Beste Reynaertlezer, De vakantie is achter de rug. De zon was te weinig van de partij,maar genieten moet je eigenlijk zelf doen. De zon kan een handje helpen. De invulling van je vakantie verzorg je beter zelf. Wat je zelf doet,doe je immers beter! Ik hoop dat de zomermaanden rust en ontspanning brachten,zodat je er weer tegenaan kan de volgende maanden. Je hebt misschien meegenoten van wat in Sint-Niklaas werd georganiseerd. De hele stad was in de ban van‘Stad op Sporen’. Er waren muziekoptredens,kinder- en oudernamiddagen,tentoon-stellingen geprogrammeerd. Op de markt kon je deelnemen aan een reuzenbarbecue. In Sinaai streek de ploeg van“Fata Morgana” neer. Heel het dorp werd gemobiliseerd om de vijf sterren binnen te halen. Het werden er vier. In Belsele werd het nieuwe dorpsplein plechtig geopend.“Kunst in Belsele” stelde zijn eerste project voor. Alle verenigingen trekken hun activiteiten stilaan op gang. De activiteitenkalender raakt volgeboekt. De laatste week van augustus informeerden ze de geïnteresseerde lezer via kranten en tijdschriften. ‘De Grote Leermarkt’toonde waar 23 organisaties mee bezig zijn. Je kon je inschrijven voor een op maat gesneden cursus. De AVK stelde zijn 13de kalligrafiecursus voor. De scholen openden hun deuren voor jong en minder jong. De schoolomgevingen werden veiliger gemaakt door het invoeren van de zone-30. Het vraagt van de automobilisten wel wat aanpassing aan de nieuwe situatie. En de voet van het gaspedaal houden is niet voor iedereen even evident. Het nieuwe schooljaar zit vol verrassingen,aangename en minder aangename. Leerkrachten hebben hun batterijen opgeladen om met frisse moed al dat jong geweld op te vangen. Niemand weet waar hij uitkomt. De Reynaertredactie wenst aan alle leerkrachten,leerlingen en ouders een veilig en leerrijk jaar. Onze bewindvoerders hebben de tijd gehad om de problemen te laten bezinken en zich te bezinnen over hoe het verder moet. Er staat de federale regering een moeilijk najaar te wachten. “De Standaard” kopte vorig weekend al‘Kroniek van een zekere clash’. Dit voorspelt niet veel goeds. Het eindeloopbaandebat,het veiligstellen van de sociale zekerheid,een sluitende begroting,de stijgende olieprijzen,…zijn evenveel struikelstenen voor de regering. Politiek Vlaanderen ziet andere oplossingen dan Wallonië. Zal premier Verhofstadt zijn ploeg bijeen kunnen houden? Zullen de Vlaamse partijen opnieuw zwichten voor de eisen van Di Rupo? Het najaar zal uitsluitsel brengen. Wij kunnen alleen maar hopen dat de Vlaamse partijen in de eerste plaats de kaart van Vlaanderen trekken en dan pas aan hun eigen belang denken. Was de zomer in eigen land niet schitterend,internationaal was hij zeker warm. Londen werd geteisterd door terroristische aanslagen. Er vielen meer dan 50 doden en een groot aantal gewonden. Portugal stond letterlijk in lichterlaaie. Hectaren bossen werden door een nietsontziende vuurzee verzwolgen. Mens en dier moesten op de vlucht voor de immense branden. Historische steden als Coïmbra werden door het vuur bedreigd. Het waren hallucinante taferelen. Ook in Spanje en Frankrijk woedden hevige bosbranden en vernietigden vele hectaren natuurgebied. Tegelijkertijd werd Centraal- en Oost-Europa geteisterd door hevige regenval,met alle gevolgen van dien. Ook Vlamingen werden geconfronteerd met de verwoestende kracht van het water en moesten geëvacueerd worden. In Roemeniëwaren het meest doden te melden. In Amerika woedde de orkaan‘Katrina’en bedreigde de stad New Orleans. Duizenden mensen waren op de vlucht. En toch is er ook heel wat goed nieuws te melden. Vele duizenden jongeren kwamen in Keulen samen om te bidden en uiting te geven van hun geloof. De zomer van 2005 was een fijne festivalzomer met voor elk wat wils. Grote festivals met ronkende namen naast kleine,intieme