Beste Reynaertlezer, Een beetje vroeger dan gewoonlijk valt deze Reynaert in je brievenbus. De winter is pas begonnen. De eerste sneeuw hebben we gehad. Kerstmis en nieuwjaar komen eraan. Pakjes en geschenken worden onder de kerstboom gelegd. We zoeken leuke spullen om mekaar te verrassen. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft de grootste kerstboom van Belgiëop de markt gezet. Daaronder liggen de pakjes voor de inwoners van de stad. In de gemeenteraad van 15 december werden de cadeautjes voorgesteld bij de begrotingsbespreking. Na een jaar vol feesten,schiet er niet veel meer over om nog met gulle hand uit te delen. De meeste plannen zijn uitgevoerd of staan op stapel en zullen in de loop van 2006 uitgevoerd zijn. Het zwembad wordt verder afgewerkt. Het museum krijgt een nieuwe ingang en tentoonstellingszaal. Maar de beloofde verhaallijn over hoe de verscheidene collecties geïntegreerd worden,is er nog niet. De serviceflats in het centrum komen stilaan in zicht. Voor de vernieuwing van het rusthuis in Belsele is het wachten. In het zorgstrategisch plan kiest het OCMW voor de bouw van een nieuw rusthuis,maar waar en wanneer dat er komt,staat nergens te lezen. De plannen voor de aankoop en de aanleg van een speelbos achter de Mierennest zijn wel in een gevorderd stadium. Er is immers geld voor voorzien in de begroting van 2006. Veel andere en nieuwe investeringen worden niet gepland. Het rioproject wordt stilgelegd. De verkiezingen staan immers voor de deur en alle partijen zijn bezig met de voorbereidingen. De zoektocht naar vrouwen en vertegenwoordigers uit de verschillende bevolkingsgroepen is bezig. De wet schrijft immers voor dat de helft van de kandidaten vrouwen moeten zijn. En dat is maar goed ook. Meer dan de helft van de bevolking bestaat uit vrouwen. Onderzoek leert ons dat vrouwen zowel in de politiek als in het bedrijfsleven nog steeds ondervertegenwoordigd zijn. De belangrijkste struikelblok blijft de combinatie werk en gezin. Het vraagt dan ook heel wat overredingskracht om vrouwen over te streep te halen om aan politiek te doen. Mogen we ook cadeautjes verwachten van de Vlaamse en de federale overheid? De bewoners van de Hoge Bokstraat in ieder geval niet. Minister Peeters heeft de doortrekking van de N-41 niet op zijn prioriteitenlijstje geplaatst. Dit betekent dat het zware vrachtverkeer nog altijd de mensen uit hun slaap houdt,dat de dorpskommen van Sint-Pauwels en Kemzeke kreunen onder de overlast. De verbinding tussen de Singel en de E-17 is wel gepland en zal tijdens de volgende ambtsperiode afgewerkt zijn. Er is veel heibel ontstaan over de wooncode die de Vlaamse regering voorstelt. Wie in Vlaanderen een sociale woning wil huren,moet onze taal spreken of bereid zijn ze te leren. Franstalig Belgiëgaat op zijn achterste poten staan om dit principe. Het AVK-bestuur snapt dit niet. Is het niet logisch dat je de taal spreekt van de mensen waartussen je gaat wonen? Hoe kunnen nieuwe inwoners zich integreren in de maatschappij waar zij deel van uit maken,indien zij de taal niet spreken? Is dit niet in het belang van nieuwe inwoners dat zij kunnen communiceren over de dagelijkse problemen in de taal van de plaatselijke bevolking? De hardwerkende Vlaming,een nieuw begrip in de politiek,krijgt vanaf volgend jaar een beetje belastingverlaging. De bedoeling is om mensen aan te sporen te werken. Het generatiepact van de federale regering diende dan juist om de mensen langer aan het werk te houden. Heeft iemand al eens de bedenking gemaakt dat vele verenigingen vandaag gedragen worden door deze jonge gepensioneerden? Dat deze verenigingen het moeilijk zullen krijgen om nog werkende leden te vinden? Dat al deze