Met de gevaarlijke toegang op N-70 aan de Hulstendreef(ook Bruin de Beerstraat),ofte Nieuwe Baan haalden we het Tv-nieuws op Kanaal 3. Samen met de Dorpsraad ijvert de AVK voor meer veiligheid en voor een gerust gevoel voor de Belselenaars. Ondergetekende werd hierom geïnterviewd door de reporter van dienst. Wij konden aldus uitleggen aan de bevolking dat we de stad steunen met het verzoek aan het Vlaams Gewest om de oprit op de N-70 veiliger te maken door het realiseren van een invoegstrook. De huidige oprit is ronduit gevaarlijk,de zichtbaarheid beperkt en het verkeer zal nog toenemen,nu doorgaand verkeer uit Belseledorp geweerd wordt. De dorpsraad besliste een brief te schrijven naar het Vlaams Gewest over deze billijke vraag.