Annemie Charlier en Luk Huys,beiden bestuurs-leden van de Amedee Verbruggenkring werden voorgedragen als kandidaten voor de komende gemeenteraads-verkiezingen op de“kartellijst CD&V - NV-A”. Zij werden onlangs samen gezien met een zuiders type aan het kruispunt van Tereken - N70. Zij namen er deel aan een nationale N-VA-actie“Vlaming versnel,ik pak uw boete wel!“tegen de onrecht-vaardige verdeling van de verkeersboeten. Die opbrengsten zouden moeten dienen om onze gewestwegen te onderhouden of te vernieuwen en om de verkeers-veiligheid te vergroten. Het Waasland ziet door die onrechtvaardige verdeelsleutel zo maar met 430.012 euro aan haar neus voorbijgaan. In Walloniëen Brussel wil men niet horen van flitspalen,maar men is wel geïnteresseerd in het geld dat de flitspalen in Vlaanderen opbrengen. Met het nieuwe voorstel tot Vlaamse grondwet ingediend door de kartelpartners CD&V en N-VA,heeft Vlaanderen een stap dichter gezet naar meer zelfbeschikking! Dit voorstel wordt ondermeer door het“Overlegcentrum van de Vlaamse Verenigingen” met enthousiasme onthaald. Vlaanderen wordt erkend als natie. Het Vlaams parlement is het forum waarin Vlaanderen beslist over zijn toekomst in Europa en de wereld. De doelstelling van de Amedee Verbruggenkring,van de oude Vossen,van priester Daens,van de Vlaamse Beweging,komt steeds dichter bij.