verenigingen nu juist het sociaal bindmiddel zijn in onze moderne maatschappij? Dat met dergelijke maatregel weer andere problemen opduiken? Deze bedenkingen hebben wij nog nooit horen maken. Moet de sociale zekerheid dan niet betaalbaar blijven? Ja,zeker,maar er mogen geen nieuwe problemen ontstaan. Het AVK-bestuur weet bij ondervinding hoe moeilijk het is om nieuwe leden te vinden die zich inzetten voor de dagelijkse werking. Wij kunnen jullie met plezier ons nieuw bestuur voorstellen in deze Reynaert. Het jaar 2005 zal ons bijblijven als het jaar van natuurrampen. Het begon met de verschikkelijke Tsunami in Zuid-Oost-Azië. Tijdens de zomermaanden kregen we beelden van bosbranden en overstromingen in Europa te verwerken. Katrina en andere verwoestende orkanen trokken een spoor van vernieling in het Caraïbisch gebied en het zuiden van de Verenigde Staten. De bevolking heeft niets meer over en tracht op allerlei inventieve manieren te overleven. In New Orleans domineert het leger het straatbeeld. Aziëwerd getroffen door aardbevingen. Tijdens deze kersttijd bereiken ons beelden van vele daklozen in Pakistan. Duizenden mensen zijn hun woning kwijt geraakt en trachten de winter te overleven in barre omstandigheden. De noodhulp komt veel te traag op gang. Er is gebrek aan zowat alles,wintertenten,voedsel en kleding. De twee Vlaamse televisiezenders plannen een benefietavond om geld in te zamelen. Hopelijk denkt Vlaanderen aan“de herberg waar geen plaats was voor een zwangere vrouw en haar man” en geven de Vlamingen een deeltje van hun kerstbudget aan deze mensen. De Reynaertredactie wenst jullie in ieder geval een gelukkige en vredevolle kersttijd.
Op 9.10.2005 overleed Erik Van Daele na een kortstondige ziekte in het ziekenhuis M. Middelares. Hij was geboren op 27 maart 1928 te Aalst,waar hij muziekschool en kunstacademie volgde. Sinds 1958 woonde Erik in Belsele en werd zanger bij het gemengde Sint-Gregoriuskoor in 1960. In 1967 werd hij er dirigent. Het koor luistert de wekelijkse hoogmis op in de Sint-Andreaskerk. De ene week in het Nederlands,de andere in het Gregoriaans. Op hoogdagen brengen ze meerstemmige missen. Op vraag van parochianen luisteren ze ook jubileum- en dankmissen op. Soms komt het koor“naar buiten”. De laatste vijf jaar was het koor medewerker aan de jaarlijkse Belseelse 11 juli-viering onder zijn enthousiaste leiding. Zijn familie,vrienden,het koor en de parochie namen afscheid in een zeer emotionele afscheidsviering. Koorvoorzitter Julien Ghesquière is nu op zoek naar een vervanger voor onze veel te plots overleden vriend-dirigent. Erik Van Daele was een selfmade-man,met hobby’s die steeds met cultuur en schoonheid te maken hadden. [] Samen met zijn broers en zussen was hij lidèn dirigent van de volkskunstgroep‘Iwein van Aalst’. In al zijn hobby’s,dirigent,muzikant,fotograaf,tekenaar,schilder,streefde hij naar schoonheid en perfectie. Erik gaf meerdere jaren les in fotografie. Ook ik was bij hem aan het goede adres om mijn practische kennis bij te schaven. Als amateur-ornitholoog en natuur-fotograaf was Extramadura een geliefkoosde vakantieplek. Hij trok er graag alléén op uit,vooral de ongeschonden natuur in. In de lente vorig jaar plande hij opnieuw om Las Hurdas op te zoeken,alleen en 1800 km van huis. Mede om zijn lieve eega Monique gerust te stellen,en omdat wij deels dezelfde hobby’s koesteren,kon ik mee naar deze woeste West-Spaanse bergstreek. Ik leerde er van Erik roofvogels observeren,wilde planten bewonderen en fotograferen,uitgestorven spookdorpjes en meander-landschappen in schetsen vast te leggen om later te gebruiken voor het creëren van aquarellen of schilderijtjes. Wel te rusten,Erik en goede nacht!
