Beste Reynaertlezer, Hier zijn we weer met een nieuwe jaargang. Ook dit jaar kreeg de redactie alles in elkaar gepuzzeld. Vooral de hernieuwing van de advertenties vragen van onze ploeg een grote inzet. Bedankt Johan en Guido. Maar vooral dank je wel aan onze vele adverteerders die met hun financiële bijdrage de uitgave van ons“geel boekske” opnieuw mogelijk maken. Wij vragen dan ook aan onze lezers eens binnen te lopen bij onze Belseelse handelaars en hun zo te bedanken voor hun jaarlijkse bijdrage aan het culturele en verenigingsleven van ons dorp. De werken in het dorp schieten aardig op. Als er geen onvoorziene moeilijkheden voorvallen,zal alles binnen de gestelde termijn verlopen. En dat is maar goed ook. Voor de handelaars is zo’n periode altijd een financiële aderlating. Dit mag niet te lang duren. Het stadsbestuur organiseert een feestweekend eind juli,wanneer de werken voorbij zijn. Het AVK-bestuur hoopt nog altijd dat het vernieuwde plein versierd wordt met enkele kunstwerken. In de deelculturele raad werden al voorstellen gedaan voor een beeld van de Klokkenlapper en een beeldengroep rond de dorpspomp. Vorige week woensdag trokken een 100-tal deelneemsters aan de Wereldvrouwenmars door de straten van Sint-Niklaas. Het vrouwencharter,geschreven door vrouwenbewegingen uit heel de wereld,werd aan het stadsbestuur overhandigd. Dit jaar focuste de vrouwenbeweging op de armoede van en het geweld op vrouwen. Het is schrijnend dat in een welvarend land als Belgiëbijna 1 op 5 vrouwen ooit slachtoffer wordt van geweld. De overheid moet meer middelen vrijmaken om vrouwen in vluchthuizen op te vangen en om de armoede te bestrijden. Geweld op vrouwen gaat immers dikwijls gepaard met armoede. Verschillende organisaties werken met vrijwilligers en ook bij deze groep rijst de vraag naar een erkend statuut. Inge Vervotte,minister van welzijn,heeft dus nog zware dagen voor de boeg. Ze moet nu ook,na de federale regering,ook de witte woede het hoofd bieden. Frank Vandenbroucke,minister van onderwijs,zal de volgende weken af te rekenen krijgen met ongenoegen in de onderwijswereld. Vooral de besparingen op het onderwijzend personeel worden hem kwalijk genomen. Enkele jaren geleden luidde men de alarmbel,er was een groot tekort aan onderwijzend personeel. Met alle mogelijke middelen werden jonge mensen aangemoedigd om te kiezen voor een job in het onderwijs. Vandaag staan 1000 banen op de tocht. Begrijpe wie kan. Ook in de culturele sector rommelt het tussen de regeringspartijen. Minister Anciaux(Spirit)wil subsidies koppelen aan de aanwezigheid van allochtonen binnen de verenigingen in al zijn beleidsdomeinen. De VLD wil dan weer niet weten van subsidies aan jeugdhuizen en socio-culturele verenigingen die zich uitsluitend richten naar migranten. De discussie is nog volop aan de gang en zal op termijn voor vele verenigingen verstrekkende gevolgen hebben. Ondertussen is de Belgische regering nog geen stap dichterbij een akkoord over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Op zondag 6 maart betoogde het FDF in Linkebeek voor het behoud van het kiesarrondissement en de uitbreiding van Brussel met de 6 faciliteitengemeenten. Op donderdag 10 maart kwamen in Overijse 2500 Vlamingen bijeen die de splitsing van het kiesarrondissement vragen,onverwijld en zonder prijs. Voor de regering-Verhofstadt dringt de tijd. Zolang deze zaak niet geregeld is,valt dit land niet te besturen. Raar toch,dat in een federaal land de wet niet eenvoudig kan uitgevoerd worden. En dit land wil zijn federalisme exporteren naar andere landen! Vorige week had in Brussel een internationale conferentie over federalisme plaats. Er waren deelnemers uit een honderdtal landen. Afgevaardigden van Irak,Cyprus,Congo,Sri Lanka en Sudan waren aanwezig. In deze landen zijn etnische,culturele en politieke conflicten schering en inslag. Belgische politici en grondwetspecialisten pakken graag uit met onze methode van conflictpreventie. Van alle zijden moet men bereid zijn tot compromissen,luidt het. Van de meerderheid in dit land wordt die bereidheid ook het meest verwacht. Misschien wil men deze gedachte ook exporteren? Beste Reynaertlezer,misschien kunnen wij u in volgend nummer,naar aanleiding van de 11-juli-vieringen beter nieuws melden. Ondertussen blijven wij verder aan de weg timmeren,blijven wij u op de hoogte houden van wat reilt en zeilt in onze mooie gemeente. Geniet van de lente en tot op een van de vele gelegenheden in Belsele.