muziekfeesten die ruimte boden aan nieuwe groepen. Nieuwe festiviteiten en traditionele feesten werden broederlijk naast elkaar geprogrammeerd. Het laatste weekend van augustus had traditioneel de IJzerbedevaart plaats. De laatste jaren slonk het aantal bezoekers omwille van interne onenigheden binnen de Vlaamse gemeenschap. Dit jaar waren er weer meer bedevaarders. De bedevaart was zoals altijd een stijlvolle gebeurtenis,dit jaar onder het thema‘de toekomst…Vlaanderen’. De vredesgedachte stond centraal,naast de klassieke eisen aan de Vlaamse politici. Er werd een vredeskunstwerk onthuld door minister-president Leterme,gemaakt uit oorlogstuig uit de Eerste Wereldoorlog. Nelly Maes voerde het woord namens de vredesbeweging,prof. Boudewijn Bouckaert vertolkte het ongenoegen van de Vlaamse verenigingen over de mislukking van de splitsing van BHV en de weinig vastberaden houding van de Vlaamse partijen. Nooit meer oorlog,Godsvrede en Zelfbestuur zijn de fundamenten voor een vrij en verdraagzaam Vlaanderen,staat in Europa. Als erfgenaam van Amedee Verbruggen,oud-strijder uit de Grote Oorlog,steunt de Reynaertredactie de oproep van het IJzerbedevaartcomitéom ons engagement voor Vlaanderen elke dag opnieuw in daden om te zetten.
de VERBRUGGENKRING organiseert zijn 13de KALLIGRAFIECURSUS Voor zowel beginners als gevorderden met diverse disciplines In de cultuurzaal van de Kouter,Koutermolenstraat 6b,Belsele Ingang via het hek tussen’t Ey’en de‘Wereldwinkel’. Op donderdagavond van 19 u tot 22 u op 8&22 sept,6&20 okt,3&17 november 2005 Dadelijk inschrijven met betaling van 60 euro op bankrekening nr 001-1.396.357-21 van de Am.Verbruggenkring Belsele,na telefonisch akkoord bij de coördinator 03.772 46 00 omwille van beperkt aantal leerlingen. Vermeld aub“Kalligrafie,naam en adres”. Meer info bij:Guido Stevens,Schoonhoudtstr 56,9111 Belsele. Bij de opening van de tentoonstelling op 1 juli gaf lesgever Jef Mercelot een toelichting over kalligrafie. Linda De Tender ontving een kunstmap over Anton Van Wilderode,als prijs van verdienste,uit de handen van AVK-voorzitter Annemie Charlier.
Zon 4 sept 10u Annemie Charlier neemt deel aan VILLA PACE–GESPREK rond‘samenleven in diversiteit’,Castrodreef,Sint–Niklaas. Ma 5 sept 20u in‘de kouter’DEELCULTURELE RAAD. Do 8&22 sept,6&20 okt,3&17 nov 2005:“KALLIGRAFIECURSUS”. Zo 11 sept benefiet BAROK-ORGELCONCERT t.v.v. KUNST IN BELSELE. Ma 12 sept en elke 2de ma v/d maand om 20u in de Kouter:DORPSRAAD. Woe 14 sept vergadering van het Verbruggen-herdenkingscomitéin Kruibeke. Za 17 sept 14u Geleid BEZOEK aan ART DECO te St-Niklaas. Za 17 sept 19u30 stadsschouwburg Sint-Niklaas GAUDEAMUS-zangavond. Zo 25 sept herdenkingsmis voor Leo Vindevogel te Sint-Amandsberg. Woe 28 sept stadsschouwburg St-Nikl. Uitreiking v/d CULTUURPRIJS 2005. Za 30 sept Klavers 20u Concert fanfare Ste Cecilia met Barbara Dex. Vr 7&za 8 okt C.C. de Klavers:TONEEL Wie ben Miek? door Jeugdhuis’t Pleksken onder regie van Luk Huys. (zie pag 10) Za 8 okt 8u tot 22u:Geleid bezoek(o.l.v. Peter Mortier)aan Sint-Truiden. Zo 16 okt 11u Erembodegem St-Amanduskerk HERDENKING abt Dom Modest van Assche,voorgegaan door abt Verschelden,toespraak door Herman Suykerbuyck en bloemenhulde aan monument. Zo 30 okt 9u30 te Steenbrugge in de abdij:CONVENTSMIS waarna toespraak a/h graf van Dom Modest van Assche door prof. Erik Ponette. Vrij 4 nov 19.30u Parochiecentrum 5de Reuze BINGO-avond van Belsele–Sportief. Gratis inkom - waardevolle prijzen. 10,11,12 nov Belsele JAARMARKT/opera in de Klavers t.v.v. 11-11-11. zo 27 nov te Bazel nationale Amedee VERBRUGGEN-herdenking. Vrij 16 dec KERSTCONCERT van het Sint-Gregoriuskoor en Sinte-Cecilia. Za 17 dec 9u30-13u Vlaams Parlement“STATEN GENERAAL van het OVV”. Za 17 dec 16u–22u KERSTMARKT te Belsele(org Unizo&Middenstand).
