In de dorpsraad van 11 maart kwam schepen Marc Heynderickx drie nieuwe bouwprojecten voorstellen. Het eerste aan de Lokerse Baan. Daar zou een appartementsgebouw komen voor 49 wooneenheden. Het project oogt wel mooi,maar de bouwpromotoren schrikken er niet voor terug de beekloop te verleggen. Onze beekkenner,Omer Burm had daar terecht vragen over. Het tweede project gaat over 49 woningen op de site van Van Remoortel. Na de verhuis van de firma komen deze gronden vrij voor bebouwing. De buurtbewoners hadden vragen over de verkeerafwikkeling. Een derde project is een thermencomplex in het recreatiegebied aan de Nieuwe Baan. Ook hier kwamen vragen over de waterhuishouding. We zullen deze 3 projecten op de voet volgen.