Beste Reynaertlezer, Hier zijn we weer met een nieuwe jaargang. Ook dit jaar kreeg de redactie alles in elkaar gepuzzeld. Vooral de hernieuwing van de advertenties vragen van onze ploeg een grote inzet. Bedankt Johan en Guido. Maar vooral dank je wel aan onze vele adverteerders die met hun financiële bijdrage de uitgave van ons“geel boekske” opnieuw mogelijk maken. Wij vragen dan ook aan onze lezers eens binnen te lopen bij onze Belseelse handelaars en hun zo te bedanken voor hun jaarlijkse bijdrage aan het culturele en verenigingsleven van ons dorp. De werken in het dorp schieten aardig op. Als er geen onvoorziene moeilijkheden voorvallen,zal alles binnen de gestelde termijn verlopen. En dat is maar goed ook. Voor de handelaars is zo’n periode altijd een financiële aderlating. Dit mag niet te lang duren. Het stadsbestuur organiseert een feestweekend eind juli,wanneer de werken voorbij zijn. Het AVK-bestuur hoopt nog altijd dat het vernieuwde plein versierd wordt met enkele kunstwerken. In de deelculturele raad werden al voorstellen gedaan voor een beeld van de Klokkenlapper en een beeldengroep rond de dorpspomp. Vorige week woensdag trokken een 100-tal deelneemsters aan de Wereldvrouwenmars door de straten van Sint-Niklaas. Het vrouwencharter,geschreven door vrouwenbewegingen uit heel de wereld,werd aan het stadsbestuur overhandigd. Dit jaar focuste de vrouwenbeweging op de armoede van en het geweld op vrouwen. Het is schrijnend dat in een welvarend land als Belgiëbijna 1 op 5 vrouwen ooit slachtoffer wordt van geweld. De overheid moet meer middelen vrijmaken om vrouwen in vluchthuizen op te vangen en om de armoede te bestrijden. Geweld op vrouwen gaat immers dikwijls gepaard met armoede. Verschillende organisaties werken met vrijwilligers en ook bij deze groep rijst de vraag naar een erkend statuut. Inge Vervotte,minister van welzijn,heeft dus nog zware dagen voor de boeg. Ze moet nu ook,na de federale regering,ook de witte woede het hoofd bieden. Frank Vandenbroucke,minister van onderwijs,zal de volgende weken af te rekenen krijgen met ongenoegen in de onderwijswereld. Vooral de besparingen op het onderwijzend personeel worden hem kwalijk genomen. Enkele jaren geleden luidde men de alarmbel,er was een groot tekort aan onderwijzend personeel. Met alle mogelijke middelen werden jonge mensen aangemoedigd om te kiezen voor een job in het onderwijs. Vandaag staan 1000 banen op de tocht. Begrijpe wie kan. Ook in de culturele sector rommelt het tussen de regeringspartijen. Minister Anciaux(Spirit)wil subsidies koppelen aan de aanwezigheid van allochtonen binnen de verenigingen in al zijn beleidsdomeinen. De VLD wil dan weer niet weten van subsidies aan jeugdhuizen en socio-culturele verenigingen die zich uitsluitend richten naar migranten. De discussie is nog volop aan de gang en zal op termijn voor vele verenigingen verstrekkende gevolgen hebben. Ondertussen is de Belgische regering nog geen stap dichterbij een akkoord over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Op zondag 6 maart betoogde het FDF in Linkebeek voor het behoud van het kiesarrondissement en de uitbreiding van Brussel met de 6 faciliteitengemeenten. Op donderdag 10 maart kwamen in Overijse 2500 Vlamingen bijeen die de splitsing van het kiesarrondissement vragen,onverwijld en zonder prijs. Voor de regering-Verhofstadt dringt de tijd. Zolang deze zaak niet geregeld is,valt dit land niet te besturen. Raar toch,dat in een federaal land de wet niet eenvoudig kan uitgevoerd worden. En dit land wil zijn federalisme exporteren naar andere landen! Vorige week had in Brussel een internationale conferentie over federalisme plaats. Er waren deelnemers uit een honderdtal landen. Afgevaardigden van Irak,Cyprus,Congo,Sri Lanka en Sudan waren aanwezig. In deze landen zijn etnische,culturele en politieke conflicten schering en inslag. Belgische politici en grondwetspecialisten pakken graag uit met onze methode van conflictpreventie. Van alle zijden moet men bereid zijn tot compromissen,luidt het. Van de meerderheid in dit land wordt die bereidheid ook het meest verwacht. Misschien wil men deze gedachte ook exporteren? Beste Reynaertlezer,misschien kunnen wij u in volgend nummer,naar aanleiding van de 11-juli-vieringen beter nieuws melden. Ondertussen blijven wij verder aan de weg timmeren,blijven wij u op de hoogte houden van wat reilt en zeilt in onze mooie gemeente. Geniet van de lente en tot op een van de vele gelegenheden in Belsele.