de VERBRUGGENKRING organiseert zijn 14de KALLIGRAFIECURSUS 7 donderdagen van 19u tot 22u in de cultuurzaal DE KOUTER,Koutermolenstr 6 b,Ingang via het hek tussen’t Ey’en de‘Wereldwinkel’. op 9&23 febr,9&23 mrt,20 apr,4&18 mei. Deze keer dus 7 avonden,één reserve voor wie eens niet kan,voor een totale vriendenprijs van 60 euro. Deelnameprijs 60,- euro,vooraf te storten op argenta rek nr 979-6279036-37van AVK Belsele. De vorige cursusreeks telde 14 deelnemers. Zij vinden het zeer boeiend met onze ervaren en gedreven lesgever Jef. Allen willen zich verder bekwamen. Nieuwe cursisten kunnen er enkel nog bij na afspraak tot 20 januari 2006 met de coördinator bij Guido Stevens,Schoonhoudtstr 56,tel 03.772 46 00 of per elektronische post[]
Sinds jaar en dag paseer ik meerdere malen per week het witte juweelkerkje van het Waasland. In al die jaren heb ik er nooit bij stilgestaan hoe rijk de geschiedenis van onze kerk wel is…Beseffen wij wel genoeg als Belselenaars hoe waardevol onze kerk wel is. Het is mij echter wél opgevallen. Over de stichting van de parochie Belsele lopen de meningen uiteen. Laat ons ervan uitgaan dat het ergens omtrent 900 moet geweest zijn. Wat wel vaststaat is dat Belsele in 1217 afscheurde van haar moederparochie Waasmunster om een zelfstandige parochie te worden. Op dat moment bevond er zich al een Romaanse kerk. De ondergrondse restanten waren zichtbaar in de jaren 1965,1969 en 1978. Telkens ten gevolge van werken aan de kerk. Kort na de afscheuring van Waasmunster is men de Romaanse kerk in verschillende fasen gaan verbouwen tot wat ze uiteindelijk is geworden. Vermits de architecturale evolutie te veel plaats zou innemen en reeds in andere boekjes is uitgeschreven zal ik slechts een korte chronologie beschrijven. Midden 13e eeuw bouwde men de vroeg-gotische westtoren en verlengde men de zijbeuken van de kerk. In 1432 startte men met de bouw van het hoog-gotische koor. Nog in diezelfde eeuw werden de zijkapellen naast de torenvoet uitgebouwd. In 1643 werd het koor,dat nog steeds zijn 15e eeuws houten tongewelf bezat,voorzien van een gemetseld kruisribgewelf. Dat prachtige houten tongewelf is nog steeds in prachtige staat maar spijtig genoeg niet meer te zien. Tien jaar later bouwde men een nieuwe bergplaats. Vanuit deze bergplaats kon het koor bereikt worden maar dat klein deurtje werd in 1829 dichtgemetseld. In de achttiende eeuw werd er enkel binnen in de kerk wat gewerkt. Zo wordt onder meer de hele benedenkerk in 1770 opnieuw gevloerd. In de negentiende eeuw was de kerk aan onderhoud toe. Een groot deel van de dakbedekking werd vernieuwd,de torenspits werd hersteld,…De laatste verbouwing aan de kerk betreft de toevoeging van de neogotische sacristie in 1860. In 1879 lagen de plannen klaar voor verdere vergrotingswerken maar die werden door financiële tekorten nooit uitgevoerd. De twintigste eeuw werd gekenmerkt door restauratie. Zo werd de kerk nog 4 maal gerestaureerd,de laatste maal in 1979-1981. Hiermee is al iets gezegd over de uiterlijke architecturale kenmerken,echter nog niks over het aristocratische interieur. De beeldschilden,het houtsnijwerk in de lambrisering,de biechtstoelen en de koorbanken getuigen allen van ambachtelijke