Beste Reynaertlezer,19 maart 2006 Lente,zomer,herfst,winter en weer lente…er zijn nog zekerheden in het leven. Een van die zekerheden is het feit dat‘De Reynaert’opnieuw in je brievenbus valt. Het bestuur is er weer in geslaagd om het‘geel boeksken’kant en klaar te krijgen voor een nieuwe jaargang. Bedankt aan de vele sponsors die dit financieel mogelijk maken. Bedankt aan de bestuursleden die de straat op gingen om bij onze sympathisanten de broodnodige steun te zoeken. Bedankt aan u,lezer,die nog een vrijwillige bijdrage wil storten. Bedankt aan de redactie die hun teksten klaar hadden tegen de vooropgestelde datum. Bedankt aan de bussers die ook dit jaar hun best doen om de Reynaert op tijd en stond in je brievenbus te krijgen. Bedankt aan onze vos Reynaert,die rond loopt in het dorp en overal zijn oor te luisteren legt. Geniet,beste lezers,van wat hij bijeen sprokkelde in de donkere dagen van het jaar. En donker waren de afgelopen weken en dagen. Februari was in 100 jaar nooit zo donker. En niet alleen op weerkundig gebied. Alle dagen staan de kranten vol problemen. De oorlog in Irak kost nog steeds vele mensenlevens. Afrika gaat gebukt onder oorlog,hongersnood en vele ziekten. Vooral Aids eist duizenden slachtoffers. Op de internationale vrouwendag van 8 maart werd aandacht besteed aan geweld op vrouwen en Aids. In de ontwikkelingslanden gaat dit meestal hand in hand. Prof. Marleen Temmerman gaf in Sint-Niklaas een boeiende uiteenzetting en toonde met cijfers aan dat het hele sociale en economische leven hierdoor wordt ontwricht. Misschien kan Europa zich hiervoor inzetten. De emancipatieraad van de stad zal in ieder geval Louis Michel,Europees commissaris voor ontwikkelingssamenwerking,op zijn verantwoordelijkheid wijzen. In Turkije werden de mensenrechten met de voeten getreden en de ouders van Derwish Ferho vermoord. Minister Bourgeois(N-VA)vroeg tekst en uitleg aan de Turkse ambassadeur,tot ongenoegen van minister Karel De Gucht(VLD). "Ik wil dat opheldering gegeven wordt over de omstandigheden waarinéén en ander gebeurd is. Als het zo zou zijn dat het hier om een vorm van staatsterreur gaat,dan is dat heel belangrijk",aldus Bourgeois. "Turkije wenst lid te worden van de Europese Gemeenschap. Als zou blijken dat daar op dergelijke grove manier een schending van de mensenrechten gebeurt,dan is dat enorm belangrijk in de afrekening bij die toetreding". De Turkse regering heeft beloofd hem op de hoogte te houden over de ontwikkeling van het onderzoek. In Europa vreest men ondertussen voor de vogelgriep. Kippen,ganzen en ander pluimvee werden opgehokt. In verscheidene landen werd al vogelgriep vastgesteld. In Belgiënog niet. Maar voor hoelang? Onze regering heeft ondertussen wel andere problemen. Ferhye Erdal is spoorloos,na haar veroordeling door een Brugse rechtbank. De Staatsveiligheid blijft in gebreke. De bevoegde ministers blijven op post,ondanks protest bij de bevolking. En wie dacht te kunnen genieten van een avondje voetbal is er ook aan voor zijn geld. Na de dopingschandalen in de wielersport,krijgen we de omkoopschandalen in het voetbalcircuit. Alle dagen kunnen we het vervolgverhaal op radio en tv volgen. Een levensechte soap dit keer,die gepaard gaat met ongelooflijk veel geld. Stilaan doet de verkiezingskoorts zich ook voelen. In Schoten zei de CD&V-burgemeester een coalitie met het Vlaams Belang na de verkiezingen niet uit te sluiten. Hij werd onmiddellijk teruggefloten door de nationale partijleiding. Hopelijk focust men in de media niet op dit ene onderwerp. Verkiezingen moeten gaan over goed bestuur in elke gemeente. Burgers moeten kunnen kiezen op basis van partijprogramma's en duidelijke argumenten. In de emancipatieraad van Sint-Niklaas gaf men op 15 maart het startschot. Enkele vrouwelijke politieke nieuwkomers,waaronder Veerle De Beule,dochter van ons bestuurslid Johan,konden hun ideeën en partijstandpunten verduidelijken. Voor alle partijen zijn de meeste kandidaten bekend. In alle partijen werkt men nu aan het partijprogramma. In Sinaai heeft de dorpsraad een memorandum aan de verschillende partijen overhandigd. Is dit ook geen opdracht voor de dorpsraad van Belsele? De betrokken Belselenaren kunnen hun ideeën,vragen en verwachtingen overmaken aan hun toekomstige vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Er leven in onze gemeente ook heel wat verzuchtingen en wensen voor de volgende bestuursperiode. Het dorpscentrum is vernieuwd,maar de riolering in het Hof Van Belsele en de Kerkstraat moeten aangepakt worden. Er is grote nood aan infrastructuur,speelbossen en lokalen voor de jeugd. Er zijn plannen voor de uitbreiding van de woongelegenheid(zie verder)en dat heeft zijn weerslag op de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Hebben de sportverenigingen nog wensen? Hoe staat het met de leefbaarheid in de Hoge Bokstraat na de heraanleg? U merkt het,beste lezer,ook dit jaar zal niet rustig verlopen. Er staat nog heel wat te gebeuren. Maar de lente is in zicht. De zon geeft al aardig wat warmte. Krokussen steken aarzelend hun kopje boven de bevroren grond. Hier en daar zie je de katjes aan de bomen. En Reynaert? Die steekt zijn kop buiten,loopt met zijn neus in de wind en denkt aan de volgende fratsen die hij zal uithalen.