Nooit gedacht,dat het koninklijk bezoek aan onze stad van 2 september 2005,de inspiratiebron zou zijn van deze Vrije Teugel,maar in een harmonisch samenspel met mijn nostalgische microbe,kan het bijna niet anders. Verre van enig symptoom van royalisme te vertonen,voel ik toch ergens enige sympathie voor koning Albert,omwille van een persoonlijke ontmoeting met hem destijds als‘Prins Albert’,waarbij hij mij bijna een‘prinselijke titel’toekende.(zie foto). Wij schrijven 30 januari 1976. Als prinselijke ambassadeur van Buitenlandse Handel,vergezeld door de provinciegouverneur Dhr. De Kinder,burgemeesteres Mw. Stoop-Moens en andere hoge ambtenaren,bracht Prins Albert een officieel bezoek aan de ondertussen teloor gegane fabrieken Manta te Waasmunster. Dit naar aanleiding van de vereremerking van verschillende verdienstelijke directieleden,met als kers op de taart de toekenning van het ereteken van“Commandeur in de Kroonorde” aan de grote‘patron’de heer Henri de Lovinfosse. De protocollaire plechtigheid werd voorafgegaan door een begeleide rondleiding van het hoge gezelschap,samen met de syndicale delegatie van ondernemingsraad,doorheen de diverse werkplaatsen van de fabriek. Samen met de afdelingsverantwoordelijken,kreeg ik als syndicaal hoofdgedelegeerde,de opdracht de Prins zoveel mogelijk te informeren en aan‘de praat’te houden tijdens de rondleiding,zodat hij niet de kans kreeg achterom te kijken. Alle poorten en deuren van de sterk verouderde en stofferige fabrieksgangen waren immers keurig opgesmukt en geschilderd in de‘staprichting’,terwijl de achterkanten ervan,totaal verkommerd en verroest waren gebleven. Derhalve onderhield ik mij menigmaal met zijn Hoogheid de Prins. Het ging ondermeer over ons pronkstuk de bekende dekens“Sole Mio”. Ik vertelde hem(als mop),dat Manta bij het promoten en het lanceren van Sole Mio de slogan hanteerde“Wie onder dit deken slaapt,blijft kinderloos’! “Natuurlijk”,voegde ik eraan toe,“naderhand viel dit faliekant uit. Er kwamen klachten en zelfs processen-verbaal vanwege‘gezegende koppels’”. “Geen nood” vertelde ik verder,“Manta” won al die processen op basis van“Wie onder dit deken“slààpt””! Proestend van het lachen gaf hij mij de titel:“U bent een komiek”! Hopelijk bedoelde hij‘humorist’.. –“Ja”,lachte mevrouw de burgemeesteres mede,“zijn vader-koster was ook een schavuit!” Kennelijk had de prins enigszins moeite met dat woord,maar hij redde zich door aan mij te vragen:“Mijnheer,hoeveel kinderen heeft U”? -“Drie Monseigneur”,zei ik met een tikkeltje fierheid,“voorlopig,” voegde ik eraan toe. –“Ik heb er ook drie,mijnheer,” antwoordde de prins lachend,blijkbaar met een verrassend verdacht ondeugend knipoogje……. Ondertussen weet ik‘nu’waarom. Als toemaatje voegde ik eraan toe dat Manta nadien zijn slogan heeft gewijzigd in“’Alléén’onder dit deken blijf je kinderloos”. –‘Maar enfin”! repliceerde hij,terwijl hij weer geamuseerd lachte. Voor de dubbele poort van de‘jacquardweverij’zeiéén van de directieleden,van franstalige origine,tot het gezelschap:“Ik zal hier de uitleg geven,want daarbinnen is te veel lawaai,daar staan immers de‘wevenaren’,uiteraard doelend op de wevers. Later aangekomen op de‘stille’afdeling‘afwerking’met uitsluitend vrouwelijk personeel,gaf ik komisch als toelichting:“Hier staan de“weduwen”,zinspelend op de‘weduwnaren’van daareven. -“Hier werken inderdaad allemaal vrouwen”,beaamde de prins. Na de vereremerkingen en de diverse toespraken,kreeg de prins als