Het is de grote verdienste van de algemene voorzitters van de laatste decennia dat het Overlegcomitévan de Vlaamse Verenigingen,de Vlaamse Beweging opnieuw op de kaart zette. De OVV-werking en prestaties kan je raadplegen op de OVVwebstek. Deze webstek wordt beheerd door Wim De Wit(ondervoorzitter OVV). Wim is niet alleen ere-voorzitter van de Vlaamse ingenieurskamer,hij is ook oud-leraar aan het VTI van Lokeren en bestuurslid van AVK Waasmunster. Zie www.ovv.info/persmededelingen en www.ovv.info/cat.php?ID=8