perfectie. De prachtige koorlambrisering werd in 1743 geplaatst door Michiel Verbanck. In 1716 had deze vakman reeds 2 prachtige biechtstoelen afgeleverd voor de kruisbeuken van de kerk. De centrale preekstoel is nog ouder en werd in 1682 door Jan-Baptist de Wree,opnieuw een vakman uit Antwerpen,geleverd. Dat deze preekstoel zo centraal in de kerk is geplaatst,is het gevolg van het concilie van Trente(16e eeuw). Daarin werd immers bepaald dat de preek meer aandacht verdiende. Ook de arduinen doopvont(15e eeuw),houten archiefkoffer(1557)en het orgel met tochtportaal(1784)dragen bij tot de pracht van onze kerk. Het staat vast dat elke periode sinds het ontstaan van onze parochie zijn sporen heeft nagelaten. Een duizend jaar oude kerk,zes stijlen rijk. Die architecturale historie en het prachtige interieur maken van onze kerk een kalkwit juweeltje. Is het nog mogelijk,na deze korte geschiedenis te hebben gelezen,de kerk van Belsele voorbij te stappen zonder haar een blik te gunnen…? Koen Verbruggen. Voor verdere lectuur raad ik ten zeerste het boekje‘Duizend jaar oud,zes stijlen rijk. De Sint-Andreas- en Gislenuskerk te Belsele’geschreven door Andrea De Kegel en Anthony Demey. Uitgegeven door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen in 1991.
Een komedie van Valentin Katajew,in een bewerking van Alice Wagner en Hugo Weert,onder regie van Nele Snoeck,in C.C. De Klavers Op 23,24,25 en 26 maart 2006,20u Kaarten갸 mits reservatie bij Eddy De Taey,Arkestraat 17,9111 Belsele Tel 03/772.28.08 Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Zo 27 nov naar Bazel-Ws 9u-13u Amedee VERBRUGGEN-herdenking. Za 03 dec naar Kallo AVK-verbroedering met MOSSELSOUPER. Zo 04 dec 11u:naar Cortewalle voor Slavisch-Orthodox GOSPODI-CONCERT Ma 12 dec DORPSRAAD in de Kouter20u–22u. Iedereen welkom. Vrij 16 dec 19.30u St-Andreaskerk:KERSTCONCERT St-Gregoriuskoor,St-Franciskuskoor,en kon. harmonie Ste Cecilia. (snel voor de laatste kaarten) Za 17 dec 9u30-13u Vlaams Parlement“STATEN GENERAAL van het OVV”,thema“De Wereld in Vlaanderen” en“Vlaanderen in de wereld”. Za 17 dec 16u–22u KERSTMARKT te Belsele(org Middenstand Belsele). Za 4 febr 16u op de Kouter:AVK-ALGEMENE LEDENVERGADERING met NIEUWJAARSRECEPTIE en pannekoeken. Fototentoonstelling voorbije activiteiten. Voorstelling van het komend AVK-jaarprogramma. Vrij 17 febr 20u parochiezaal DF-POËZIAVOND met Wouter Hessels en fluitist Marc Peire. TRhema:De Vier jaargetijden. Vrij 24&za 25 febr 20u in cc de Klavers:KWB-TONEEL“OSCAR”,komedie van Claude Magnier in regie van Erik Verschueren. Kaarten in vvk 7,00걢ij Arnold Vdm 03-772 40 60 of bij tel 03-772 44 51. Aan de kassa:8,00걤o 23,vr 24,za 25 en zo 26 mrt PHOENIX-TONEEL“Rustàla Russe”. Kaarten:8,00갮 Reservatie bij Eddy De Taey,03/772.28.08 Do 20 apr 20u parochiezaal DF-SPREEKBEURT:“HET CHRISTENDOM PAS BEGONNEN” met Peter Malfliet,inspecteur KSO. Zo 23 april 13u–18u met AVK naar het Vlaams NATIONAAL ZANGFEEST in het sportpaleis te Antwerpen. Bestel nu uw kaart aan groepstarief Vrij 28 apr 20u,Parochiezaal Sinaai:Tradionele AVK-KWIS Za 20 mei GELEID BEZOEK aan Gent,thema“Sneukelen met stijl”. (+DF) Vrij 12&za13 mei 2006 5e jaar concert TEN VREDE in de IJzertoren te Diksmuide.
