Beste Reynaertlezer,11 juni 2006 ’t Is kermis en eindelijk zomer. De koude heeft ons tot begin juni geplaagd. Nooit eerder werden zulke lage temperaturen gemeten. Vergeten echter de schrale lente,laat de zomer maar komen. Herinner je je ook de zalige kermissen uit je jeugd? Zon,kermiskraampjes,de fanfare,de zalige rijstpap en echte kermisvlaai? Het was dit jaar in Belsele niet anders. De zomer is ingezet met feestgedruis. Fons De Belie stelde zijn Belseels dialectwoordenboek voor. Het kerkkoor vierde zijn 60ste verjaardag. De kermis met optredens en traditionele wielerkoersen hadden plaats onder een stralende hemel. Oude en nieuwe bewoners troffen mekaar op de terrasjes rond de kerk. De vakantieplannen zijn gesmeed. Maar eerst nog de laatste loodjes van het werkjaar. Voor de studenten en hun ouders een zware periode van stress en onzekerheid. Het AVK-bestuur wenst iedereen een goed resultaat en daarna een welverdiende vakantie. Sinds de vorige Reynaert is er heel wat gebeurd,zowel in de wereld als hier dichtbij ons. Deze week werd in Irak een van de meest gezochte terroristen,Al Zarqawi,bij een bombardement gedood. De euforie bij dit wapenfeit is minder groot dan bij de aanhouding van Saddam Hoessein. De VSA en Groot-Brittanniëzijn immers beducht voor een golf van aanslagen door aanhangers van Al Qaeda. De toestand in Irak neemt al maar meer de vorm aan van de uitputtingsoorlog in Vietnam. In deze oorlog zijn geen overwinnaars. De bevolking van Irak is de grote verliezer. AVK heeft geen boodschap aan oorlogen en wapengeweld en vindt dat enkel praten en overleg tot duurzame oplossingen kan leiden. Ook in eigen land moeten voor de maatschappelijke en culturele problemen oplossingen gevonden worden door overleg en begrip voor de‘tegenstander’. Na de moord op Joe Van Holsbeeck en de dubbele moord in Antwerpen werd door de regering een nieuwe wapenwet goedgekeurd. Ineens kon in 2 weken tijd,wat daarvoor in 2 jaar niet mogelijk was. Wie een wapen wil kopen,heeft daarvoor nu eindelijk een vergunning nodig. Een dag na de goedkeuring van deze wet meldde de VRT dat ze al omzeild werd. Begrijpe wie kan. Deze moorden werden in de media aangegrepen om urenlange discussies te voeren over de multiculturele samenleving. Na de moord op Joe Van Holsbeeck over de integratie van de‘allochtonen’. Na de moorden in Antwerpen over racisme en de verantwoordelijkheid van het Vlaams Belang. Wij willen als AVK het proces niet maken van de moordenaars. Dit laten we aan de bevoegde rechtbanken over. Iedere misdadiger heeft recht op een eerlijk proces,zonder vooroordelen. Waar wij wel voor pleiten is voor een samenleving die‘zorgt draagt’voor de anderen,waar men met‘respect’omgaat met iedereen die hier woont,waar men de‘christelijke en humanitaire waarden’eerbiedigt. Dit‘zorg dragen voor de ander’brengt me op een volgend punt. Het verenigingsleven heeft in Vlaanderen steeds de rol vervult van te zorgen voor de ander. Via culturele organisaties,vrouwenverenigingen,sportclubs,e.d. werd een sociaal weefsel opgebouwd waar mensen zich veilig voelden. In Vlaanderen staat dat verenigingsleven onder grote druk van de‘vergrijzing’,omdat jonge mensen zich niet meer aangesproken voelen. De druk op het gezin en de stress op het werk zorgen immers voor‘tijdsgebrek’,terwijl we nooit over zoveel‘vrije tijd’konden beschikken als vandaag. Vele studies wijzen echter uit dat lid zijn van een vereniging maatschappelijke problemen kan voorkomen. Het werkt tegelijk de democratie in de hand. Enkele decennia geleden sprak men nog over de verzuiling van de maatschappij,en die moest afgebroken worden. Vandaag