Aan alle AVK-vrienden,die steunend lid werden. Dit kan door minimale storting van 7,50 euro op Argenta-zichtrekening 979-6279036-37 of Fortis-rekening 001-1396357-21. Vanaf 15 euro ben je beschermlid. En bij een bedrag van 25 euro of meer wordt je erelid.