Elke 2de ma v/d maand om 20u in de Kouter:DORPSRAAD. Za 19 maart 20u in de Klavers klasse-CONCERT door Friese Jeugdbrassband en het Sint-Nikase Jeugdharmonieorkest(in vvk 3,-건el 03-777 72 95). Za 19 mrt AVK-Belsele neemt deel aan de met AVK- QUIZ te Nieuwkerken. Palmzondag 20 mrt 11u in de collegekerk jaarlijkse BORMS-herdenking. Zo 20 of maandag 21 maart 20u in Museumtheater:naar Phoenix-ToneeL“De Caraïbische zee”. Kaarten tel 03-772 28 08 of e-post Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. Di 22 mrt 20u O.L.Vrouwkerk te Rupelmonde PAASCONCERT door het Oekraïense knapenkoor op uitnodiging van de AVK-Kruibeke,inkom 5 euro. Ook“Nacht van de geschiedenis” zie hiervoor:www.davidsfonds.be/nacht/. Zo 27 maart 9u St-Andreaskerk PAASHOOGMIS met uitvoering van de“Missa Pacis” van Remi Ghesquière,en als slot“Geprezen zij de Heer” van Th Arne door het St-Gregoriuskoor o.l.v. dirigent Erik Van Daele. Do 14&28 apr van 19.15u tot 22u. KALIGRAFIECURSUS(tel 03.772 4600)Za 23 apr:naar COLLOQUIUM“GEEN ENGELS,GEEN DIPLOMA? Taalgebruik en democratie in het hoger onderwijs.” naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de vernederlandsing van de Universiteit Gent,georganiseerd door Davidsfonds,Masereelfonds,Rodenbachfonds,Vermeylenfonds&Willemsfonds. Wie mee wil,contacteert het secretariaat. Zo 24 apr 13u ZANGFEEST sportpaleis Antw. (bestel je kaart bij secr. AVK)Do 5 mei Hemelvaartsdag verzorgt het koor niet alleen de hoogmis van 9u maar ook de speciale RERUM NOVARUMVIERING om 11u,opgedragen door ACW-verbondsproost De Craene. Het koor zingt de Schubert-mis. Vr 10 juni tot 18 juni BELSELE KERMIS. (Zie Belsele Sportief op pagina 9) Vr 1,za 2,zo 3 juli:TENTOONSTELLING“AMEDEE VERBRUGGEN,de KASSEILEGGER VAN DE VLAAMSE BEWEGING” in de cultuurzaal van de Kouter(oude jongensschool)te Belsele(org AVK i.s.m. Deel-Culturele Raad,)Zo 3 juli:10u - 13u“GULDENSPORENONTBIJT” met speciale gast en muzikale opluistering,waarna Vlaamse Kermis! (org. AVK i.s.m. DCR)Vr 1,za 2&zo 3 juli BELSELE BRUIST in de lokalen“Syntra” Hoge Kouter 1,St-Niklaas(meer info zie volgende Reynaert)
Aan alle eerste - en plechtige communicantjes. Aan alle kinderen die hun lentefeest vierden. Aan alle lentehuwelijken en lentegeboorten in deze lentedagen. Aan de vogeltjes die nog nestjes kunnen bouwen in Belsele. Aan het bestuur van de jeugdraad met hun advies voor uitbreiding van speelterreinen en nieuwe jeugdaccommodatie! Aan het KWB-toneelgezelschap“De Klokkenlappers”,die weer eens voor uitverkochte zalen het blijspel“Nonkel Gaston” brachten. Voor wie het konden meemaken,werd het een ontspannende avond. PROFICIAT. Aan brouwer Kris Boelens die met zijn tarwebier“Waaslander” fantastisch scoorde bij de start van de viering 50 jaar Toerisme Waasland. Tijdens het Ambachtelijk weekend in augustus zal het bier in de Belseelse brouwerij kunnen geproefd worden. Aan vriend Arnold Vandermeulen die samen met vriend Jef,de aannemer volgt en ons via de Dorpsraad op de hoogte houdt van het verloop van de werken. Zoals we al schreven,hoopt het AVK-bestuur dat de heraanleg af is voor de zomervakantie.