spreekt men over het middenveld en dit middenveld moet aangemoedigd worden. Politieke partijen gaan opnieuw praten met het middenveld,zoeken inspiratie voor hun programma bij de verenigingen. Het middenveld is opnieuw gesprekspartner geworden voor de politiek. Bij UNIZO werden vertegenwoordigers van de politieke families uitgenodigd om hun visie op het KMO-beleid te verduidelijken. De Fietsersbond hield een debat over mobiliteit en de zwakke weggebruikers. De jeugdraad heeft haar memorandum klaar. In de dorpsraad van mei verduidelijkte de deeljeugdraad van Belsele haar standpunten. Zij vragen een eigen jeugdsite,naast de bestaande gebouwen. De beschikbare open ruimte voor de jeugd is ontoereikend. De stad heeft een aanzet gegeven voor de aankoop van een speelbos,maar de realisatie is er nog niet. Vlaanderen is een van de regio’s in Europa waar het verenigingsleven nog bloeit. Dit was tijdens de kermisweek duidelijk te merken. Een 6-tal verenigingen stelden tentoon in‘Belsele Binnenste Buiten’. De Belseelse Trappers hielden hun 24-uren van Belsele en op zaterdag 18 juni wordt de jaarlijkse Reynaertomloop georganiseerd. Ook onze Reinaert is een groepsdier en geniet tijdens de zomermaanden van de praatjes en het gezelschap van zijn dorpsgenoten. Tot binnenkort.
Aan alle AVK-vrienden,die reeds steunend lid werden. Je kunt nog steeds ingaan op de uitnodiging om te storten op onze zichtrekening bij Argenta 979-6279036-37 of bij Fortis 001-1396357-21. Je wordt steunend lid als je 5 of 10 euro stort. Je wordt beschermd lid mits een storting van 15 of 20 euro. Je wordt erelid als je 25 euro of meer stort of overschrijft!
Elke 2de maandag DORPSRAAD in de zaal van‘de Kouter’. De Dorpsraad is een ontmoetingsplaats en inspraakorgaan voor elke Belselenaar. Juni Do 15 juni Kermisschieting STAANDE WIP van de“SINT-SEBASTIAANSGILDE” Zo 18 juni 9u00 ART-DAY Workshop in Groenhof(domein De Schrijver)Zo 18 juni 14u30 de Kouter:20ste Internationale REYNAERTLOOP za 24 juni 20u00 13de Wase GAUDEAMUS-ZANGAVOND met gast Dirk Denoyelle in zaal Hogendonck–Waasmunster(vvk갱0,00)Za 24 juni&Zo 25 juni Puivelde-feest“DE TIJD VAN TOEN”(zie verder)Zo 25 juni op de site van de Kouter EY–FOLK(zie verder) Juli Za 1 juli 14u30 opening van de ELFDAAGSE Vlaanderen–Europa te Belsele 14u30–18u in de cultuurzaal van"De Kouter",unieke tentoonstelling“KLEURRIJK BELSELE” in foto’s/schilderijen/kalligrafie. POËZIEFLITS‘Het dorp zal duren’door Annemie Charlier en Dirk Meul. GRATIS TOEGANG! Zondag 2 juli 6de AVK-GULDENSPOREN-BRUNCH voor iedereen in de Kouter van 9u tot 13u30,opgeluisterd door folkmuziek SETANTA(mits vooraf inschrijven aan갹,50 per persoon vanaf 15 jaar,kinderen van 5 tot 8 aan갳,00 en van 9 tot 14 jaar aan갷,00). De tentoonstelling blijft zondagnamiddag open tot 16u30. Organisatie:Amedee Verbruggenkring-Belsele i.s.m. fotokring BALDER,Belseelse KUNSTVRIENDEN&de Culturele Raad Belsele. Ma 10 juli VOLKSFEEST op’t Roelant Wijnveld–Sinaai Di 11 juli Stedelijke 11 juli-viering 18u30 eucharistieviering hoofdkerk 20u academische zitting in het stadhuis met optreden van St-Franciscuskoor e.a. dinsdag 11 juli avondfietstocht–Miraroute–vertrek 19u Belselekerk 21,22,&23 juli KLEEMSE FEESTEN. (programma zie verder) zondag 30 juli dagwandeling - Zoniënwoud–vertrek om 9u Belselekerk Augustus Za 19 aug AVK- FIETSTOCHT langsheen het Ambachtelijk weekend. Op 19 en 20 aug stelt Fotokring BALDER tentoon op de Kouter 10u - 18u. Za 19 aug MIDDELEEUWS DORPSFEEST met bbq,org. Chiro(zie verder)Zo 27 aug geleid bezoek naar het IJzermuseum 14-18 te Diksmuide September Zo 10 sept geleid bezoek aan tentoonstelling“Lof der zotheid” zo 10 sept Fietstocht naar Dendermonde–vertrek 13u30 Belselekerk 15de AVK-Kalligrafiecursus:op donderdag 14&28 sept,12&26 okt,en 16&30 nov. Telkens van 19u tot 22u in cultuurzaal van de Kouter. Meer info bij coördinator Guido Stevens,Schoonhoudtstr. 56,tel 03-7764600
