PASTOOR JAN PLASSCHAERT werd tijdens de eucharistieviering van 6 november in de bloemetjes gezet. 70 jaar geworden,40 jaar priester gewijd,en reeds 10 jaar pastoor in onze parochie. Vele dorpsgenoten woonden de feestelijke dankviering bij. Daarna kon iedereen pastoor…persoonlijk gelukwensen tijdens een gezellige receptie in de parochiezaal. Roger De Rouck stak tijdens de toespraak nog eens de loftrompet over de vele taken die de pastoor op zich nam. Het deed ons ook deugd te zien dat onze pastoor er tamelijk goed voor kwam. De Reynaert wenst hem ook voor 2006 een goede gezondheid en het allerbeste. Tijdens de gemeenteraad van 25 november 2005 werd beslist het BIBLIOTHEEKFILIAAL VAN PUIVELDE te sluiten,wegens onrendabel. Een spijtige zaak,vond N-VA gemeenteraadslid Annemie Charlier. Ze zag dit als een tekortkoming van het bibliotheekbeleid. Hoe is het zo ver gekomen? Waarom heeft men geen inventieve maatregelen genomen om het dalend bibliotheekbezoek te keren? Kunnen dergelijke filialen niet gebruikt worden om andere dienstverlening te verstrekken aan de bevolking? Verkopen van vuilniszakken,postzegels,telefoonkaarten,busabonnementen en dergelijke zou een aantrekkingspool kunnen zijn. WISSEL VAN VOORZITTERSHAMER IN DE DORPSRAAD. Op 12 dec. zit Julien Ghesquiére zijn laatste dorpsraadvergadering als moderator voor. in januari geeft hij de voorzittershamer door. Hij verzocht ons het volgende mee te delen:Ik wil bij deze al mijn vrienden van de agendacommissie en de vele aanwezigen op de dorpsraad danken voor het vertrouwen dat ze me steeds loyaal gaven. Ik hoop dat de dorpsraad onafhankelijk verder zijn maatschappijkritische rol zal vervullen en ik zal steeds mijn steentje daartoe bijdragen. Toen Guido Stevens me namens de deelculturele raad(eind 2002)vroeg om de dorpsraad voor te zitten,was ik om diverse redenen eerder weigerachtig. Intussen ben ik dankbaar dat ik deze intense oefening in basisdemocratie heb mogen meemaken! De Reynaert wenst intussen aan Julien t.g.v. zijn halfeeuwfeest nog vele jaren,en bedankt voor je inzet!