“Het leven is een strijd” wordt er dikwijls beweerd en inderdaad meestal terecht. Persoonlijk zit ik momenteel in een tweestrijd verwikkeld. Enerzijds zou ik op aanraden van de dokter moeten verminderen of nog liever moeten stoppen met roken en bovendien verminderen met alcoholverbruik. De eerste opdracht gaat gewoon hopeloos op in rook,de tweede suggestie is wellicht haalbaar. Anderzijds wil ik enigszins het Palmverbruik op peil houden om zoveel mogelijk afdankingen in‘mijn’geliefkoosde brouwerij in Steenhuffel te beperken. Noem mij dus maar een‘sociaal drinker’in de echte zin van het woord. Mits de doorlopende vergunning van mijn goedwillige vrouw,ga ik dagelijks aperitieven metéén(of meerdere)Palm inéén van onze dorpscafés. Het zijn immers de plaatsen waar ik soms aan sociaal dienstbetoon doe. Noem het gerust zitdagen in het‘Boerenparlement’,waar je de hartslag van Belsele voelt of zelfs hoort. Eens de‘papklok’haar twaalf slagen klepelt,weet ik dat mijn speeltijd halfweg is,want om halféén is het etenstijd,meestal een lekker dineetje,beginnend met heerlijke,verse warme soep. Het gebeurt dikwijls dat ik nog een traktatie vanéén of ander tooggenoot moet weigeren omwille van dat‘heilige uur’. “Allez”! porren ze me aan,“op die paar minuten steekt het toch niet”! -“Toch wel” repliceer ik dan“anders heb ik koude soep en een kwade vrouw. Twee dinges waar je niets mee kan doen”. –“Je vrouw is toch geen kwade”,proberen ze dan. –“Zeker niet” antwoord ik dan“ik heb een gouden vrouw en zij heeft een zilveren man! “Smakelijk allemaal”. Eens leek die gouden vrouw wel een gebarsten klok. Heel uitzonderlijk gelukkiglijk. Misschien is de maartse sneeuw wel mijn inspiratiebron voor dit verhaal. Lang geleden in 1985 als ik mij niet vergis. Via min sociaal dienstbetoon–zie je wel–had ik Gust Venneman,in de volksmond‘Gustéénbeen’een kolenkachel bezorgd van het OCMW. Na een toneelrepetitie voor het stuk‘Bosmans&Coppenolle’maakte Gust in de Oude Zwaan,zijn beklag over die kachel,die maar niet wilde branden. Ik beloofde hem,te proberen,hem een andere te bezorgen. De betreurde regisseur Raymond Schrijvers,ook een sociaal voelend man,hoorde ons gesprek. “Zoeken jullie een goede stoof? Ik kan jullie een bezorgen,maar dan moeten we vlug zijn. In mijn school in Sint-Gillis hebben ze centrale verwarming geïnstalleerd en alle kachels staan uitgebroken. Morgen komt er een opkoper. Als je wilt gaan we nog vanavond een stoof halen,morgen is het te laat”. Het was bij den elven,dik gesneeuwd en spek glad. Kris Boelens,die‘Bossemans’speelde,was bereid met zijn VW-camionette naar Sint-Gillis te rijden,na een vermoedelijk moeilijk overleg met zijn vrouw. Ook ik kreeg amper een vergunning en wij vertrokken met onze waarschuwing dat het laat zou kunnen worden,gezien de toestand van de baan. Bovendien was het onze bedoeling,de eventuele stoof nog te plaatsen in de krotwoning van Gust aan‘den Halt’. “Mijn deur is altijd open” riep Gust,“om het even welk uur,ze kan toch niet meer vast”! Op minder dan geen tijd hadden wij een prachtige,zo goed als nieuwe vulhaard uit de massa kachels gekozen. Even vlug was hij opgeladen. “Kom” zei Raymond,“daar gaan we enen op drinken in mijn stamcaféhier in Sint-Gillis”. –Wij deden daar ons part….” Glijdend onder een zware sneeuwbui vertrokken wij. Diep in de nacht