De AMEDEE VERBRUGGENKRING promoot principieel“de vlag van de Vlaamse Beweging”èn“de vlag de Vlaamse Gemeenschap”. Via lottrekking zullen we vijf vlaggende Belselenaars belonen(met een lekkere fles feestdrank),die als fiere Vlaming met zijn of haar LEEUWENVLAG hun voortuin of gevel siert op 11 juli 2006. Er zijn steeds STOK- OF MASTVLAGGEN te bekomen op ons secretariaat:Guido Stevens,Schoonhoudtstraat 56,03.772 46 00. Je kan ook een gratis poster afhalen op geel A3 om voor het raam te plaatsen!
Ze zet graag de bloempjes buiten,mijn vrouw. Letterlijk dan. Eigenlijk ik ook wel,maar dan eerder figuurlijk. Sinds jaar en dag probeert ze wat meer kleur en versiering in ons dorp te brengen door het plaatsen van bloembakken op de vensterbank. Elk jaar slaagt ze erin met diverse bloemensoorten en wisselende kleurschakeringen,een vriendelijke en gezellige dorpssfeer te scheppen. Zelfs de aan de deur zittende‘Koning Nobel’geniet er blijkbaar van. Helaas! Tijdens de nacht van O.L.Heer Hemelvaart,werd de middelste prachtige geraniumbak gestolen. Hemelwaarts misschien? Ik weet het niet,maar weg is hij! Alleen de plastieken onderlegger is gebleven. De melding op de ruit“Jammer! De middelste bloemenbak werd gestolen” wordt druk gelezen door de duidelijk jammerende voorbijgangers. Onrechtstreeks ben ik de dief-(vegge)toch een beetje dankbaar. Hij(zij)zorgt voor inspiratie van dit‘Teugeltje’,maar dan moet ik andermaal naar diep in‘de tijd van toen’,toen er nog echte buurten bestonden,vol met grappenmakers en schavuiten. Daarvoor moeten wij naar de Hoogstraatbuurt van Waasmunster,waar bakker,groenten-kruidenierszaak,beenhouwer,dokter,bankier,‘coiffeuse’,schoenwinkel en zelfs de koster op een boogscheut van elkaar woonden. Ze kenden mekaar door en door en als‘Schalkse Ruiters’lieten ze het niet na,goed menend mekaar een pad in de korf te zetten. Zo stapte mijn vader-koster bij de beenhouwer Omer binnen om vlees te bestellen. –“Awel koster”,begon de beenhouwer,“gij zijt zeker goed geweest zondag bij de doop”. “Fons,(de groentenbuurman)was peter. G’hebt wel een dikke fooi gekregen zeker”? –“Ja,ja”,zei de koster,”dat kun je wel denken. Een groen gevouwen‘half’briefje van tien frank. Maar ik ben direct naar zijn winkel gereden. Ik bestelde drie repen chocolade‘Victoria’,dat kostte 9 frank en betaalde met het fameuze dicht gevouwen briefje en zei tegen Julia“houd die enen frank maar voor’t zwart manneke”. Ik was nog niet buiten of ze riep“hékoster,’t is maar een half briefje”! Maar ik riep terug:‘de andere helft zit nog in Fons zijn zak”! En weg was ik. Uiteraard liep de grap rond als een vuurtje,bij zover dat Fons woedend werd omdat zijn collega’s - marktkramers hem uitscholden voor bedrieger. Storm in een glas water,was het. Achteraf werd er hartelijk om gelachen. Enige tijd later,kwam de koster in een late zomeravond naar huis van een koorrepetitie. Het rolluik van Fons zijn groentenwinkel was reeds volledig afgesloten,maar de zinken emmer met kleurrijke gladiolen was duidelijk per vergissing buiten blijven staan. ‘Dèkans op revanche’,dacht de koster en stiekem verhuisde hij de emmer naar de overkant in het voor Fons onzichtbare hoekje van de schoenwinkel,waar zich een grote garagepoort bevond,die als parking gehuurd werd door twee andere buren,een Italiaan Lino en de coiffeuse. Bij het slapen gaan