De werken naderen hun einde en bij de verschijning van dit nummer zijn ze hopelijk al achter de rug. We mogen fier zijn op de realisatie en AVK wil dan ook iedereen bedanken die meegewerkt heeft van de eerste pennentrek tot de laatste klinker. De taart is gelukt. De kers op de taart worden de drie kunstwerken,waarover elders in deze Reynaert. De aanleg is gebeurd. De waardering opbrengen voor het werk en de leefbaarheid van het plein verhogen moeten we zelf doen. Het dorp gezellig houden is de opdracht van alle Belselenaren. De parkeergelegenheid is nu herschikt waardoor er enkele plaatsen gesneuveld zijn. Dit is geen excuus voor wildparkeren. Indien er vlak voor de bakker of slager of waar je moet zijn geen plaatsje vrij is,probeer dan even verderop. Je zult merken dat je 10 meter verder nog wel je auto kwijt kan. Het is ergerlijk wanneer mensen fout parkeren,wanneer binnen de 10 meter van hun overtreding nog vrije plaatsen zijn. Ook moeten we rekening houden met het gemengde verkeer. De aanleg van het dorp en de dorpstraat is voor gemengd verkeer. Auto’s en fietsers moeten respect betonen voor elkaar. De autobestuurder moet rekening houden met de fietser. Traag rijden is de boodschap. De invoering van de zone-30 verplicht je als automobilist ook traag te rijden. Dit komt de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers ten goede. De fietsers en voetgangers zijn als zwakke weggebruikers kwetsbaarder dan de automobilist. Dit geeft hem echter niet het recht alle regels aan zijn laars te lappen. Enkel op deze manier kan je van ons vernieuwde dorpscentrum genieten. Als we allemaal rekening houden met elkaar en de gestelde afspraken respecteren,wordt het zalig leven in ons dorp,voor bewoners en bezoekers.