Op 7 en 8 oktober bracht ons plaatselijk jeugdhuis“’t Pleksken” voor de 4e maal op rij een theaterproductie op de planken. Deze maal kozen zij voor“Wie ben Miek…?”. Het stuk handelt over een jonge meid die eigenlijk op zoek is naar zichzelf en vooral naar haar thuis. Gelukkig worden we in ons kleine dorp niet veel met deze problematiek geconfronteerd. Toch waren bepaalde dingen zeer herkenbaar. Ook de positieve kenmerken van de jeugd van vandaag. Proficiat voor de prachtige prestatie van allen! Deze productie bewijst nogmaals de inzet van de jonge generatie. Jammer dat men in“’t Pleksken” de indruk heeft dat sommige mensen het jeugdhuis tegen werken. Waarom en waarvoor is een groot vraagteken. Ook vandaag wordt een beginnend jeugdhuis,dat af te rekenen heeft met ernstige beperkingen,vaak bedreigd in zijn voortbestaan. Als AVK betreuren we dit en willen we de jeugd van Belsele ten volle ondersteunen om het jeugdhuis te behouden. De werking wordt jaar na jaar beter en intensiever,zeker na de dip van 2 jaar geleden. De theaterproductie heeft dit nogmaals bewezen. Nu nog een betere locatie voor het jeugdhuis vinden en we zijn er zeker van dat“’t Pleksken” de plek voor en van de Belseelse jeugd zal zijn. (Luk Huys)
Met luid getoeter werd op 3 december 2005 de aankomst van de Heilige Man in het station van Belsele aangekondigd. Dankzij de goede wil van de weergoden,konden vele kinderen de Sint verwelkomen zonder regen. In een open koets en vooraf gegaan van onze Belseelse Koninklijke fanfare Sint-Cecilia werd de Sint rondgeleid door ons vernieuwde dorp. De pieten en clowns van‘t Pleksken en van Ritmica en de vendeliers van de KLJ zorgden voor de vrolijke noot. Vanop het balkon van ons gemeentehuis wierp Zwarte Piet een gouden babbeluut in de kindermenigte. Daarna werd de goede Sint samen met de lieve kindertjes vergast op een mooie namiddag in onze parochiezaal. De dansertjes van Ritmica toonden wat zij kunnen. Kabouter Plop kwam ook langs. Sinterklaas genoot duidelijk van deze hartelijke ontvangst en kon voldoende tijd vrijmaken voor de allerkleinsten in Belsele,ondanks zijn drukke bezigheden. Toch heeft onze redactie een paar bedenkingen en vragen voor het Sint-Nicolaasgezelschap. Zou het niet handiger zijn indien de verschillende verenigingen en de stad beter afspreken en de Sint niet op dezelfde dag zouden uitnodigen? De heilige man is al oud en daar moeten we toch rekening mee houden. In de wandelgangen hoorden we de Sint ook opmerken dat het leuker zou zijn indien de winkeliers hun kerstversiering pas na zijn vertrek zouden boven halen.
