Tijdens het jeugdevenement schepen Gaspard van Peteghem opperde dat de historische molen en bijgebouwen een leuke plek zou zijn om de jeugd te huisvesten? AVK en de DCR hebben al dikwijls de wens geuit om de Molen een louter culturele bestemming te geven voor de Heemkundige Kring–Balder–BKV e.a. De vzw Bosgroep eigenaren en gemeentebesturen samenbrengt om een beter bosbeheer te realiseren? Deze vereniging is sinds kort ook in Belsele werkzaam. De inwoners van Sint–Niklaas tot de grootste vervuilers van Vlaanderen behoren? Uit de cijfers van Interafval blijkt dat de restafval die in Sint-Niklaas wordt opgehaald boven het Vlaamse gemiddelde ligt. Toch iets om over na te denken? De Stedelijke basisschool acht enthousiaste natuurouders heeft verzameld? Hun taak is de leerlingen van de school de liefde voor fauna en flora bij te brengen. Ze gaan mee op verkenning,worden ingeschakeld bij uitstappen en helpen de leerkrachten ook tijdens de lessen. De stedelijke Basisschool vanaf volgend schooljaar door het leven gaat als“Gavertje Vier”? de naam verwijst naar de ligging“Gavermolenstraat” en het geluksbloempje“Klavertje Vier”. Het Waasland alweer een biersoort rijker is? In de brouwerij van Chris Boelens zag de“Allemanswies” het levenslicht,een creatie van de bierproeversclub“Tussen Pot en Pint”. In navolging van Sinaai en Belsele nu ook deelgemeente Nieuwkerken start met een dorpsraad? Wij wensen hen veel succes. In Belsele heeft deze vorm van democratisch overleg haar nut al bewezen. Ook in Nieuwkerken moet men tot een consensus komen over de inrichting van hun nieuwe dorpskom. Dat’t Plekske in de vakantie open is op woensdag van 16u tot 23u? En heel het jaar op vrijdag van 19u tot 01u en op zaterdag van 19u tot 02 u. Naar aanleiding van de plannen voor aanleg van de verbinding tussen de Leon Scheerderslaan met de N-41 kwam de problematiek opnieuw ter sprake van het al dan niet doortrekken van de“N41”. De inwoners van de Hoge Bokstraat zijn uiteraard erg ontevreden met de huidige situatie. Terecht hebben de bewoners een actiecomitéopgericht om het stadsbestuur op de problemen te wijzen. Hun woonstraat werd een“onleefbare provinciale steenweg.” Voorlopig zal de situatie echter niet verbeteren,ook niet wanneer de verbinding tussen de N-41 en de Hoge Bokstraat aangelegd is. Integendeel. Het vrachtvervoer zal nog meer dan nu de ring oprijden en de Hoge Bokstraat als uitweg naar Nederland gebruiken. Het is trouwens de optie van het stadsbestuur om de binnenstad autoluw te maken. Daarvoor moet de Westelijke Ring gerealiseerd worden. De werken starten in september 2005. Er komen twee nieuwe rotondes en fietstunnels moeten het fietsverkeer veiliger maken. De plannen voor de aanleg van de Westelijke tangent werden op de dorpsraad van 14 juni uitgebreid toegelicht en besproken. Voor AVK is er op termijn slechtséén oplossing:de N-41 doortrekken tot aan de Expresweg. Niet alleen de Hoge Bokstraat maar ook de dorpskernen van Sint-Pauwels en Kemzeke worden dan opnieuw leefbaar. De beslissing ligt echter in handen van het provinciebestuur. De postbedeling in Belsele verloopt vanaf 12 juli niet meer vanuit Belsele maar vanuit Sint-Niklaas. Tot vandaag vertrokken de postbodes vanuit het plaatselijke postkantoor voor hun ronde. De inwoners hebben vragen bij de vlotte bedeling van de post. Sommigen zullen hun post vroeger krijgen,anderen later. Vooral voor de postbedelers verandert er veel. Sommigen zullen tot drie keer toe de weg tussen Belsele en Sint-Niklaas afleggen. Deze reorganisatie kadert in het gebruiken van het Geo-routeplan. De postbodes krijgen ook grotere rondes. En op termijn betekent deze reorganisatie een besparing op het personeel. Voor de Belseelse bevolking zaléén loket openblijven om de nodige verrichtingen te doen,postzegels kopen,pakjes afleveren e.d. Vlaams minister van Ruimetelijke Ordening heeft de plannen voor het BPA Schoonhoudt goedgekeurd. Dit heeft tot gevolg dat het bedrijf Van Remoortel zich kan hervestigen en verdwijnen de hinderlijke vrachtwagens uit de dorpskom. Er is ook plaats vrijgehouden voor de vestiging van nieuwe bedrijven en hervestiging van probleembedrijven. Voor AVK een goede zaak,als de vrijgekomen gronden ingekleurd woerden als bouwzone. Zo moeten geen nieuwe open ruimten aangesproken worden om woningen te bouwen.