plaatste de koster het vliegenraam in het venster en zag meteen de coiffeuse zo fier als een pauw,in snelle pas,met de emmer gladiolen onder zijn venster door,huiswaarts stappen. Als een wervelwind,wellicht reeds in nachtkledij,spoedde hij zich de straat op,de coiffeuse achterna. “Gabby! Die gladiolen zijn van Fons,ik heb die als frats verborgen”! -“Ach koster” jammerde de kapster,ik dacht dat Lino die voor mij voor de garage had geplaatst,omdat ik zo dikwijls mijn wagen moet verplaatsen om hem uit de garage te laten uitrijden. Lino heeft mij eens gezegd‘ik zal je eens trakteren met een verrassing’en ik dacht dat die emmer gladiolen een geschenk van Lino was”. –Nee,nee,” zei de koster,“’t is gewoon een loer die ik Fons wilde draaien”! Gedwee en vermoedelijk rood van schaamte,gaf de coiffeuse de emmer gladiolen terug aan de koster. “Kies je er maar een paar uit” zei hij,ik zal ze wel aan Fons gaan betalen. Dankbaar aanvaardde ze het boeket met diverse kleuren en liep iets trager als daarnet huiswaarts. Maar de emmer met de overblijvende gladiolen,ging terug naar het donkere hoekje. Achteraf heeft Fons zijn emmer wel terug gevonden en kende hij wellicht de“dader”! Jammer! ik ken onze dader niet! Dus zeker geen“Schalkse Ruiter” Maar! Wij blijven de bloempjes buiten zetten hoor! “Graag zetten wij de bloempjes buiten tot versiering van onze straat waren het dieven of schavuiten of was het soms uit echte haat?”“Bloemen ziin toch het symbool van LIEFDE”?
Het is de grote verdienste van de algemene voorzitters van de laatste decennia dat het Overlegcomitévan de Vlaamse Verenigingen,de Vlaamse Beweging opnieuw op de kaart zette. De OVV-werking en prestaties kan je raadplegen op de OVVwebstek. Deze webstek wordt beheerd door Wim De Wit(ondervoorzitter OVV). Wim is niet alleen ere-voorzitter van de Vlaamse ingenieurskamer,hij is ook oud-leraar aan het VTI van Lokeren en bestuurslid van AVK Waasmunster. Zie www.ovv.info/persmededelingen en www.ovv.info/cat.php?ID=8
Schieting op liggende wip: In samenwerking met schuttersclub“Ons Vermaak”. Zaterdag 22 juli 2006: Familiefietszoektocht:Een mooie fietstocht voor jong en oud doorheen de regio. Degene die graag nog een extraatje willen kunnen(via een aantal vragen of zoekopdrachten die je tijdens het parcours dient op te lossen)in de prijzen vallen!!! dE fUIf Fuif met DJ Bart-Jan Depraetere(Q-music)en DJ Vlees. Als special live act verwelkomen we Fatty_K(beatbox). Zondag 23 juli 2006: Veldvolleybaltornooi:ploegen van 4 personen. Het“Laatste Avond-Maal”:Beenhesp met frietàvolonté,opgeluisterd met de vrolijke deunen van de groep“Dust Laaif”. Voor alle informatie en inschrijvingen:Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of 03-722 13 56.
Het begin…De familie Boelens is oorspronkelijk afkomstig uit Lokeren. Ze bestond uit graanhandelaars,mouters en bierbrouwers en was eigenaar van een brouwerij in Lokeren. Een tiental kilometer verder in Belsele,bezat familie De Meester brouwerij De Valk. Net die twee families liggen aan de basis van de huidige Huisbrouwerij Boelens. In de periode na 1850 werd in de Kerkstraat,op het huidige adres,“brouwerij De Meester-Boelens” opgericht. De oprichter van deze brouwerij overleed in het jaar 1897. Zijn vrouw,die tot de familie Boelens behoorde,had geen opvolger en vroeg aan haar broer in Lokeren oféén van diens zonen de brouwerij in Belsele niet kon runnen. Op dat moment was Henri Boelens(grootvader van Kris)opgeleid als brouwer. Hij besloot te verhuizen naar Belsele om daar zijn tante te helpen om de zaak verder zetten. Op een familiefeestje leerde de jonge vrijgezel Henri Boelens