Het doet altijd deugd achteraf te vernemen dat ons‘teugeltje’gelezen wordt. Af en toe hoor je zelfs wel eens“’t was weer goed hé”! Dit laatste weten wij natuurlijk niet,alhoewel wij het durven hopen. Laten wij er maar voor bidden….Nu meer dan ooit,want als trouwe kerkganger weet ik dat het parochiaal thema dit jaar luidt“Het Jaar van het Gebed”! In koeien van letters werd deze slogan met kopspeldjes aangebracht op een witte spandoek,tijdens de starteucharistieviering van september. Als voorzitter van de K.B.G. (letterlijk tussen haakjes een schitterende Christelijke Beweging van Gepensioneerden) ,mocht ik zelfséén letter aanbrengen,de eerste‘A’van het‘Jaar’. Het grote paneel“Het Jaar van het Gebed” werd opgesteld voor het altaar. Alsof er de duivel mee gemoeid was,bij het automatisch maken van het klassieke kruisteken‘met het wijwater’bij het verlaten van de kerk,flitste een schalkse idee door mijn‘Reynaertbrein’. Heimelijk lachend en reeds genietend van de broedende frats,toog ik naar‘De Oude Zwaan’om mijn klassieke kaartje te gaan leggen. Onverbeterlijke babbelaar dat ik ben,kon ik weer mijn eigen kwaad niet verzwijgen,waardoor mijn duivels plannetje achteraf in duigen is gevallen. Tussen pot en kaarten,vertelde ik mijn ondeugende ingeving. Eén van de volgende dagen zou ik stiekem in de kerk sluipen en de twee eerste letters van‘(Ge)bed’wegplukken. “Dat durfde gij niet” repliceerdeéén van mijn toehoorders. “Wedden”? Hij durfde niet. Jammer,iemand moet mijn heimelijke operatie verklikt hebben. Het was vermoedelijk aan de oren gekomen van de parochieverantwoordelijken,want enige dagen later,hing het doek heel hoog opgehangen in het koor. Onbereikbaar,zelfs voor een sluwe vos. Achteraf is er wel de‘T’van‘het’spontaan naar beneden getuimeld. Gemakshalve heeft men nu de spandoek aan de balestrade van het hoogzaal op gehangen. Spijtig wéér veel te hoog. Of ik dit jaar nu meer ga bidden? Misschien wel. Nochtans moet ik ergens,ik weet niet waar,een enorm groot positief gebedssaldo staan hebben. Gebeden,dat ik al gedaan heb? Als kosterszoon ben ik meerdere jaren misdienaar geweest. Tijdens de missen,lof en vespers,kruiswegen e.d. heb ik meer dan mijn best gedaan,zelfs in het Latijn waar ik niets van begreep(nu nog niet). Bovendien was ik bij het knapenkoor en als zingen,dubbel bidden is? Als kind werd er thuis daarenboven elke avond de rozenkrans gebeden,afwisselend‘de vijf droeve,glorieuze en blijde mysteries’. Gezellig was dit wel rond de Leuvense stoof,waarvan alleen de rood gloeiende pot voor het rood gedempte sfeervolle licht zorgde. Om onze devotie nog aan te wakkeren strooide mijn vader een greepje uit de kerk‘gegapte’wierook op de hete stoofplaat,waarbij zich een bijna heilige geur verspreidde. Dezelfde wierook werd ook wel aangewend ter verdrijving van de onaangename geuren van de door ons bevuilde flanellen’pisdoeken’. Eén van de terugkerende intenties was hierbij‘opdat wij brave kinderen mochten zijn en later goede mensen zouden mogen worden’. Of die gebeden verhoord zijn? Gedeeltelijk blijkbaar wel. Eén van mijn broers is pater Passionist geworden en‘speelt’nu reeds vijfendertig jaar pastoor in een dorpje in het prachtige Allgäu-Beieren. Wat mij betreft? De Heilige Rita kan het weten,zij is immers de patrones van de‘hopeloze gevallen’. In ieder geval hoop ik dat mijn resem gebeden wel degelijk geregistreerd zijn in de prehistorische hemelse computer. Eigenlijk zou ik niet in de plaats willen zijn van die hemelse ambtenaar die al die intenties bij de gepaste heilige moet kanaliseren. En welke