arriveerden wij heelhuids aan de‘villa Gust’. Wij openden de slepende deurpoort. De verraste ratten sprongen ten alle kanten weg,terwijl Gust vanonder zijn berg lompen kroop. –“Hoe laat is’t mannen” vroeg Gust. We konden het zelf niet geloven‘twee uur’! Het was bitter koud in het erbarmelijke‘hol’. “Ga je ze nog plaatsen?” vroeg Gust,terwijl we de oude kachel al uit de afbrokkelende schouw trokken. “Da’s zeker Gust,binnen het kwartiertje brandt ze” riep regisseur Raymond optimistisch. Het instuikende schouwgat diende opgemetst te worden. “Geen probleem” zei Gust,in dat gankske hiernaast ligt allerlei materiaal”. En inderdaad wij vonden daar cement,rijnzand,zavel,stenen,hamer,beitels maar geen truweel. Een handige Raymond wist zich te behelpen met een oude versleten koolschop,terwijl Kris en ik met nog een acteur(?)als metserdiender fungeerden. In geen tijd was het schouwgat gemeten en gemetst en werd de zware vulhaard in de schouw geschoven. Het werd“kwart voor drie” toen de kachel deugdelijk warm gonsde. Het klonk voor ons en zeker voor Gust als een hemelse melodie. “Allez mannen neig bedankt” riep Gust“Ga maar enen drinken op mijn kap” niet beseffend dat de drankhuizen reeds lang gesloten waren. Wij bedankten mekaar voor de collegiale medewerking en wensten mekaar ook een“wel thuis” en“wel te rusten”. ‘Wablieft’!? Wel thuis en wel te rusten? Al het goud van mijn vrouw was verdwenen. Het zalige gegons van de kachel ook. Een stortbui,met gedonder zonder bliksem,nog erger dan een sneeuwstorm brak ze los. “Zijt ge gulder zot met zo’n weer naar ginder te rijden. Ik zit hier dood van de schrik. Zijt ge nog niet genoeg van huis weg met die zever van dat toneel dat ge nog zulke toeren moet uithalen?” enz. enz…. Nog stiller en koeler dan die oude stof aanhoorde ik de uitzonderlijke prediking. En toch voelde ik mij niet schuldig. In tegendeel…eerder gelukkig. Dat was het‘gelukkig’. Het sterkste wapen dat er bestaat flitste het ineens door mijn brein. “Ja kind,je hebt misschien gelijk” begon ik. Maar wij hebben hard gewerkt”,verdedigde ik. –“En stevig gedronken” werd er terug gekaatst”.–“Dat moet ge toch begrijpen in dergelijke omstandigheden” probeerde ik de storm te luwen. –“’t Is altijd hetzelfde met ulder,hoeveel heb der uit”? -“Eén slechte stoof hebben we er uitgetrokken”,probeerde ik de prettige noot er in te gooien. Olie op het vuur,was het. Magda vlamde nog harder dan Gust zijn stoof,echter zonder gegons maar met gegrom. Toch jubelde ik van geluk. “Kom” zei ik strenger dan gewoonlijk,“kom mee naar de badkamer”! Gedwee volgde ze mij. –“Kijk eens Magda in de spiegel. Kijk eens naar je boos gezicht,‘t staat zo rood als de pot van een Leuvense stoof van vroeger. En kijk nu eens naar het mijne. Nog zwetend van het metselwerk misschien–“en van den drank”–gooide ze er tussen. –“Misschien,maar kijk eens goed,mijn ogen stralen van geluk. Wij hebben een mens‘warm gelukkig’gemaakt. Die ligt nu waarschijnlijk nog harder te zweten dan ik…Bekijk de spiegel eens en denk eens goed na,misschien kun jij dan ook mijn geluk voelen. –Grote stilte–Wij weenden allebei en het eindigde met een traannatte kus. Voor het verzoenende liefdesspel was het inmiddels veel te laat. Maar wij gloeiden,net zoals de stoof van Gust. Een nacht om nooit te vergeten. Hartelijk dank! Spiegeltje aan de wand!
