10u en 12u30 Guldensporenontbijt met opluistering door SETANTA o.l.v. Björn Van Hove! Voorintekenprijs:6 euro p.p. kinderen tot 12 jaar:slechts 3 euro
Gustaaf De Maere,83 jaar,die gehuldigd werd als ouderdomsdeken van de Belseelse Trappers. De Belseelse deeljeugdraad om via haar evenement de jeugd en de jeugd-bewegingen van Belsele in het zonnetje te zetten.
Het jaar zit er weeral voor de helft op en de zomerperiode is heel druk voor de Reynaert-stappers. Zo hebben we op 4 juli onze 12de Molsbroektocht te Lokeren. Het Molsbroek is door velen gekend van horen zeggen,maar wellicht bracht U nog nooit een bezoekje. De Molsbroektocht is hiervoor de ideale gelegenheid. Dit domein van 80 ha. is het grootste beschermde gebied van de Durmestreek. Het werd als eerste reservaat erkend door het Vlaamse gewest en als landschap gerangschikt. Dankzij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de afdeling Zeeschelde kan de regionale vereniging voor natuur- en milieubeheer,v.z.w. Durme,het beheer gestalte geven. Doorheen en omheen het reservaat slingert zich een geasfalteerde wandeldijk van 4.5 km. lengte. Deze biedt de wandelaar een prachtig uitzicht op de rijk geschakeerde natuur. Men kan er vrij wandelen tussen 7.30 uur en 15 uur en er is keuze tussen 6-11-17-23 en 30 km. Het inschrijfgeld bedraagt 1.25갮 Voor leden aangesloten bij een gekende wandelfederatie is het 1갮 Dan volgt op 15 augustus onze 15de REYNAERTS-Bokkentocht te Sinaai. Ook hier kan men vrij wandelen tussen 7.30 uur en 15 uur. Er is eveneens keuze tussen 6-11-17-23 en 30 km. Wij doen altijd ons best om iedere keer iets nieuws te ontdekken. Tussendoor gaan we nog naar Oostenrijk van 17 tot en met 25 juli met de Wolfsklamm als blikvanger en we gaan ook de nieuwe zomerrodelbaan in Hoch Imst uitproberen. Zoals U ziet,bij de Reynaertstappers is het altijd druk. Zoekt U nog een betaalbare hobby? Aarzel niet en vraag inlichtingen op het secretariaat bij Rita Heirbaut,tel. (03) 7724603.
Raadslid De Cuyper(CD&V):dankt uitdrukkelijk de schependienst die mede ontwerper was van dit project en de Belseelse Dorpsraad die er na vele jaren in slaagde de neuzen in dezelfde richting te doen wijzen. De uiteindelijke oplossing voor de kruispunten aan de Kerkstraat en de Sint-Andriesstraat vindt hij uiteraard positief. Deze ontwerpen komen nog uit het eerste plan van hemzelf. Hij waarschuwt dat zone 30 een vals veiligheidsgevoel kan geven en vraagt om Middenstand en Dorpsraad verder inspraak te geven bij de uitvoering. Raadslid Charlier(N-VA):kleurde het eindwerk met groene en rode pen. Groene pluspunten: inspraak Dorpsraad,soms onenigheid met schepen Van Peteghem maar telkens opnieuw verder gewerkt met democratische ingesteldheid en positieve kontakten met stadsbestuur. verkeersveiligheid,zone 30,het dorp als ontmoetingsplaats aandacht voor winkelen,wandelen,wonen,slapen uitrit naar het Dorpsplein op het Parochieplein(achter de Kerk)éénrichtingsverkeer aan de Post(Kasteeldreef)Rode minpunten: ontbreken van aanpak van de toegang naar Belseledorp aan het Essostation(dringend overleg gevraagd met Vlaams Gewest)kruispunt Sint-Andriesstraat:betere oversteek voor fietsers noodzakelijk. kruispunt Kerkstraat:omdat de Kerkstraat meer verkeer te verwerken zal krijgen had men de zone 30 tot en met de schoolomgeving moeten aanleggen. Kerkpleintje had autovrij i.p.v. –luw moeten zijn. nog geen reactie op de vraag van de culturele verenigingen naar een beeld Beoordeling:globaal genomen is het plan te weinig ambitieus Raadslid Wymeersch(Vl-Blok):het ontwerp heeft te weinig rekening gehouden met de