Beste Reynaertlezer,11 september 2006 ‘Waar men gaat langs Vlaamse wegen,komt men nu verkiezingsborden tegen’…. Op weiden en akkers,in voortuinen en aan vensters schieten de borden als paddestoelen uit de grond. Politici in alle kleuren en formaten kijken de fietser,wandelaar en automobilist lachend of ernstig aan. Iedere kandidaat wil de aandacht trekken,sympathie uitstralen en stemmen‘ronselen’. Want ja,beste lezer,daar gaat het uiteindelijk om. Wie politieke ambities heeft,moet stemmen achter zijn naam krijgen om verkozen te zijn. In de jaren 90 was politiek een vies woord geworden. De vele nationale schandalen waren daar niet vreemd aan. Vandaag is een kentering merkbaar. Politiek en bestuur en dus politici zijn noodzakelijk. De meeste mensen weten ook wel dat onze samenleving niet kan zonder een bestuur. En over het gemeentebestuur en in tweede orde het provinciebestuur gaan de volgende verkiezingen. Hebben de lokale politici zich van hun taak gekweten? Hebben ze gedaan wat ze beloofd hadden? Hebben ze zich ingezet voor het algemeen belang? Werd je stad goed bestuurd? Dat zijn de vragen die je je moet stellen en in het kieshokje beantwoorden. Je geeft je stem aan iemand en je verwacht dat hij of zij zal woord houden en zich inzetten voor de gemeenschap. En terwijl in onze stad de verkiezingskoorts stilaan een hoogtepunt bereikt,moet onze federale regering op zoek naar 880 miljoen euro om de begroting in evenwicht te houden. De federale minister van justitie,Laurette Onckelinckx,werd geplaagd met de ontsnapping van 28 gedetineerden in Dendermonde en werd de Albanese gangster Victor Hoxha gesignaleerd in Antwerpen. De vermeende moordenaar van Joe Van Holsbeeck mocht eind augustus naar een voetbalmatch gaan,wat algehele verontwaardiging van de bevolking opleverde. In de maand augustus hebben heel wat mensen in Oost-Vlaanderen te kampen gehad met wateroverlast. De federale regering beloofde onmiddellijk dat het rampenfonds zou helpen de kosten te dragen. Gelukkig heeft de investering in de rioleringen van onze stad vruchten afgeworpen en bleven wij gespaard van natte voeten. De Vlaamse regering stuurde deze week het bericht van een begrotingsoverschot de wereld in. Onderwijs,welzijn,ruimtelijke ordening en huisvesting krijgen meer geld. Een deel van het geld zal gebruikt worden om hogere premies te geven bij de restauratie van ons cultureel erfgoed. In Sint-Niklaas kan men het Huis Janssens(Mercatormuseum)dan eindelijk aanpakken. De achterzijde staat er verwaarloosd bij. Nu de museumsite stilaan vorm krijgt,wordt het tijd om dat deeltje van ons erfgoed grondig te restaureren. Vanuit de wereld bereiken ons nu eens positieve,dan weer negatieve berichten. Tijdens de warme zomermaanden verhitten de gemoederen tussen Israël en Libanon en werd een heuse oorlog van 30 dagen uitgevochten. Eind augustus werden de wapens neergelegd en kreeg een internationale VN-troepenmacht de kans om de vrede in het gebied te handhaven. Duizenden vluchtelingen konden weer naar huis of wat er van over bleef. De positieve houding tegenover Israël is in dit oorlogsgebied ver te zoeken. De meeste Palestijnen erkennen de staat Israël niet. De argwaan tegenover Israël en het Westen blijft immens groot. De reacties bij de herdenking van 9/11 en tegen de uitspraak van de paus,moeten in dit licht gezien worden. Ook in de rest van Afrika blijft de ellende groot. Zondag werd gedemonstreerd voor de ambassade van Soedan uit solidariteit met de kinderen en vluchtelingen in Darfoer. Er is een schrijnend tekort aan ziekenhuizen,scholen en waterbronnen. Maar de VN-vredesmacht mag van de Soedanese regering niet opereren in dit gebied. Wereldwijd halen 10 miljoen kinderen hun vijfde geboortedag niet. Mits de nodige hulp en middelen zoals zuiver water,inentingen of een gewoon muskietennet,zou aan deze toestand heel wat kunnen veranderen. Deze kinderen wonen meestal in oorlogsgebied en hulpverleners geraken niet tot bij hen. En dus blijven ze verstoken van de meest elementaire voorzieningen. Onze dorpsgenote Jeanine De Beleyr zet zich al jaren in voor straatkinderen in Haïti,vandaar ook onze steun aan haar werk. (zie achteraan in deze Reynaert) . En dit brengt mij terug bij onze stad. Begin september werd‘het Huis van het Kind’geopend in de Kazernestraat. In de gebouwen van‘De Pomp’kregen enkele diensten een nieuw onderkomen. De spelotheek springt het meest in het oog. Daarnaast vinden de STOP-,LIFT- en TIME-OUT-projecten er een onderkomen. Onze kinderen en het gezin staan bovenaan in het rijtje van de partijprogramma’s. De N-VA lanceert zelfs een gezinsactieplan voor elke stad. De nieuwe stadsbesturen moeten,met het oog op de toekomst,versneld nieuwe kavels vrijmaken om de prijzen van de woningen onder controle te houden. Ze moeten eigen geboorte- en pamperpremies kunnen uitdelen en er moet een gecoördineerd beleid komen voor de gezinnen. Beste lezer,Reinaert hoopt dat je op 8 oktober een goede keuze maakt. Hij blijft rondlopen in het dorp om,zoals in het verhaal,gezagdragers kritisch te beoordelen en de bevolking te informeren over wat reilt en zeilt in zijn geliefde Belsele.