geschenk het allereerste‘sneeuwwitte’Sole Mio-deken met de grootste afmeting 2.35m/2.60m in een hagelwitte doos met romantisch nachtelijke gouden sterren erop. Uiteraard eindigde deze prinselijke dag met een bijna koninklijk banket,waarop ook onze delegatie‘aanlag’. De prins werd aan de rechterzijde geflankeerd door onze gelauwerde‘commandateur’Henri de Lovinfosse. Duidelijk keken beiden op een bepaald ogenblik in mijn richting. Wellicht heeft onze‘patron’wel een gedetailleerde foto van mij gemaakt,erbij vertellend dat ik jaarlijks de Manta-Sint speelde. Hierbij werd hartelijk gelachen. Gelukkig maar! Enkele dagen later ontving Manta een fax vanwege het Koninklijk Paleis met het verzoek of het niet mogelijk was het deken doormidden te knippen en af te werken in tweeéénpersoonsdekens. Loyaal(of is het royaal?)werden er prompt twee maagdelijk-witte dekens van 1.50m/2.00m. supplementair door een Manta-chauffeur‘ten paleize’afgeleverd. Vergeet ondertussen niet:“Wie onder Sole Mio‘slààpt’,blijft kinderloos! …..Of nog beter. “Alléén onder dit deken blijf je kinderloos”! Maar helaas,ze worden niet meer gemaakt,die schitterende SOLE MIO’s. De kindjes?......... Gelukkig nog wel! Wel te rusten en droom prinselijk!
Onze bron is het IJzertestament: Nooit meer Oorlog,Zelfbestuur,Godsvrede. Wij werken aan een duurzame vrede Door sociale rechtvaardigheid Internationale samenwerking Culturele verscheidenheid En het recht op zelfbeschikking van volkeren. Wij werken aan een pluralistische En democratische samenleving Zonder armoede,discriminatie,Uitbuiting of onverdraagzaamheid. Wij werken aan zelfbestuur,Behoedzaam en doordacht Maar vastberaden Voor de erkenning van Vlaanderen Als staat in Europa en de wereld. Dit is onze opdracht. Drievoudig en Ondeelbaar Voor vrede,vrijheid en verdraagzaamheid. Overgenomen uit de brochure van de 78ste IJzerbedevaart Zondag 28/08/2005
Op zaterdag 17 september 2005,brengt het koor uit Sinaai een selectie van het beste wat het in zijn dertigjarige geschiedenis heeft weten te produceren. Mannenkoor Gaudeamus is in en buiten het Waasland vooral bekend om zijn tweejaarlijkse zangavonden. Vernieuwing en kwaliteit staan er telkens op het programma. Sfeer en kwaliteit zijn er bovendien gegarandeerd. Iets wat zeer vele mensen dolgraag doen is in een grote groep samen zingen. Op de jongste zangavonden in Hoogendonck waren meer dan 1.200 enthousiaste meezingende toehoorders. Inderdaad Gaudeamus is uniek. Ook in de stadsschouwburg zijn de plaatsen beperkt. Thans in comfortabele fauteuils. Bestel daarom tijdig je genummerde zitplaatsen bij Jozef Van Daele,Sinaaidorp 4 te 9112 Sinaai(tel. 03/772.39.70)of via het secretariaat van de AVK. Hedwig Buysrogge,Secretaris Mannenkoor Gaudeamus.
Met de gevaarlijke toegang op N-70 aan de Hulstendreef(ook Bruin de Beerstraat),ofte Nieuwe Baan haalden we het Tv-nieuws op Kanaal 3. Samen met de Dorpsraad ijvert de AVK voor meer veiligheid en voor een gerust gevoel voor de Belselenaars. Ondergetekende werd hierom geïnterviewd door de reporter van dienst. Wij konden aldus uitleggen aan de bevolking dat we de stad steunen met het verzoek aan het Vlaams Gewest om de oprit op de N-70 veiliger te maken door het realiseren van een invoegstrook. De huidige oprit is ronduit gevaarlijk,de zichtbaarheid beperkt en het verkeer zal nog toenemen,nu doorgaand verkeer uit Belseledorp geweerd wordt. De dorpsraad besliste een brief te schrijven naar het Vlaams Gewest over deze billijke vraag.