zijn toekomstige vrouw Maria De Meester kennen,een nichtje van de overleden brouwer De Meester. Tussen het brouwen door,ontstond een romance die uitmondde in een huwelijk. De naam van de brouwerij werd hersteld,weliswaar met een lichte wijziging. In 1897 nam Henri Boelens de brouwerij officieel over onder de naam Brouwerij Boelens - De Meester. Zij leverden in alle cafés in Belsele. Kort even iets over het café-gaan in Belsele vroeger en nu. In 1779 werden alle cafés in Belsele opgenomen op bevel van het hoofdcollege van het Land van Waas. Toen kwamen al namen als den Deckpriem,de Swaene en de Croone voor,cafés die nu nog steeds de dorstige dorpelingen in Belsele laven. Betekenisvol is het aantal cafés dat Belsele op dat moment rijk was. In 1779 telde Belsele 17 cafés voor een totale bevolking van amper 1962 zielen. Nu,ongeveer 230 jaar later,is de bevolking van Belsele aangegroeid tot ongeveer 10 000 zielen terwijl het aantal cafés amper 13 bedraagt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog,interbellum en Tweede Wereldoorlog Elk aspect van het leven werd getekend door den Grooten Oorlog,zo ook het brouwersleven. In het jaar 1915 was de oorlog in volle gang:Duitse troepen eisten al het koper op,ook datgene dat in de brouwerijen aanwezig was. Door deze koperconfiscatie voor het produceren van oorlogsmunitie,zat Henri Boelens zonder brouwerij. Enkel de bottelmachines waren nog beschikbaar. Hierdoor moest brouwerij Boelens overschakelen naar een andere manier van bierverdeling. Met toelating van de Duitse bezetter werd er bier aangekocht in grote vaten van brouwerijen die wel nog machines hadden. Dit bier in vaten werd dan door brouwerij Boelens gebotteld en verkocht. Deze manier van bottelen ging verder tot in de jaren’50. Kort voor de tweede wereldoorlog overleed Henri Boelens en werd de zaak overgenomen door zijn oudste zoon,de jonge twintiger Hubert Boelens. Hij huwde met Maria Lecocq die ook in de brouwerswereld was opgegroeid. Haar familie bezat immers in Sinaai brouwerij Lecocq. Door de aard van zijn beroep was brouwer Boelens een gekend persoon in Belsele. Net na de Tweede Wereldoorlog bereikte hij de kers op de taart van dat sociaal engagement. Vanaf 1948 combineerde Hubert Boelens het brouwersleven met het burgemeesterschap van Belsele. Dit ambt bekleedde hij tien jaar. Na 1958 bleef hij nog lange tijd raadslid van de gemeenteraad van Belsele. Economische herleving na de Tweede Wereldoorlog Na de tweede wereldoorlog leidde de economische herleving ertoe dat marketing heel belangrijk werd. Dat economisch reveil vergrootte ook de verspreiding van alle commerciële producten waardoor kleinschalige brouwerijen steeds meer concurrentie kregen. Bestaande brouwerijen breidden zich uit,commerciële aspecten van het product werden onontbeerlijk(zoals etiketten,naam,reclame),…De brouwerijen centraliseerden alle taken binnen de brouwerij:zowel brouwer,biersteker als bierhandelaar. In die periode na de tweede wereldoorlog ging deze schaalvergroting gepaard met systematische overnames van kleinere brouwerijen door grotere,gevestigde brouwerijen. De drijfveer voor die overnames was voornamelijk het‘brouwerspatrimonium’. Door het opkopen van kleinere brouwerijen vergaarde men immers ook het leverrecht aan cafés wat de afzetmarkt vergrootte. Merknamen gecombineerd met winstbejag werden allesbepalend… Zoals reeds gezegd was een brouwer een welbekend‘dorpsfiguur’. Niet alleen doordat hij dagelijks de cafés frequenteerde maar ook door de huis-aan-huis-verkoop waarbij persoonlijk contact van primordiaal belang was. Voorheen met paard en