Onze Belseelse diaken Marc Van Beek,geboren in 1938,is op 20 januari 2006 overleden ten gevolge van een slepende ziekte. In september 2005 was hij nog bij onze familie betrokken als doopheer van ons Roosje(foto). Marc was lid van het Sint-Gregoriuskoor samen met zijn echtgenote Agnes. Voor de Amedee Verbruggenkring was hij een stille steuner en wijkbusser van de Reynaert. Velen kennen hem als catechist of als oud-leraar van de humaniora in de Normaalschool. De plechtige uitvaartliturgie vond plaats in de Sint-Andreaskerk te Belsele op zaterdag 28 januari om 10u30. Goedenacht Marc en rust in vrede.