KIB is ontstaan als werkgroep van de Deel Culturele Raad en de Dorpsraad. KIB wil kunst van eigen dorp en streek promoten. KIB wil samenwerken met Kunst in de Stad(KidS)voor het luik Belsele. KIB zal mede ons Belseelse erfgoed helpen verzorgen. Alle kringen die met kunst of erfgoed bezig zijn,worden in de werking betrokken. KIB beoogt immers een samenwerking van KIB met KidS en het ganse Belseelse verenigingsleven. Kunst,cultuur en sport brengen mensen dichter bij elkaar. Ter gelegenheid van de Zonnefeestmarkt stelde KIB zijn eerste project voor:de“Klokkenlapper” van Koen Rossaert,“Olympische ringen” van Hugo Van der Wildt,en de“Wassende vrouwen” van Dora De Coninck. Het stadsbestuur reageerde positief op dit eerste dossier van KIB. ‘t Nieuwsblad 19/8/05“KIB ziet nog veel plaats voor nieuwe beelden in Belsele.” (Foto met toelating van Paul de Malsche)
KIB of de werkgroep van de Deelculturele Raad en van de Dorpsraad i.s.m. de Nicolaasconcerten organiseert een barokconcert met organist Bart Jacobs,sopraan Ilse Vaerendonck,trompettist Alain Van de Velde ten voordele van hun eerste project. Wie nog geen kaart heeft,moet ze dringend bestellen bij een bestuurslid:6걩n voorverkoop. De dag zelf aan 8걶anaf 16u30.
De gemeenteraad van juni 2005 haalde de nationale pers en de televisie. Oorzaak was de beschuldiging in het VL.B.-krantje aan het adres van de burgemeester en de korpschef in verband met vandalisme op de begraafplaats Tereken. Alle fracties distantieerden zich van deze beschuldigingen. N-VA-raadslid Annemie Charlier formuleerde het zo:“De N-VA,een partij die staat voor het Vlaams belang(met kleine b),wil zich distantiëren van deze houding ten opzichte van mensen die in Sint-Niklaas wonen,om het even of ze van eigen bodem zijn of van elders komen en om het even welk hun huidskleur is. Alle mensen op het stedelijk grondgebied zijn voor haar Vlamingen en moeten als dusdanig behandeld worden. Het Vlaams-nationalisme waar N-VA voor staat,moet in die zin worden vertaald.” In dezelfde gemeenteraad kaartten raadslid Lieven Dehandschutter en Ann Van Damme het probleem van de eikenprocessierupsen aan. Deze vormen niet alleen een bedreiging voor de bomen en planten maar ook voor de volksgezondheid. Het schepencollege benadrukte dat het stadsbestuur veel geld uitgeeft voor bomen op het openbaar domein,maar dat particulieren hun plicht moeten doen en dus zelf deze plaag moeten bestrijden. N-VA raadslid Lieven Dehandschutter betreurt de houding van het schepencollege die volgens hem enkel gebaseerd is op financiële overwegingen. Op de gemeenteraadszitting van 25 augustus maakte N-VA raadslid Lieven Dehandschutter een balans op over de vernieuwde Grote Markt. In het oog sprong zijn vraag om de belevingswaarde van de markt te vergroten door het plaatsen van een fontein op het evenementenplein. Daarvoor zijn geen ingrijpende veranderingen nodig. Het stadsbestuur had daar wel interesse voor en sloot niet uit dat in de volgende bestuursperiode deze aanpassing kon gebeuren. Ook de heraanleg van Belseledorp stond op de agenda van de laatste gemeenteraad. Annemie Charlier(N-VA)benadrukte dat het resultaat mag gezien zijn. De balans helt positief over,ondanks de lasten en moeilijkheden voor de handelaars. Zij vroeg wel uitleg over het feit dat bij de organisatie van het feestweekend toch een en ander was fout gelopen. Zo werden de verschillende verenigingen,als UNIZO,de dorpsraad,de kerkelijke overheid niet uitgenodigd. De gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden kregen hun uitnodiging slechts 1 dag voor de aanvang van de festiviteiten. Ondanks deze schoonheidsfoutjes was er reden genoeg om te feesten.