kar,vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw met de vrachtwagen. Echter met het opkomen van de grootdistributie(grootwinkels)en het toenemende aanbod was de prijzenconcurrentie niet meer houdbaar. Ook de mobiliteit werd groter door de verspreiding van de automobiel. Met andere woorden:het sociale aspect van bier aan de man(en de vrouw)brengen,kwam in gevaar door het grootkapitaal. Op het toppunt van die‘crisis’(door concurrentie van grootdistributie,hoge loonkost,verhoogde energiekosten)nam Kris de zaak over en werd er afscheid genomen van het huis-aan-huis-principe. Het werd vervangen door self-service. Dat moment waarop Kris de brouwerij overnam werd gekenmerkt door een revival van Belgische bieren. Mensen waren de grote merken wat moe. Het werd zelfs trendy om speciale bieren te drinken of beter,te degusteren. In navolging van zijn collega’s in Achouffe(brouwerij in Wallonië)heeft Kris tussen de jaren 1985-1990 het idee ontworpen en de plannen laten rijpen om zelf opnieuw een streekbier te brouwen. De nadruk werd bewust gelegd op de grondige kennis van brouwtechnieken en het belang van de juiste grondstoffen. Met het oog op deze plannen liet hij zich omringen door mensen met de juiste ervaring. Op het ambachtelijk weekend van augustus 1993 werd het huisbrouwen ten huize Boelens in ere hersteld. Voor het eerst sinds 1915 werd er opnieuw bier gebrouwen. Aanvankelijk waren er een aantal problemen van technisch-biologische aard maar die werden verholpen door de hulp van enkele Vlaamse universiteiten. Aanvankelijk begonnen met 150 hectoliter,overstijgt brouwerij Boelens nu de 1000 hectoliter. Na dertien jaar is de huisregel nog steeds dezelfde gebleven:kwaliteit boven kwantiteit. Kris’topproduct is zonder twijfel het in Belsele wel gekende Bieken,een zacht honingbier. Dit bier werd gebrouwen uit nostalgie naar de Biekens uit Sint-Niklaas. Annick Sneyers,de echtgenote van Kris,is de dochter van de zaakvoerder van Biekens,ooit een befaamde peperkoekfabriek uit Sint-Niklaas. Vandaar het idee om met dit honingbier te beginnen dat ondertussen 90 procent van de omzet voor zijn rekening neemt. Een ander streekbier is de Waaslander. Dit blond bier op basis van tarwe,persoonlijk mijn favoriet door de kruidige afdronk,is in opdracht van toerisme Waasland gebrouwen. Een van de leukste opdrachten voor Kris was het brouwen van de Pagijs ter herdenking van de Boerenkrijg in Overmere. Er is echter ook nog het Kerstbier,de Wase Wolf,… Het gebrouwen bier is voornamelijk bestemd voor de binnenlandse markt. Net zoals voor elk streekbier in Belgiëis er een grote interesse uit het buitenland. Naast deze export naar ondermeer Italie,VS en Nederland is het ook belangrijk om brouwopdrachten te verkopen. Aangezien Huisbrouwerij Boelens een flexibele brouwerij is,kan deze bier brouwen op zeer kleine schaal. Zo is er reeds bier gebrouwen voor de verkiezingscampagne van Vivant… Kris Boelens heeft niet alleen de familietraditie in ere hersteld. Hij heeft ook een stukje lokale Vlaamse of beter Belseelse biercultuur teruggebracht,wat wij enkel kunnen toejuichen. In welk caféte Belsele kan je immers géén Bieken drinken…? En dat in een tijd waar Inbev heeft besloten de brouwerij vanén in Hoegaarden te verplaatsen naar de Oost-Europese landen. Binnenkort drinken we dus een Vlaamse Hoegaarden uit Tsjechië. Een Bieken zal echter steeds zijn brouwerskuip in Belsele trouw blijven! Men kan de brouwerij steeds bezoeken op afspraak. Hier krijgt men dan verdere uitleg waarna men de bieren kan degusterenàvolonté. (Geraadpleegde bron:Frans de Potter en Jan Broeckaert,Geschiedenis van Belsele,Gent,1877)