Op 2 februari kreeg ik deze brief per e-post op mijn pc te lezen. Hij werd me bezorgd door een vriend met het verzoek deze verder door te zenden,in het teken van de internationale week van de vriendschap. Ik heb dit bewaard om via“De Reynaert” u,lezer,even tot nadenken aan te zetten en mee te laten genieten. Indien men de wereld vergelijkt met een dorp van 100 inwoners,rekening houdend met alle bestaande volkeren,dan zou dit dorp bestaan uit: 57 Aziaten,21 Europeanen,14 Amerikanen(N&Z),8 Afrikanen. 52 vrouwen - 48 mannen 70 niet-blanken - 30 blanken 70 niet-christenen - 30 christenen 89 hetero's - 11 homo's 6 personen zouden 59%van de totale wereldrijkdom bezitten 6 personen zouden de VS - nationaliteit hebben 80 zouden dakloos zijn 70 zouden analfabeet zijn 50 zouden afhankelijk zijn van iemand anders 1 zou sterven 2 zouden geboren worden 1 zou een PC hebben 1 zou een diploma hebben Wanneer men de wereld op deze manier bekijkt,wordt het duidelijk dat begrip,aanvaarding en studies noodzakelijk zijn. Indien je deze morgen bent wakker geworden en je bent niet ziek,dan ben je gelukkiger dan 1 miljoen mensen die in de komende dagen zullen sterven. Indien je nooit oorlog,eenzaamheid,honger of het lijden van de gewonden hebt meegemaakt,dan ben je gelukkiger dan 500 miljoen mensen in de wereld. Indien je naar de kerk kan gaan zonder je bedreigd te voelen,zonder gearresteerd te worden of zonder dat je gedood wordt,dan ben je gelukkiger dan 3 miljard mensen in de wereld. Indien je eten in de koelkast hebt liggen,je gekleed bent,je een dak en een bed hebt,dan ben je rijker dan 75%van de inwoners van de wereld. Indien je een bankrekening hebt,een beetje geld in je portefeuille of een beetje kleingeld in een doosje,dan hoor je bij de 8%rijkste mensen van de wereld. Indien je dit kan lezen,dan ben je dubbel gezegend,want:1.Iemand heeft aan jou gedacht.2.Je hoort niet bij de 2 miljard mensen die niet kunnen lezen. Ooit heeft iemand gezegd:Werk,alsof je geen geld nodig had. Dans,alsof niemand naar je aan het kijken is. Zing,alsof niemand naar je aan het luisteren is. Heb lief,alsof niemand je ooit gekwetst had. Leef,alsof het Paradijs hier op aarde was.
