Beste Reynaertlezer,19 maart 2006 Lente,zomer,herfst,winter en weer lente…er zijn nog zekerheden in het leven. Een van die zekerheden is het feit dat‘De Reynaert’opnieuw in je brievenbus valt. Het bestuur is er weer in geslaagd om het‘geel boeksken’kant en klaar te krijgen voor een nieuwe jaargang. Bedankt aan de vele sponsors die dit financieel mogelijk maken. Bedankt aan de bestuursleden die de straat op gingen om bij onze sympathisanten de broodnodige steun te zoeken. Bedankt aan u,lezer,die nog een vrijwillige bijdrage wil storten. Bedankt aan de redactie die hun teksten klaar hadden tegen de vooropgestelde datum. Bedankt aan de bussers die ook dit jaar hun best doen om de Reynaert op tijd en stond in je brievenbus te krijgen. Bedankt aan onze vos Reynaert,die rond loopt in het dorp en overal zijn oor te luisteren legt. Geniet,beste lezers,van wat hij bijeen sprokkelde in de donkere dagen van het jaar. En donker waren de afgelopen weken en dagen. Februari was in 100 jaar nooit zo donker. En niet alleen op weerkundig gebied. Alle dagen staan de kranten vol problemen. De oorlog in Irak kost nog steeds vele mensenlevens. Afrika gaat gebukt onder oorlog,hongersnood en vele ziekten. Vooral Aids eist duizenden slachtoffers. Op de internationale vrouwendag van 8 maart werd aandacht besteed aan geweld op vrouwen en Aids. In de ontwikkelingslanden gaat dit meestal hand in hand. Prof. Marleen Temmerman gaf in Sint-Niklaas een boeiende uiteenzetting en toonde met cijfers aan dat het hele sociale en economische leven hierdoor wordt ontwricht. Misschien kan Europa zich hiervoor inzetten. De emancipatieraad van de stad zal in ieder geval Louis Michel,Europees commissaris voor ontwikkelingssamenwerking,op zijn verantwoordelijkheid wijzen. In Turkije werden de mensenrechten met de voeten getreden en de ouders van Derwish Ferho vermoord. Minister Bourgeois(N-VA)vroeg tekst en uitleg aan de Turkse ambassadeur,tot ongenoegen van minister Karel De Gucht(VLD). "Ik wil dat opheldering gegeven wordt over de omstandigheden waarinéén en ander gebeurd is. Als het zo zou zijn dat het hier om een vorm van staatsterreur gaat,dan is dat heel belangrijk",aldus Bourgeois. "Turkije wenst lid te worden van de Europese Gemeenschap. Als zou blijken dat daar op dergelijke grove manier een schending van de mensenrechten gebeurt,dan is dat enorm belangrijk in de afrekening bij die toetreding". De Turkse regering heeft beloofd hem op de hoogte te houden over de ontwikkeling van het onderzoek. In Europa vreest men ondertussen voor de vogelgriep. Kippen,ganzen en ander pluimvee werden opgehokt. In verscheidene landen werd al vogelgriep vastgesteld. In Belgiënog niet. Maar voor hoelang? Onze regering heeft ondertussen wel andere problemen. Ferhye Erdal is spoorloos,na haar veroordeling door een Brugse rechtbank. De Staatsveiligheid blijft in gebreke. De bevoegde ministers blijven op post,ondanks protest bij de bevolking. En wie dacht te kunnen genieten van een avondje voetbal is er ook aan voor zijn geld. Na de dopingschandalen in de wielersport,krijgen we de omkoopschandalen in het voetbalcircuit. Alle dagen kunnen we het vervolgverhaal op radio en tv volgen. Een levensechte soap dit keer,die gepaard gaat met ongelooflijk veel geld. Stilaan doet de verkiezingskoorts zich ook voelen. In Schoten zei de CD&V-burgemeester een coalitie met het Vlaams Belang na de verkiezingen niet uit te sluiten. Hij werd onmiddellijk teruggefloten door de nationale partijleiding. Hopelijk focust men in de media niet op dit ene onderwerp. Verkiezingen moeten gaan over goed bestuur in elke gemeente. Burgers moeten kunnen kiezen op basis van partijprogramma's en duidelijke argumenten. In de emancipatieraad van Sint-Niklaas gaf men op 15 maart het startschot. Enkele vrouwelijke politieke nieuwkomers,waaronder Veerle De Beule,dochter van ons bestuurslid Johan,konden hun ideeën en partijstandpunten verduidelijken. Voor alle partijen zijn