De gemeenteraad van juni 2005 haalde de nationale pers en de televisie. Oorzaak was de beschuldiging in het VL.B.-krantje aan het adres van de burgemeester en de korpschef in verband met vandalisme op de begraafplaats Tereken. Alle fracties distantieerden zich van deze beschuldigingen. N-VA-raadslid Annemie Charlier formuleerde het zo:“De N-VA,een partij die staat voor het Vlaams belang(met kleine b),wil zich distantiëren van deze houding ten opzichte van mensen die in Sint-Niklaas wonen,om het even of ze van eigen bodem zijn of van elders komen en om het even welk hun huidskleur is. Alle mensen op het stedelijk grondgebied zijn voor haar Vlamingen en moeten als dusdanig behandeld worden. Het Vlaams-nationalisme waar N-VA voor staat,moet in die zin worden vertaald.” In dezelfde gemeenteraad kaartten raadslid Lieven Dehandschutter en Ann Van Damme het probleem van de eikenprocessierupsen aan. Deze vormen niet alleen een bedreiging voor de bomen en planten maar ook voor de volksgezondheid. Het schepencollege benadrukte dat het stadsbestuur veel geld uitgeeft voor bomen op het openbaar domein,maar dat particulieren hun plicht moeten doen en dus zelf deze plaag moeten bestrijden. N-VA raadslid Lieven Dehandschutter betreurt de houding van het schepencollege die volgens hem enkel gebaseerd is op financiële overwegingen. Op de gemeenteraadszitting van 25 augustus maakte N-VA raadslid Lieven Dehandschutter een balans op over de vernieuwde Grote Markt. In het oog sprong zijn vraag om de belevingswaarde van de markt te vergroten door het plaatsen van een fontein op het evenementenplein. Daarvoor zijn geen ingrijpende veranderingen nodig. Het stadsbestuur had daar wel interesse voor en sloot niet uit dat in de volgende bestuursperiode deze aanpassing kon gebeuren. Ook de heraanleg van Belseledorp stond op de agenda van de laatste gemeenteraad. Annemie Charlier(N-VA)benadrukte dat het resultaat mag gezien zijn. De balans helt positief over,ondanks de lasten en moeilijkheden voor de handelaars. Zij vroeg wel uitleg over het feit dat bij de organisatie van het feestweekend toch een en ander was fout gelopen. Zo werden de verschillende verenigingen,als UNIZO,de dorpsraad,de kerkelijke overheid niet uitgenodigd. De gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden kregen hun uitnodiging slechts 1 dag voor de aanvang van de festiviteiten. Ondanks deze schoonheidsfoutjes was er reden genoeg om te feesten.