Alle 50-jarigen(geboortejaar 1956),al dan niet woonachtig in,maar wel afkomstig uit Belsele,worden,samen met hun partner,uitgenodigd op een gezellig samenzijn,vanaf 18.15 u in het oude gemeentehuis te Belsele. De avond ziet er verder uit als volgt: 18.30 uur:Verwelkoming met receptie in het oude gemeentehuis te Belsele. Een amusante,ludieke en gezellige gebeurtenis met o.a. ontvangst door het stadsbestuur van Sint-Niklaas. De gebruikelijke groepsfoto zal zeker niet ontbreken. Indien u over foto’s beschikt en bereid bent die ter inzage te leggen,gelieve ons te contacteren. 19.45 uur:Breughelmaaltijd(warm en koud buffet,dessert)met aperitief in zaal“De Oude Zwaan”,Hof van Belsele 1,met animatie,en gelegenheid tot dans. Inschrijven kan tot 1 november door갳5,00 pp over te maken op de tijdelijk geopende rekening:750-6201832-04 met als mededeling de naam van de 50-jarige en het aantal personen. De groep die nu instaat voor de organisatie heeft deze prijs vastgesteld na behoorlijke afweging van de kosten. Er werd geprobeerd de prijs zo laag mogelijk te houden en tóch een kwalitatief ontmoetingsmoment aan te bieden. In het bedrag zijn inbegrepen:receptie,muziek,animatie,aperitief en de Breughelmaaltijd zelf. U krijgt op de avond financieel verslag van de gemaakte kosten. We spreken dan ook de bestemming van een positief saldo af. Wij kijken er naar uit! Meer informatie op de telefoonnummers:Rob Lenssens 03/777.68.47 of Linda Van Laere 03/772.53.74
DOEL:dit project heeft de bedoeling om een confrontatie aan te gaan tussen kinderen uit Belsele en Akil Samdi(Haiti). Wij gaan ervan uit dat kunst door kinderen universeel is wanneer de welvaartsvoorwaarden om te leven,te werken en creatief te zijn(relatief)dezelfde zijn. Door jarenlange inzet en verwezenlijkingen van Jeannine in Akil Samdi,op vlak van kleuteronderwijs en lagere school,willen wij bewijzen dat de kinderen uit Akil Samdi ook in staat zijn om kunstwerkjes te creëren met bescheiden middelen. GEGEVENS JEANNINE DE BELEYR: Jeannine De Beleyr leeft al meer dan 12 jaar in het dorp Akil Samdi. In Akil is leven niet eenvoudig,men overleeft er en dat doet Jeannine samen met de armste bevolking van het noordelijk halfrond. Het dorp is gelegen aan de voet van een wilde bergketen enerzijds en anderzijds grenst het aan de savanne richting Oceaan. De wegen zijn niet verhard. Ze trotseert er“geweldloos” het politieke geweld dat er op dit ogenblik heerst…De chaos op politieke vlak is en blijft onvoorspelbaar gevaarlijk. Structurele hulp wordt van overal beloofd maar juist door die chaos kan er niets echt gerealiseerd worden vanuit ministeries,kamers en senaat…De blinde terreur die er heerst onder de verschillende clans van ex-militairen,rebellen,bandieten en pro- en contra-Aristide-bendes wordt met lede ogen gevolgd door de wereldpers,maar er gebeurt te weinig ernstige tussenkomst van hen die daarvoor de bevoegdheid kregen… Jeannine voert met hart en ziel strijd tegen armoede en ziekte en analfabetisme. De dorpsbewoners weten wat ze aan haar hebben. Ze brengt een vrouw doorheen een moeilijke bevalling naar het hospitaal,ze zoekt onophoudelijk geld voor een studiebeurs,ze koopt medicatie tegen