de meeste kandidaten bekend. In alle partijen werkt men nu aan het partijprogramma. In Sinaai heeft de dorpsraad een memorandum aan de verschillende partijen overhandigd. Is dit ook geen opdracht voor de dorpsraad van Belsele? De betrokken Belselenaren kunnen hun ideeën,vragen en verwachtingen overmaken aan hun toekomstige vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Er leven in onze gemeente ook heel wat verzuchtingen en wensen voor de volgende bestuursperiode. Het dorpscentrum is vernieuwd,maar de riolering in het Hof Van Belsele en de Kerkstraat moeten aangepakt worden. Er is grote nood aan infrastructuur,speelbossen en lokalen voor de jeugd. Er zijn plannen voor de uitbreiding van de woongelegenheid(zie verder)en dat heeft zijn weerslag op de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Hebben de sportverenigingen nog wensen? Hoe staat het met de leefbaarheid in de Hoge Bokstraat na de heraanleg? U merkt het,beste lezer,ook dit jaar zal niet rustig verlopen. Er staat nog heel wat te gebeuren. Maar de lente is in zicht. De zon geeft al aardig wat warmte. Krokussen steken aarzelend hun kopje boven de bevroren grond. Hier en daar zie je de katjes aan de bomen. En Reynaert? Die steekt zijn kop buiten,loopt met zijn neus in de wind en denkt aan de volgende fratsen die hij zal uithalen.
Onze Belseelse diaken Marc Van Beek,geboren in 1938,is op 20 januari 2006 overleden ten gevolge van een slepende ziekte. In september 2005 was hij nog bij onze familie betrokken als doopheer van ons Roosje(foto). Marc was lid van het Sint-Gregoriuskoor samen met zijn echtgenote Agnes. Voor de Amedee Verbruggenkring was hij een stille steuner en wijkbusser van de Reynaert. Velen kennen hem als catechist of als oud-leraar van de humaniora in de Normaalschool. De plechtige uitvaartliturgie vond plaats in de Sint-Andreaskerk te Belsele op zaterdag 28 januari om 10u30. Goedenacht Marc en rust in vrede.
Naar aanleiding van de opening van het wielerseizoen,werden de leden in het nieuw gestoken. Het eerste ritje werd voorafgegaan door de traditionele fietsenwijding. Bij deze gelegenheid kwam ook de fietsveiligheid of juist onveiligheid van het vernieuwde dorp aan bod. Zowel het kruispunt aan de Kerkstraat en als dit aan de Sint-Andriesstraat liggen onder vuur. Regelmatig worden fietsers onderuit gereden omdat de automobilisten te snel rijden en de veranderde verkeerssituatie niet gewoon zijn of respecteren. Julien Ghesquière,PR-verantwoordelijke van de Belseelse Trappers,vroeg de bevoegde schepen om de fietspaden en voetpaden op beide kruispunten duidelijker aan te geven.
op woensdag 24 mei 2005 haar“KIDSTOCHT 2006” voor alle jeugd van 12 tot en met 16 jaar over een veilige omloop van 45 km doorheen het Waasland aan aangepaste snelheid,met deskundige begeleiding. Ouders die wensen mee te fietsen zijn welkom. De rit wordt gevolgd door onze materiaalwagen. Inschrijvingsprijs:2 euro,verzekering en versnapering aan de controlepost inbegrepen. Start:14u00. inschrijvingen&Vertrek aan cafe Taverne“DE OUDE ZWAAN”,Hof van Belsele 1 op zaterdag 10 juni om 15u00"24 UREN VAN BELSELE"i.s.m. met het stadsbestuur van Sint-Niklaas Wat? Gedurende 24 uur start er om de 3 uur een oefenrit aan de vertrekplaats. In totaal dus 8 ritten van elk ongeveer 70 km=+/-560 km,met een kleine rustpauze na elke rit. Men kan starten als volgt:Mannen individueel of per groep van 2-3 personen. Vrouwen individueel of per groep van 2-3 personen. Jeugd vanaf 12 jaar tot en met 18 jaar individueel of per groep van 2-3-4 personen(max. 2 oefenritten toegestaan voor deze categorie per deelnemer). Inschrijvingsprijs:5 euro(verzekering en bevoorrading na elke rit inbegrepen). Belangrijk:conform de wegcode=verlichting op de fietsen tijdens de nachtelijke rit. Alle formaliteiten,inschrijvingen,start en aankomst:DE KOUTER,Koutermolenstraat 8b te 9111 Belsele. Bij aankomst zijn er kleedkamers,douches,slaaplokaal en parking voorzien.
