Onze bron is het IJzertestament: Nooit meer Oorlog,Zelfbestuur,Godsvrede. Wij werken aan een duurzame vrede Door sociale rechtvaardigheid Internationale samenwerking Culturele verscheidenheid En het recht op zelfbeschikking van volkeren. Wij werken aan een pluralistische En democratische samenleving Zonder armoede,discriminatie,Uitbuiting of onverdraagzaamheid. Wij werken aan zelfbestuur,Behoedzaam en doordacht Maar vastberaden Voor de erkenning van Vlaanderen Als staat in Europa en de wereld. Dit is onze opdracht. Drievoudig en Ondeelbaar Voor vrede,vrijheid en verdraagzaamheid. Overgenomen uit de brochure van de 78ste IJzerbedevaart Zondag 28/08/2005