De natuur is een bron van gezondheid,schoonheid en geneeskracht. Vele planten zijn niet enkel mooi en sierlijk,maar ook nuttig voor ons algemeen welzijn.

Agrimonie,anijs,absint,alant,artisjok…keuze genoeg om te beginnen! Maar wie a zegt moet ook b zeggen…Daarom laat ik maar meteen een andere plant als eerste aan bod komen. Een plant die door velen gezien wordt als onkruid,maar door menig natuurliefhebber terecht als waardevol kruid wordt aanvaard. Ik heb het over de brandnetel,den tingel op z’n Belseels. Men onderscheidt twee netelsoorten:de grote brandnetel(Urtica dioica)en de kleine brandnetel(Urtica urens). De eerste soort wordt tot 150 cm hoog en komt veel voor op braakliggende terreinen,bosranden en oevers. De kleine soort kennen we als tuinonkruid en is slechts 10à50 cm hoog. In verhalen,volksgeloof en volksgeneeswijze wordt tussen beide netelsoorten geen onderscheid gemaakt,maar meestal wordt toch de grote brandnetel bedoeld.

Dit“ongewenste” groen staat vooral bekend om zijn ontgiftende eigenschappen. De zuiverende werking is het sterkst bij jonge plantjes. Als in de vroege lente het jonge blad tevoorschijn komt,is het een ideaal tijdstip om dit heilzame groen te plukken. Juist op dat moment heeft ons lichaam behoefte om te ontgiften en te zuiveren. Verzamel flink wat jong plantenmateriaal en droog het vervolgens op een donkere,goed verluchte plaats. Als het kruid droog en broos aanvoelt,kan men het bewaren in donkere glazen potten of in goed afgesloten papieren zakken.

