Het lijkt een reclameslogan... maar het is een poging om weer te geven dat u niet ver moet gaan om toch degelijk onderwijs te vinden. Onze school behoort tot de Berkenboom-groep. Scholen die de zorg voor elk kind hoog in hun vaandel dragen. Deze zorg is haar steeds eigen geweest vanuit de zustergemeenschap. Wij bouwen verder aan hun pionierswerk en met succes. Een leerschool op maat van uw kind,waar we vertrekken vanuit de leerzin,vanuit wat hen boeit. waar we een aangenaam"leefmilieu"creëren. in een"groene"omgeving. met een open venster naar de wereld,met tal van uitstappen en bezoeken... lerend reizen. waar creativiteit alle kansen krijgt. waar leerkrachten met een hart staan,bereid om met open oor te luisteren naar u en uw kind. die kinderen wil voorbereiden op levenslang leren en hen daartoe opleidt tot een grote zelfstandigheid. die belang hecht aan waarden en normen om verdraagzaam met elkaar te leren omgaan vanuit de inspiratie van het evangelie. die investeert om nieuwe technologieën een zinvolle plaats te geven binnen het"leerproces". die evenwichtig kennis en vaardigheden aanbrengt. die ook sport en beweging als een volwaardig"leergebied"herkent. die niet enkel zorgbreed werkt,maar ook aan zorgverdieping doet. met goed opgeleide en professionele leerkrachten. met een eigen busvervoer. met voor- en naschoolse opvang. waar ook ouders mee inspraak hebben in het beleid. Kortom,een open school die behoort tot deze wereld en geen eiland wil zijn. Wenst u meer informatie over onze visie en ons opvoedingsproject,kom dan gerust even langs. U bent steeds welkom. U kan ook steeds een afspraak maken op 03-772.52.44