malaria,tyfus,…Ze bezoekt de armsten in het dorp en in de bergen en tracht hen te helpen,te troosten…Ze bouwt en timmert aan haar schooltje…Het personeel wordt er persoonlijk opgeleid door Jeannine en geven zo de fakkel door… Haar project helpt de vrouwen vooruit. Ze krijgen cursussen op alle mogelijke vlakken om,in vele gevallen,als alleenstaande vrouw verder te kunnen in het leven op een waardige manier… Ze ondersteunt er de socio-culturele initiatieven…In het dorp Akil Samdi en de buurdorpen zullen ze het geweten hebben. Het educatief centrum“Ti Soley Leve” is in volle aanbouw. In dit centrum,waar nog volop gemetseld en getimmerd wordt,zal de volwassenen vorming zijn plaats krijgen… Ze strijd met ongelijke wapens tegen het natuurgeweld en de erosie die het eiland teistert…Ook Haiti wordt soms zwaar getroffen door orkanen en overstromingen… Meer gegevens op www.akilsamdi.info HET PROJECT: In haar schooltje heeft Jeannine kleutertjes en kinderen van het eerste,tweede en derde jaar van lagere school de opdracht gegeven om een impressie(met penseel en verf en andere middelen)te geven over verschillende onderwerpen. Hieruit heeft zij de twaalf mooiste werkjes geselecteerd en deze zomer meegebracht. Terwijl de kinderen hun opdracht uitvoerden,werden ze gefilmd en gefotografeerd door Jan Bierkens(deze kersverse fotograaf,hoger onderwijs,heeft bij zijn thuiskomst uit Haiti een dubbele pagina gekregen in de Standaard met fotomateriaal vanuit Akil Samdi!!)In Belsele krijgen de kinderen van de twee basisscholen dezelfde opdracht. Elke school selecteert de zes beste werkjes en deze worden samengebracht op een tentoonstelling in het gemeentehuis te Belsele tijdens de 11.11.11-jaarmarkt. (11,12,13 november 2006) Aangezien de beide scholen in het verleden al flink hebben meegewerkt aan het ontwikkelingsproject van Jeannine,krijgen de kinderen van anno 2006 een echte“feedback”. De niet geselecteerde werken van de andere kinderen krijgen een plaats op een tweede tentoonstellingslocatie in‘de Kouter’. Deze manier van werken zal in de toekomst worden gebruikt in heel wat andere basisscholen om het ontwikkelingsproject van Jeannine te duiden. Het project in Belsele is dus een primeur over deze interactieve manier van werken. De bedoeling is dat de 12 werkjes opgestuurd worden naar Haiti,waarbij de kinderen ginder kennis kunnen maken met het resultaat van hier. Dit kan in een verder stadium uitgroeien tot uitwisselingen via het internet,want de wereld staat ginder op dit vlak ook niet stil. ONDERWERPEN voor de kunstwerkjes:ananas,vlieger,moto,camion,strijken,markt,banaan,snoep,kasav(plat brood van de maniokwortel),karnaval,autobus,zelfportret. Wil je meer weten over betekenis en interpretatie van deze kunstwerken? kom tijdens het 11.11.11-weekend langs in het gemeentehuis en op‘de Kouter’. Onze kinderen leren door dergelijke initiatieven hoe kinderen leven en denken aan de andere kant van de oceaan.
Aan alle AVK-vrienden,die steunend lid werden. Dit kan door minimale storting van 7,50 euro op Argenta-zichtrekening 979-6279036-37 of Fortis-rekening 001-1396357-21. Vanaf 15 euro ben je beschermlid. En bij een bedrag van 25 euro of meer wordt je erelid.