bestaande situatie,momenteel gaat 65%van het verkeer de Kerkstraat in. Er is minder parkeergelegenheid in het Dorp zelf. De oprit vanuit Hulstendreef naar de N70 moet dringend samen met Belseledorp aangepast worden. (opnieuw bespreking nodig met Vlaams Gewest) . Raadslid Suy(VLD):deelt de bekommernis van de middenstanders i.v.m. parkings en fasering van de werken. Raadslid Foubert Erwin(Groen!):het groen ROND het dorp meer accentueren. Schepen Van Peteghem(Spa):somt de positieve punten nog eens op:plein-functie,aangename samenwerking“achter de schermen” met raadslid De Cuyper(verwijzing naar de vroegere plannen van de voormalige schepen van verkeer),in het lastenboek is een uitvoering in 6 fasen gevraagd,er is al afspraak i.v.m. de opvolging op de werfvergadering met Middenstand en dorpsraad. In een latere fase zal het rioproject Kerkstraat en Hof Van Belsele aangepakt worden(ook qua verkeersveilige inrichting). Een kunstwerk kan er komen als de kostprijs van de werken zou meevallen. Schepen Vercauteren(Spa):dit plan is een compromis,sommigen(de schepen incluis)hadden verder willen gaan,. Later kan het misschien nog verkeersluwer. De“poorten” van Belsele zullen aangepakt worden,trouwens het opschuiven(150m)van de rotonde aan de Tuinlaan zal al veel verkeer richting N70 sturen. Aan het Esso-station zal men er voor zorgen dat in de toekomst het verkeer niet meer aan hoge snelheid Belseledorp kan inrijden en dient er een dubbelrichtingsfietspad te komen tussen Belseledorp en de Oude Baan. Er zijn evenveel parkeerplaatsen,weliswaar iets verder van het Dorpsplein af. In dit plan is er dus zone 30 vanaf de apotheker tot aan de post(later eventueel tot aan Drie Linden). Burgemeester Willockx:benadrukt de organisatie van de inspraak,de confrontatie met specialisten en meer geëngageerde mensen. Tegenstrijdige signalen vanuit Unizo doet het stadsbestuur zelf de knoop doorhakken wat de timing betreft,in principe starten de werken nog dit jaar na het bouwverlof. Het plan wordt goedgekeurd,Blok,NVA en VLD onthouden zich. Als moderator van de Dorpsraad van Belsele heb ik met veel belangstelling dit debat gevolgd. Het valt me op hoe de gemeenteraadsleden gelijklopende commentaren gaven met wat we op de dorpsraadsvergaderingen van de belangstellende Belselenaren zelf hoorden. Door eerst de specialisten aan het woord te laten en daarna iedereen zo ruim als mogelijk inspraak te geven is inderdaad het uiteindelijke plan een compromis geworden. Het had zeker ambitieuzer gekund,maar de een wilde meer parking,de ander meer groen. Het uiteindelijke resultaat mag best gezien worden,en,als de tijd er rijp voor is kan er nog ruim aangepast worden. Het plan is immers zeker moduleerbaar. Ik wil via deze het stadsbestuur danken voor de inspraakmogelijkheid die we kregen,inspraak die de Belselenaren aanvankelijk met respect afdwongen en met ernst verdienden. De enige valse noot blijft de discussie omtrent de timing:we zullen zeker waakzaam blijven en bij de uitvoering van de werken zowel vanuit Unizo als vanuit de Dorpsraad vanaf de aanvang van de werken de wekelijkse werfvergaderingen met aandacht volgen.
Gavermolenstraat 83,9111 Belsele tel:03 772 48 57 of home2.planetinternet.be/schoolbe Inschrijvingen tijdens de vakantie: 1-2 en 5 juli 2004 van 10.00u tot 12.00u en vanaf 16 augustus 2004 elke werkdag van 10.00u tot 12.00u en van 18.00u tot 20.00u tijdens de opendeur van de peuterklas op zaterdag 28 augustus van 10.00u tot 12.00u Inschrijvingen tijdens het schooljaar: Elke schooldag tijdens de schooluren of na afspraak(03/772.48.57). Van harte welkom!