Ook dit jaar organiseren we,nu al voor de 7e maal,ons wereldontbijt op zondag 26 maart 2006 om 8u en om 9u45 in het parochiecentrum van Belsele. In 2004 heeft‘broederlijk delen’haar vastenactie grondig vernieuwd. De boodschap bleef sindsdien evenwel dezelfde:partners in het zuiden steunen om ervoor te zorgen dat ze ginds hun eigen plannen kunnen en mogen verwezenlijken. Elke dag steunt broederlijk delen 250 projectpartners in 20 landen. Uw bijdrage en aanwezigheid is dus méér dan welkom want: het zuiden wil groeien Tijdens het ontbijt zullen we de broederlijk delen-campagne 2006 even toelichten. Kom je ook solidair mee ontbijten? Schrijf dan in met onderstaand strookje. Volwassenen betalen갵,00,kinderen갲,50 en om het gezins-vriendelijk te houden voor een gezin met kinderen tot 16 j. max. 갱2,50. Inschrijven kan tot uiterlijk 23 maart: Bij E.H. Plasschaert in de Pastorij Bij de leden van‘Spoor Zes’In de Wereldwinkel(Koutermolenstraat 8)In het DVV-kantoor bij Ghesquière&Temmerman(naast het postkantoor) Namens de werkgroep missie en ontwikkelingssamenwerking,dank bij voorbaat! [] Ondergetekende(naam+adres)……………………………………………………………………….......... ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… schrijft in voor het Wereldontbijt van 26/03/2006 om 8u–9u 45(schrappen wat niet past) Met………volwassenen x갵,00=각(……………kinderen x갲,50=각(……[][][][]totaal=각(…… []