Naar aanleiding van ons nieuw seizoen 2006 en de voorstelling van onze nieuwe clubkledij geef ik u graag nog eens overzicht van het reilen en zeilen van onze organisatie. Opgericht in februari 1971 met als doel,in een vriendschappelijk en sportieve geest,groepsfietstochten te organiseren om de mensen een gezonde ontspanning aan te bieden,zijn wij nu uitgegroeid totéén van de grootste verenigingen van de stad Sint-Niklaas enéén van de grootste wielertoeristenclubs in Vlaanderen. We zijn ookéén van de eerst aangesloten clubs bij de bond van lichamelijke opvoeding. In 2003 zijn we van start gegaan met een jongerenwielertoeristen-ploeg en een damesploeg waarbij we trachten,onder een deskundige begeleiding,deze op te leiden tot een volwaardig wielertoerist. Het veiligheidsaspect wordt hier niet uit het oog verloren. Elke zondagmorgen(vanaf 26 februari)krijgen ze een fietstocht voor de wielen geschoven aan een aangepaste snelheid. Op de kalender dit jaar worden er ook speciale zaterdagritten(samen met de seniors)gereden en staan er behalve de tweedaagse en de familie-uitstap nog andere nieuwe uitstappen op het programma. Het seizoen 2006 staat volledig in het teken van onze nieuwe outfit die we op de opening zullen voorstellen. We vermelden hier onze kampioenen van ons vorige seizoen met name voor de jeugd:Olivier Smet,dameskampioen:Mariette De Langhe,seniors:Roger Blendeman. Aansluitingsvoorwaarden voor het seizoen zijn:volwassenen dames en heren betalen 31 euro(verzekering inbegrepen)jongeren tot 18 jaar betalen slechts 25 euro(verzekering inbegrepen) Namens"vzw Belseelse Trappers"Jan Van Haute Alle inlichtingen bij Elère Rossaert Belseledorp 171 bus 2 9111 Belsele Tel:03 7723336 GSM 0496 80 79 96 epost Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. webstek:www.trappers.be
Op het algemeen N-VA ledencongres 11 febr 2006 keurde de N-VA haar programma voor de gemeenteraads-verkiezingen goed. Meer dan 750 leden gaven hun goedkeuring aan 189 congres- resoluties. Het hele programma voor de gemeenteraadsverkiezingen is opgebouwd rond principiële visies over maximale betrokkenheid en inspraak over een transparante en degelijke bestuurscultuur; over inclusief beleid voor jong en oud,en voor al wie het wat moeilijker heeft; over de zorg voor veiligheid,cultuur,sport,mobiliteit,ruimtelijke ordening,leefomgeving en het lokaal economisch weefsel. Onze Belseelse AVK-voorzitster Annemie Charlier werd er op de sofa geïnterviewd door Rani De Coninck over haar ervaringen als gemeenteraadslid in Sint-Niklaas.