Brandnetels zijn rijk aan mineralen die opgehoopte afvalstoffen binden en uitscheiden. Thee getrokken van jonge brandneteltoppen zuivert maag en darmen en is een ijzerleverancier bij bloedarmoede. Bloedsomloop en nierfunctie worden gunstig beïnvloed door het gebruik van brandnetel. Als voorjaarskuur kan men - ev. naast een dieet van lichtere voeding - gedurende drie weken tweemaal daags een tas brandnetelthee drinken.

Vanwege het bloedreinigend vermogen is de thee ook aan te wenden bij reuma en jicht. Ook het zeer hoge gehalte aan mineralen en spoorelementen,die goed oplosbaar zijn en dus door middel van thee opgenomen worden,zou wel eens een belangrijke rol kunnen spelen bij het genezend vermogen dat brandnetelthee op allerlei kwaaltjes heeft. Want ook aandoeningen van de ademhalingswegen en van het spijsverteringstelsel reageren gunstig op een geregeld gebruik van deze thee.

Een algemene regel:drink nooit eenzelfde kruidendrank gedurende meerdere opeenvolgende weken. Onderbreek het gebruik van een zelfde kruid en wissel regelmatig af met andere nuttige kruiden.

In de keuken biedt brandnetel eveneens een aantal mogelijkheden. Velen kennen wel een receptje van brandnetelsoep. In kruidenboeken vindt men vele varianten terug.

Hier een andere lekkernij:brandnetelpannenkoeken. Maak een beslag van¾kg bloem(volkoren+spelt),1 l sojamelk,4 eigelen,2 pakjes vanillesuiker,een snuifje kruidenzout,twee handenvol fijngehakte brandneteltoppen.

Pannenkoeken bakken in olie of boter naar keuze. Eenvoudig,maar zeer lekker!

Op vlak van lichaamsverzorging heeft onze tingel ook zijn nut! Een aftreksel van de blaadjes werkt goed tegen eczeem en reinigt de huid bij acné. Een afkooksel kan als haarlotion gebruikt worden tegen haaruitval.

In de fytotherapie(plantengeneeskunde)vervaardigt men preparaten van de wortel bij klachten met het urineren ten gevolge van goedaardige prostaatvergroting. Eveneens zijn preparaten van het bloeiend kruid verkrijgbaar als ondersteunde behandeling bij oa. reumatische klachten en jicht.

Door de eeuwen heen heeft men aan vele planten magische krachten toegeschreven,zo ook aan de brandnetel. Vroeger geloofde men dat de brandnetel bescherming tegen blikseminslag bood. Men gooide bij onweer netels in het vuur. Anderzijds gebruikte men de netel ook in de liefdesmagie:netelzaden werden in water gekookt en tijdens het roeren sprak men een spreuk uit om een geliefde voor zich te winnen. Het afkooksel moest vervolgens over de deurdrempel van de begeerde man gegoten worden zodat deze uitverkorene in vurige liefde voor de tovenares zou ontvlammen! (tja,het waren vrouwen die deze trucjes toepasten…)

Dat de brandnetel een van de oudste spinplanten is,ontdekken we in de sprookjeswereld. In“De wilde zwanen” van Hans Christian Andersen moet Elisa zeven hemden van netels maken om haar broers van een betovering te redden. Dit is niet zomaar verzinsel:de grote brandnetel werd tot in de eerste helft van de 18e eeuw als inheemse vezelplant verbouwd. Van de stengelvezels vervaardigde men neteldoek.

Tot hier een eerste kennismaking met de boeiende plantenwereld. Graag tot de volgende keer!

Vriendelijke groeten,Ingrid Schevernels,herboriste-aromaconsulente. Schrijberg 153,9111 Belsele tel 03 772 29 12 - 0474 24 66 12