Beste Reynaertlezer,11 juni 2006 ’t Is kermis en eindelijk zomer. De koude heeft ons tot begin juni geplaagd. Nooit eerder werden zulke lage temperaturen gemeten. Vergeten echter de schrale lente,laat de zomer maar komen. Herinner je je ook de zalige kermissen uit je jeugd? Zon,kermiskraampjes,de fanfare,de zalige rijstpap en echte kermisvlaai? Het was dit jaar in Belsele niet anders. De zomer is ingezet met feestgedruis. Fons De Belie stelde zijn Belseels dialectwoordenboek voor. Het kerkkoor vierde zijn 60ste verjaardag. De kermis met optredens en traditionele wielerkoersen hadden plaats onder een stralende hemel. Oude en nieuwe bewoners troffen mekaar op de terrasjes rond de kerk. De vakantieplannen zijn gesmeed. Maar eerst nog de laatste loodjes van het werkjaar. Voor de studenten en hun ouders een zware periode van stress en onzekerheid. Het AVK-bestuur wenst iedereen een goed resultaat en daarna een welverdiende vakantie. Sinds de vorige Reynaert is er heel wat gebeurd,zowel in de wereld als hier dichtbij ons. Deze week werd in Irak een van de meest gezochte terroristen,Al Zarqawi,bij een bombardement gedood. De euforie bij dit wapenfeit is minder groot dan bij de aanhouding van Saddam Hoessein. De VSA en Groot-Brittanniëzijn immers beducht voor een golf van aanslagen door aanhangers van Al Qaeda. De toestand in Irak neemt al maar meer de vorm aan van de uitputtingsoorlog in Vietnam. In deze oorlog zijn geen overwinnaars. De bevolking van Irak is de grote verliezer. AVK heeft geen boodschap aan oorlogen en wapengeweld en vindt dat enkel praten en overleg tot duurzame oplossingen kan leiden. Ook in eigen land moeten voor de maatschappelijke en culturele problemen oplossingen gevonden worden door overleg en begrip voor de‘tegenstander’. Na de moord op Joe Van Holsbeeck en de dubbele moord in Antwerpen werd door de regering een nieuwe wapenwet goedgekeurd. Ineens kon in 2 weken tijd,wat daarvoor in 2 jaar niet mogelijk was. Wie een wapen wil kopen,heeft daarvoor nu eindelijk een vergunning nodig. Een dag na de goedkeuring van deze wet meldde de VRT dat ze al omzeild werd. Begrijpe wie kan. Deze moorden werden in de media aangegrepen om urenlange discussies te voeren over de multiculturele samenleving. Na de moord op Joe Van Holsbeeck over de integratie van de‘allochtonen’. Na de moorden in Antwerpen over racisme en de verantwoordelijkheid van het Vlaams Belang. Wij willen als AVK het proces niet maken van de moordenaars. Dit laten we aan de bevoegde rechtbanken over. Iedere misdadiger heeft recht op een eerlijk proces,zonder vooroordelen. Waar wij wel voor pleiten is voor een samenleving die‘zorgt draagt’voor de anderen,waar men met‘respect’omgaat met iedereen die hier woont,waar men de‘christelijke en humanitaire waarden’eerbiedigt. Dit‘zorg dragen voor de ander’brengt me op een volgend punt. Het verenigingsleven heeft in Vlaanderen steeds de rol vervult van te zorgen voor de ander. Via culturele organisaties,vrouwenverenigingen,sportclubs,e.d. werd een sociaal weefsel opgebouwd waar mensen zich veilig voelden. In Vlaanderen staat dat verenigingsleven onder grote druk van de‘vergrijzing’,omdat jonge mensen zich niet meer aangesproken voelen. De druk op het gezin en de stress op het werk zorgen immers voor‘tijdsgebrek’,terwijl we nooit over zoveel‘vrije tijd’konden beschikken als vandaag. Vele studies wijzen echter uit dat lid zijn van een vereniging maatschappelijke problemen kan voorkomen. Het werkt tegelijk de democratie in de hand. Enkele decennia geleden sprak men nog over de verzuiling van de maatschappij,en die moest afgebroken worden. Vandaag spreekt men over het middenveld en dit middenveld moet aangemoedigd worden. Politieke partijen gaan opnieuw praten met het middenveld,zoeken inspiratie voor hun programma bij de verenigingen. Het middenveld is opnieuw gesprekspartner geworden voor de politiek. Bij UNIZO werden vertegenwoordigers van de politieke families uitgenodigd om hun visie op het KMO-beleid te verduidelijken. De Fietsersbond hield een debat over mobiliteit en de zwakke weggebruikers. De jeugdraad heeft haar memorandum klaar. In de dorpsraad van mei verduidelijkte de deeljeugdraad van Belsele haar standpunten. Zij vragen een eigen jeugdsite,naast de bestaande gebouwen. De beschikbare open ruimte voor de jeugd is ontoereikend. De stad heeft een aanzet gegeven voor de aankoop van een speelbos,maar de realisatie is er nog niet. Vlaanderen is een van de regio’s in Europa waar het verenigingsleven nog bloeit. Dit was tijdens de kermisweek duidelijk te merken. Een 6-tal verenigingen stelden tentoon in‘Belsele Binnenste Buiten’. De Belseelse Trappers hielden hun 24-uren van Belsele en op zaterdag 18 juni wordt de jaarlijkse Reynaertomloop georganiseerd. Ook onze Reinaert is een groepsdier en geniet tijdens de zomermaanden van de praatjes en het gezelschap van zijn dorpsgenoten. Tot binnenkort.