Elke 2de maandag DORPSRAAD in de zaal van‘de Kouter’. De Dorpsraad is een ontmoetingsplaats en inspraakorgaan voor elke Belselenaar. 14de AVK-KALLIGRAFIECURSUS donderdagen 23 mrt,20 apr,4&18 mei. 15de AVK-KALLIGRAFIECURSUS:op 14&28/9,12&26/10 en 16&30/11 Zo 19 mrt naar MOZART-concert in de collegekerk St-Niklaas 15u(vvk VTB)Vr 24 mrt naar’t EY voor uitzonderlijk Benefiet-concert van SETANTA Za 25 mrt naar PHOENIX-toneel in de Klavers te Belsele‘Rust a la Russe’Zo 26 mrt naar ontbijt voor WERELDSOLIDARITEIT in de parochiezaal Za 1 apr met AVK naar VOS-STUDIEDAG‘Jongeren en Vlaamse beweging’in‘De Markten’,Oude Graanmarkt 5 te Brussel. 9u–12.30u Zo 9 apr met AVK aan BORMSMIS in collegekerk,St-Niklaas Do 20 apr naar DF-AVOND in de parochiezaal‘Christendom pas begonnen’Vr 21 apr naar NEKKA-NACHT(in het sportpaleis Antwerpen)Zo 23 apr naar Vlaams Nationaal Zangfeest 14u-17u30(Antwerpen)Zo 23 apr om 16u in t EY‘BEETHOVENCONCERT’met 2 generaties Kuyken Ma 24 apr 20u kerk van Rupelmonde“Oekraïens Knapenkoor” paasconcert Vrij 28 apr naar AVK-QUIZ in de parochiezaal van Sinaai Za 29 apr naar GVR-KRING-QUIZ in zaal Steensraete te St-Niklaas Wo 10 mei naar‘TEN VREDE-CONCERT’voor senioren in Diksmuide Za 13 mei AVK-bezoek aan de MEI-JAARMARKT van Puivelde Zo 20 mei geleid bezoek“FRONTSTREEK 14-18” olv Lieven Dehandschutter Zo 20 mei schoolfeesten bij Gavertje Vier en bij Sint-Lutgart(zie verder)Zo 11 jun 11u jubileummis SINT-GREGORIUSKOOR ism Ste-Cecilia Vr 23 jun met AVK naar 13de Wase GAUDEAMUS ZANGAVOND met als gast Dirk Denoyelle in zaal Hogendonck–Waasmunster(vvk갱0,00)Zat 24 jun met AVK naar 13de Wase GAUDEAMUS ZANGAVOND met als gast Dirk Denoyelle in zaal Hogendonck–Waasmunster(vvk갱0,00)Za 24 jun naar Puivelde-feest“DE TIJD VAN TOEN”(zie verder)Zo 25 jun naar Puivelde-feest“DE TIJD VAN TOEN”(zie verder)Za 1 jul AVK start St-Niklase GULDENSPOREN-ELFDAAGSE op de Kouter met opening van TENTOONSTELLING“ZO LEEFDE BELSELE” Zo 2 jul zesde AVK-GULDENSPOREN-BRUNCH in de Kouter met Setanta!
Hoe romantisch de kerst- en nieuwjaarsperiode ook mag wezen,elk jaar dwingen mij de(te)vroege lentekriebels in de buik of ergens anders,bijna ongeduldig uit de kijken naar het‘verlossende’paasfeest in een hopelijk vroeg ontluikende lente. ‘Verlossend’! Inderdaad,op alle gebied. Niet alleen als gelovige,waarvoor Pasen het feest van verrijzenis,verlossing en vergeving betekent,tenminste als je tijdens de veertigdagentijd broederlijk hebt gedeeld en je Pasen zult houden. Maar tevens verlost van die sombere,donkere en te korte dagen. Het is alsof Lichtmis het lentevuurtje in mij aansteekt,dat even later op Valentijntjesdag plotseling aanwakkert en wellicht zorgt voor de hierboven genoemde onstuitbare lente- en/of liefdekriebels. Bij mij niet alleen. Hoog in het topje van een Wase canadapopulier,opent een lijster driftig het lenteconcert met een overtuigend sologezang,dat het schuchter‘pierewietje’van het winterkoningske onmeedogend overschrijdt. Dankbaar ben ik de vogel,ook al is het een‘Franse’lijster,voor deze ochtendserenade,terwijl plotseling een‘Vlaamse’gaai,blijkbaar ietwat jaloers,wild over het landschap scheert. Ook al nerveus lentedriftig,denk ik. Ondertussen is ook de grote kuis,zeg maar‘kleine oorlog’achter de rug. Alles op zijn paasbest dus! Laat ons nu