opdrachten krijgt die man soms te incasseren? Zo is er mijéén onmogelijke‘aanroeping’bijgebleven die ik nooit zal vergeten. Tijdens de oorlogsjaren mochten wij als kind iedere vrijdagavond met een aluminium kannetje om een paar litertjes dure melk bij een bevriende boer,wat zeker een voorrecht was. Als tegenprestatie,‘mocht’die landbouwer regelmatig onze beerput komen uithalen,wat een hele operatie betekende. Aangekomen in het portaaltje van de landbouwerswoning,hoorden wij dat ze juist de paternoster aan het bidden waren. Beleefdheidshalve wachtten wij tot het einde en wij hoorden de vader het laatste tientje aankondigen:“het laatste tientje gaan we lezen opdat de oorlog nog lang zou mogen duren”.! Welke heilige hiervoor aanroepen werd? Ik zou het niet weten! Heilige Adolfius misschien? Stiekem heb ik ook wel gebeden voor de Heilige Apollonia,enkel als ik vliegende tandpijn had. Ook al niet meer nodig,al mijn mondmeubelen zijn ondertussen geplukt,uitgezonderd mijn‘biertand’en die wordt regelmatig gespoeld,met Palm nog wel. Trouwens indien die tand mij nog enig leed zou bezorgen,kom ik wel terecht bij mijn eigen patroonheilige Arnoldus,tevens‘patroonheilige van de brouwers’. Sommigen van mijn vrienden waren aanbidders van Sint-Jozef met een moderne versie van aanroeping“Heilige Jozef,Gij die vader geworden bent zonder te zondigen,leer ons zondigen zonder vader te worden”. Niets voor mij. Daarvoor vond ik vader worden te zalig. Wel aanroep ik nu wel de heilige Jozef soms,maar dan eerder als“Patroon van de Goede Dood”. Met weinigen zijn ze wellicht die nog nooit gebeden hebben. Meestal in tijd van nood. Daarom vind ik het persoonlijk een goed thema“Het Jaar van het Gebed”. Zeker een aanrader! Zorg er misschien voor dat je elke dag kunt zeggen:“Vandaag heb ik meer gebeden,dan geleden”! Het is jullie van harte gegund! En je kunt er zelf iets aan doen!
Zaterdag 17 december’05–Kerstmarkt Belsele Niet alleen voor een kerstbiertje,een frisse pils of frisdrank,maar ook voor spek met eieren kan je aan onze stand terecht! Geen honger of dorst? Kijk dan eens naar ons assortiment Thaïse natuurzeepjes en wierook. Zaterdag 24 december’05–Kerstavond–Gemaskerd bal Ook op kerstavond is ons praatcafégeopend,echter pas vanaf 22u00. Aangezien je toch al opgekleed bent,zoek een masker en kom naar het jeugdhuis! Zondag 25 december’05–Tijdloze Honderd–Studio Brussel Naar jaarlijkse traditie kan je ook nu weer live de tijdloze honderd(stubru)komen beluisteren in het jeugdhuis,onze deuren openen om 19u. Nieuwjaarsnacht–Party! Geen zin om je ver te verplaatsen? Liever kleinschalig dan groots? Dan is het jeugdhuis deze nacht voor jou de ideale plaats! Onze deuren openen om 01u00. Vrijdag 13 januari’06–Denk&Doe quiz Een quiz waar je niet de hele avond rond je tafel blijft zitten…Ook andere opdrachten zijn aan de orde…Inschrijven doe je via:0473 85 48 14 Zaterdag 28 januari’06–Algemene vergadering+receptie Jaarlijkse statutaire algemene vergadering met aansluitend een receptie voor onze leden met fotomontage van 2005 Vrijdag 17 februari’06–Valentijnsavond Kom met je geliefde(of alleen)naar het jeugdhuis en beleef ook hier een romantische avond! Zaterdag 25 februari’06–Après Ski Party Het jeugdhuis op zijn Oostenrijks! Een sfeer van sneeuw en ambiance… Prettige feestdagen gewenst namens het bestuur van JOC‘t Pleksken Het praatcaféis open op elke vrijdag- en zaterdagavond vanaf 19.00 uur Je vindt ons op volgend adres: Kleemstraat 2,9111 Belsele. elektronische post Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. tel nr 03-722 13 56