Er volgen een paar drukke maanden(vooraleer‘t Ey z’n deuren sluit tijdens juli en augustus)met een paar merkwaardige muziekjes om te ontdekken. Meer informatie vind je op de webstek van‘t Ey:www.tey.be. Tussen al dat muziekgedruis kan je ook rustig iets komen drinken op vrijdag- en zaterdagavond(als er geen concert is...). -vrijdag 25 maart om 21.00 u:CASKO&TIMEBELL 2 Sint-Niklase groepen(folk&rock) -vrijdag 1 april om 21.00 u:TIM SPARKS Amerikaanse gitarist -zondag 3 april. om 16.00 u:SAVOUREE Accordeonduo -zaterdag 9 april om 21.00 u:PRIMOS DEL NORTE flamenco -zaterdag 16 april om 21.00 u:ASHELS Baleynbalén CD-voorstelling -zaterdag 23 april om 16.00 u:WIM CLAEYS,MAARTEN DECOMBEL,GILLES CHABENAT&FREDERIC PARIS Accordeon,gitaar,draailier en klarinetén een live CD-opname -zaterdag 23 april om 21.00 u:HOKUM HOTSHOTS Amerikaans snarenduo -vrijdag 29 april om 21.00 u:‘T EYROND IN 100 VRAGEN Dé‘t Ey(nde)muziekkwis... -zaterdag 30 april om 21.00 u:DOM DUFF Bretoense bard... -zaterdag 7 mei om 21.00 u:FELES Nieuw talent uit Antwerpen -zaterdag 14 mei om 21.00 u:TRIMOTIE Multi-disciplinair kunstenfestivalleke(org. Didi Rumes) -zaterdag 21 mei om 21.00 u:BALEYNBAL -zaterdag 28 mei om 21.00 u:KVMB of‘k Voel me Belg,folkkwartet -vrijdag 3 juni om 21.00 u:JOKKE SCHREURS TRIO CD-voorstelling -zaterdag 11 juni om 21.00 u:KEYREMIS&KLEINE BLEYTE LIEDJES AVOND -zaterdag 18 juni om 21.00 u:BALEYNBALINITIATIE‘T EYFOLK -zaterdag 25 juni om 21.00 u:TWALSEREE CD-voorstelling -zondag 26 juni vanaf 18.00 u:COMAS,FAHY&TOGHER,... Tijdens de maanden maart en april stelt de jonge Sint-Niklazenaar Nico Vaerewijck tentoon in‘t Ey. Hij tekent naar levend model,rusteloos,zoekend... Het resultaat zijn grote,impressionante naakten...
Stedelijke BASISSCHOOL BELSELE viert feest op zaterdag4 juni 2005! Op het programma staat 11.00u:feestelijke officiële opening van de twee nieuwe schoolvleugels met doorlopend opendeur en tentoonstelling van kinderkunst. 13.30u en 15.00u:optreden"Mode en Muziek!"door de kleuterafdeling Vanaf 13.30u doorlopend:een uitgebreid aanbod volksspelen,springkastelen,frituur.... 18.00u:beenhesp-buffet(met voorinschrijvingen)20.00u:play-backshow door leerlingen van 4de,5de en 6de klas 22.00u:sfeervolle gezelligheid en ambiance met optreden van"Fanteyfare" Meer info op de webstek:www.gavertjevier.be
WIELERWEDSTRIJDEN TIJDENS DE KERMIS Vrijdag 10 juni 2005 te 19.00 uur 20ste Grote Prijs van het Waasland. Ereprijs erevoorzitter-stichter Hubert Boelens. Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract en Beloften. Vertrek&aankomst aan caféDe Dekpriem,Tuinlaan 1 te Belsele. Zaterdag 11 juni 2005 te 14.00 uur 9de Kampioenschap van het Waasland. Ereprijs Erevoorzitter Alfons Smet. Wielerwedstrijd voor Juniores Heren. Vertr&aankomst a.h. gemeentehuis. Zaterdag 11 juni 2005 te 16.30 uur 4de Grote Prijs van het Waasland. Ereprijs Erevoorzitter Kamiel De Deene. Wielerwedstrijd voor Dames Elite Dinsdag 14 juni 2005 te 15.30 uur 14de Kampioenschap van het Waasland. Ereprijs Erevoorzitter Gaston De Vijlder. Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract en Beloften. Gemeentehuis. Zaterdag 18 juni 2005 te 15.00 uur(Wijk Valk)34ste Grote Prijs Ward&Gilbert Meul. Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract en Beloften. Vertrek en aankomst ter hoogte van Electro RTV–Valk 62 OVERIGE ACTIVITEITEN Vrijdag 4 november 2005 te 19.30 uur 5de Reuze Bingo-avond in het Parochiecentrum te Belsele. Gratis inkom - waardevolle prijzen. We zouden het op prijs stellen U opéén van onze activiteiten te mogen ontmoeten. Namens de Vzw. Koninklijke Belsele Sportief, Secretaris Géry Smet Voorzitter Hilaire Piron vzw Kon. BELSELE SPORTIEF - SportcomitéSecretariaat:Breedstraat 232 te 9100 SINT-NIKLAAS Tel/Fax 03.778.08.13 - Gsm 0495.87.80.14 E-mail:Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Nadat in de dorpsraad en in de kranten berichten verschenen over de inrichting van een speelterrein,annex fuifzaal,voor de jeugd,stelde Annnemie Charlier de vraag aan het stadsbestuur hoever men met deze plannen staat. Het AVK-bestuur heeft samen met de jeugd- en de milieuverenigingen altijd geijverd voor de aanleg van een educatief natuurgebied in het dorpscentrum. De vooropgestelde gronden passen in onze visie op het gebruik van de open ruimten in het dorp. Het stadsbestuur antwoordde dat deze 6 ha grond ingekleurd staan als natuur- recreatiegebied en dus zeker niet kunnen aangewend worden voor bebouwing. De realisatie van de plannen zal evenwel niet meer kunnen tijdens deze legislatuur bij gebrek aan financiële middelen en wordt vooruitgeschoven naar de volgende bestuursperiode. AVK hoopt samen met de Belseelse(jeugd)verenigingen dat er werk wordt gemaakt van dit initiatief. Een speelbos en natuurpark passen trouwens in de visie van het stadsbestuur,ontwikkeld in de beleidsnota“groene ruimte”,waarin letterlijk staat dat elke jeugdvereniging,op een avontuurlijk terrein in de buurt,moet terecht kunnen op redelijke wandelafstand.” Op de gemeenteraad van 25 februari 2005 werd gestemd over de verlichting van de monumentale pomp en de kerktoren. Raadslid Annemie Charlier vroeg aan het stadsbestuur bij de plannen rekening te houden met eventuele kunstwerken die later zouden geplaatst worden. Wij hebben daarover in vorige jaargang reeds uitvoerig geschreven. Tijdens dezelfde gemeenteraad vroeg Annemie Charlier aan het stadsbestuur uitleg voor het negeren van de uitslag van de enquête over de inrichting van een zone-30 in de Molenwijk. Zij betreurde het dat het stadsbestuur de uitslag van de enquête naast zich neerlegt. Het verwondert haar trouwens dat het niet vanzelfsprekend is dat de zone-30 wordt ingevoerd in een woonwijk,waar vooral oudere mensen en gezinnen met kinderen wonen. Het stadsbestuur antwoordde dat de enquête bedoeld was om de sfeer en de mening van de bewoners te onderzoeken,maar dat het nooit de bedoeling had de uitslag als bindend te beschouwen. Tijdens de gemeenteraad van januari stonden de aanpassingswerken aan de Hoge Bokstraat op de agenda. Wij vinden dit een goede maar voorlopige oplossing van de problemen. Aan de drukte van het doorgaand verkeer wordt hiermee niet verholpen. De doortrekking van de N-41 zal op termijn de enige afdoende oplossing zijn.
Het wordt een traditie dat Belsele de ELFDAAGSE in groot-Sint-Niklaas opent met een Tentoonstelling en Gezellig Samenzijn. Wij kozen opnieuw voor de site van de oude Gemeenteschool van vrijdag 1 tot zondag 3 juli 2005. In de DeelCulturele Raad werd opgeroepen tot grotere deelname aan de Vlaamse Kermis op zondag 3 juli. Naast de Amedee Verbruggenkring zegden reeds hun medewerking toe:het Davidsfonds-Belsele,de Kalligrafiegroep,het Sint-Gregoriuskoor en het Verbond VOS(Vlaamse Vredesbeweging). Alle verenigingen die hun steentje willen bijdragen aan het feest op zondag 3 juli 2005,hetzij met pannenkoeken,warme worstjes,sportdemonstraties,Vlaamse streekbieren,wijn,enz,van harte welkom bij de coördinator Guido Stevens(voorzitter DCR)tel 03-772 46 00. Ook"BELSELE BRUIST"plant zijn Vlaamse Kermis op vrijdag 1 juli,zaterdag 2 juli,zondag 3 juli. De Reynaert&de Verbruggenkring nodigen je alvast uit in Belsele voor