maar juichen en jubelen,samen met de paasklokken. Hopelijk trekken die zich niets aan van de ophokplicht en krijgen zij‘de vrije teugel’in hun vlucht naar Rome,om terug te keren met rijkelijk gevulde manden met kiemvrije chocoladen eieren,geleverd door de kersverse nieuwe Paus. Gebruikelijk mochten mijn kleinkinderen,die er ondertussen niet meer in geloven,de verborgen paaseieren in mijn tuin gaan rapen. Het sein van begin van de eierenjacht,was het luiden van de klokken op paasdag om 8.30 uur. Dit was het signaal dat de klokken terug veilig in de toren waren. Zo gebeurde het eens. Er was slechtséén klok te horen. “Nog wachten” commandeerde Wannes,“er is nog maaréén terug,de twee andere moeten nog komen”! –“Die twee zullen te moe zijn om luiden”,wakkerde ik hem aan,wetend dat de kosteres er maarééntje laat klepelen. Jammer vind ik dat want eigenlijk heb ik een‘klokkensyndroom’geërfd van vader zaliger,koster-orgelist-klokkenluider. Destijds werden de drie zware klokken(Waasmunster - 3.200kg -1.800 kg - 800 kg)met drie mannen nog manueel op gang getrokken. Ze waren op elkaar zo in gesteld dat de klokken ritmisch en harmonisch hun slagen disciplinair opvolgden,zodat het drieakkoord duidelijk tot zijn recht kwam. Als kleine jongens mochten wij als misdienaars aan de repen van de uitbollende klokken bengelen tot boven de reling van het hoogzaal. Verbolgen was mijn vader toen de Duitsers in 1943‘zijn’klokken kwamen roven,net als in de andere parochies. Geen wonder dat hij als drukker onderstaand gedichtje schreef. Hij drukte het op duizenden witte kaartjes. Het schaarse karton kocht hij in het‘zwart’in een abdij van‘witte’paters. In alle beroofde Wase kerken werd het lied gezongen op de melodie van“O Kerk van Twintig Eeuwen”. Als ode aan mijn vader en aan de klokken,dit historisch gedichtje: Gegroet,o dierbare klokken,O edel-schoon metaal Gij deed ons hart steeds kloppen door uwe klankenpraal. Gij waart het,die ons wekte,ons opriep tot Gods trouw Uw lied was onze sterkte,in tegenspoed en rouw. Gij hebt voor ons gezongen,gejubeld,ook geweend. Met ons gejuicht,gesprongen,U met ons hart vereend. Gij hebt tot ons gesproken,gezinderd in ons hart. Met troost ons overgoten,in droefenis en smart. Gedankt hiervoor,o klokken,nu dat gij van ons scheidt,ons hart gaat weer aan’t kloppen,van smart,verdriet,droefheid. Nu zwijgen uwe klanken,Uw stemmen zijn gesmoord. Allen zullen wij U danken en prijzen immer voort. Vaarwel! dan lieve klokken,door Godes hand gewijd. Wij zullen’t leed verkroppen,U loven’t allen tijd! (W. Vandermeulen–1943)
In de dorpsraad van 11 maart kwam schepen Marc Heynderickx drie nieuwe bouwprojecten voorstellen. Het eerste aan de Lokerse Baan. Daar zou een appartementsgebouw komen voor 49 wooneenheden. Het project oogt wel mooi,maar de bouwpromotoren schrikken er niet voor terug de beekloop te verleggen. Onze beekkenner,Omer Burm had daar terecht vragen over. Het tweede project gaat over 49 woningen op de site van Van Remoortel. Na de verhuis van de firma komen deze gronden vrij voor bebouwing. De buurtbewoners hadden vragen over de verkeerafwikkeling. Een derde project is een thermencomplex in het recreatiegebied aan de Nieuwe Baan. Ook hier kwamen vragen over de waterhuishouding. We zullen deze 3 projecten op de voet volgen.
Op de gemeenteraad van 23 februari werd het verslag van de politiezone besproken. Gemeenteraadslid Annemie Charlier maakte de volgende bedenkingen in verband met de veiligheid. “De verkeersveiligheid is een thema dat iedereen aangaat. Het kruispunt aan de Schoonhoudtstraat en de Nieuwe Baan is een zwart punt waar veel te snel gereden wordt,waar men dikwijls door het rode licht rijdt. Gelukkig gebeuren er relatief weinig ongelukken. Het Vlaams gewest heeft beloofd om voor de onveiligheid van de N-70 op het grondgebied van Belsele een oplossing te vinden door de inrichting van de rijweg aan te passen. Hopelijk laat dit niet lang op zich wachten. Het gedrag van volwassenen aan de schoolingangen kan nog heel wat beter. Er wordt nog steeds fout geparkeerd op voetpaden en fietspaden,waardoor de situatie voor jonge kinderen aan de scholen levensgevaarlijk wordt. Bij de herinrichting van straten moet daarom extra aandacht gaan naar de schoolomgeving. Bij herhaaldelijk in de fout gaan,moeten ouders beboet worden. Ik pleit ook voor voldoende verkeersagenten aan gevaarlijke kruispunten op de spitsuren,om het verkeer voor iedereen veilig te maken. Ik denk aan het kruispunt Rozenlaan en Sint-Andriesstraat. De herinrichting van het kruispunt heeft de situatie voor veel weggebruikers ingewikkelder gemaakt. Sommige chauffeurs weten zelfs niet wanneer ze hun richtingaanwijzer moeten gebruiken. Ook voor de fietsers is het oversteken van de Rozenlaan richting Klavers er niet veiliger op geworden. Een agent op het spitsuur’s morgens is nodig,tot iedereen de nieuwe verkeerssituatie onder de knie heeft.” “Volgens de Veiligheidsmonitor voelen de Sint-Niklazenaars zich meer onveilig dan de rest van het land,nl. 14%tegenover 11,73 op nationaal vlak. Vrouwen voelen zich onveiliger dan mannen en combineren dit onveiligheidsgevoel met mijdingsgedrag. 9,87%verlaat het huis niet meer als het donker geworden is. Een samenleving zonder misdaad is echter niet mogelijk. Ook daarvan moeten we ons bewust zijn. De politie moet wel voor de grootst mogelijke veiligheid instaan en gezien de algemene tevredenheid van de Sint-Niklase bevolking voor de politiediensten(88,63%),zit men in Sint-Niklaas blijkbaar op het goede spoor.” Hoe de cijfers eruit zien voor Belsele was in deze documenten niet te lezen. Wij weten dus niet of de Belselenaren zich meer of minder onveilig voelen dan de rest van de stad. Misschien is het goed om ook dat eens te onderzoeken. Ook het stedelijk milieubeleidsplan werd door een kritische bril bekeken. Wij vermelden enkel de opmerkingen die gemaakt werden in verband met Belsele. Het hele verslag van de gemeenteraad is te lezen op de webstek van de stad www.sint-niklaas.be. De N-VA-fractie blijft erbij dat nieuwe woonuitbreidingsgebieden niet mogen liggen in overstromingsgebieden,dat de groene ruimten moeten gevrijwaard worden. Er werd weinig of geen rekening gehouden met opmerkingen van Stramin-,de jeugdraad en enkele particulieren,die de moeite gedaan hebben dit document te lezen en te becommentariëren. Sommige suggesties waren echt de moeite waard,vb. het aanleggen van een inventaris van KLE en deze een beschermd statuut toekennen(opm. van Staf Lerno)en een inventaris maken van de aanwezige stralingsbronnen(opm. van AndréWeyn). Als toegevoegd punt werd de tewerkstelling van personen met een handicap in OCMW aangekaart. Helga Stevens,Vlaams parlementslid(N-VA)onderzocht de situatie van de tewerkstelling van personen met een handicap in de verschillende provincies. Uit de enquête blijkt dat personen met een handicap nauwelijks 1,5%van het totaal personeelsbestand uitmaken. Meer dan een kwart van de gemeenten en de helft van de OCMW’s voldoet niet aan de norm. Het resultaat is bedroevend,zeker als men weet dat deze norm enkel geldt voor de vastbenoemde personeelsleden. Dit terwijl de contractuele personeelsleden op heden bijna 55%van het totale personeelsbestand uitmaken. Hierdoor zijn slechts 88 van de 308 Vlaamse gemeenten en 36 OCMW’s door deze norm gevat. Daarenboven ligt de lat zeer laag(op nauwelijks 2%). De stad Sint-Niklaas scoort beter dan de verplichte normering. Het OCMW van Sint-Niklaas voldoet echter niet aan het Koninklijk Besluit van 23/12/1977,dat de lokale besturen verplicht om per 55 statutaire personeelsleden minstenséén persoon met een handicap in dienst te hebben. Met twee personen met een handicap in dienst op een totaal van 659 werknemers(amper 0,3%)beantwoordt het OCMW niet aan de normen. Schepen Kris Van der Coelden(SP-a)antwoordde op de vraag van Annemie Charlier dat minister Inge Vervotte(CD&V)in haar antwoord aan Helga Stevens waarschijnlijk andere cijfers hanteerde dan het OCMW zelf,waardoor een verschillende interpretatie mogelijk is. De bevoegde schepen is ervan overtuigd dat het OCMW voldoet aan de normering.