Amedee VERBRUGGENKRING Cultuurspreidende vereniging nodigt je uit Elke 2de maandag DORPSRAAD in de zaal van‘de Kouter’. De Dorpsraad is een ontmoetingsplaats en inspraakorgaan voor elke Belselenaar. do 14 sept 19u Kouter VOORDRACHT over KALLIGRAFIE door Jef Mercelot. Woe 27 sept 20 stadsschouwburg uitreiking CULTUURPRIJZEN 2006 do 28 sept,12&26 okt,en 16&30 nov. 15de AVK-KALLIGRAFIECURSUS Telkens van 19u tot 22u in cultuurzaal van de Kouter. Meer info bij coördinator Guido Stevens,Schoonhoudtstr. 56,tel 03-7764600 zo 8 okt GEMEENTERAADSVERKIEZING. Je vergeet natuurlijk niet om aan de medewerkers van de Am Verbruggenkring te denken. Als fan van de Reynaert zal je hen zeker gedenken in het kieshokje! zo 5 nov 10u VOORDRACHT over JAN VAN RIEM en genealogie door Guido Stevens,waarna feestmaal en verbroedering met JvR-kring(uitnodiging volgt)zo 15 okt POEZIEWANDELING te Stekene met Vakantiegenoegens,vertrek te Belsele om 14 u. Inschrijving. tel 03.772.48.91 za 22 okt 13u in de Klavers TWEEDEHANDSBEURS van de Bond Jonge Gezinnen. za 28 okt 10u AVK-bloemenhulde bij het graf van onze overleden vrienden. vrij 10&za 11 nov in de cultuurzaal de Klavers toneel van’t PLEKSKEN za 11 nov 9u15 BLOEMENHULDE en herdenking aan het Vredesmonument met AVK - VOS&NSB,gevolgd H.Mis en receptie op het gemeentehuis. Bezoek aan de tentoonstelling van de Belseelse Kunstvrienden i.h. gem-huis. Zo 12 nov vanaf 8u30 7e grote ROMMELMARKT,in Belsele-centrum,ter gelegenheid van de Winterkermis en JAARMARKT en vele andere activiteiten in een volledig verkeersvrij dorpscentrum! Standgeld 5 Euro ten voordele van 11.11.11. Iedereen kan mee doen in een gemoedelijke kermissfeer! Info:AndréVan Hove 03-778 14 32 of Firmin De Beleyr 03-722 07 62 of Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. zo 12 nov. MOSSELSOUPER in parochiecentrum van Chiro-Staderas Belsele za 18 nov QUIZ van Vakantiegenoegens in de parochiezaal. Ploegen per 4 deelnemers. Inschr. 3 euro p.p. bij Willy Maes,Bosstr 27,tel 03.772.48.91 zo 10 dec STADSBEZOEK met Vakantiegenoegens naar Kortrijk per trein(kerstsfeer). Vertrek te Lokeren rond 10 u. Inschr. W Maes tel 03.772.48.91
Ze staat er“by Belcele onder enen boom…” zoals vermeld in het beroemde verhaal van Reynaert de Vos,zoals afgebeeld op de kaft van ons lijfblad. Via de Reynaertbanken,langsheen de Reynaertroute kan je kennis maken met het land van Waas. In deze streken situeert zich,het beroemde Reynaertverhaal. Onze Belseelse bank stond altijd onder de boom,waar ze hoort volgens het verhaal. Na de heraanleg van Belseledorp werd ons door de Cultuurdienst,om advies gevraagd voor de herplaatsing. Het bestuur van de Deelculturele raad nam contact op met de Dorpsraad en ook met Tiecelijn,de vereniging van Reynaert-specialisten,en organiseerde een plaatsbezoek. De bank kon onmogelijk op dezelfde plaats staan. De nieuwe indeling van de parkeerplaatsen verhindert dit. Wij wilden haar ook niet verstoppen op de druk bezette parking. Daarom kreeg ze een nieuw plaatsje toegewezen,zichtbaarder,onder de uitlopers van de takken van onze boom,voor de haag tussen de twee infoborden. Ze werd door de stadsdiensten flink opgeknapt. Ze lacht en wacht op de toeristen en Belselenaars die even bij haar willen verpozen.
Bolletjeskermis’op 8 oktober aanstaande. Ik,ik sta deze keer niet meer in het‘schietkraam’. Misschien zullen ze mij missen,mijn trouwe kiezers van weleer die ik nog steeds heel dankbaar ben voor het vertrouwen dat ze steeds in mij hebben gesteld. Je weet wel. Die onverbiddelijke gevorderde leeftijd laat mij niet meer toe een eventueel mandaat op een ernstige manier in te vullen. Kiezersbedrog zou een kandidatuurstelling betekenen en daar heb ik de pest aan. Bovendien is‘mijn’eerbare partij“De Volksunie” verdwenen. Politiek dakloos dus. Enerzijds een bevrijding,geen campagnevoering,geen stresserende verkiezingskoorts waaraan ik trouwens gelukkig weinig of niet onderhevig was. Anderzijds vind ik het jammer mijn nog steeds brandend engagement tegenover de Belseelse gemeenschap niet meer politiek te kunnen vertalen. Dit betekent hoegenaamd niet het gevreesde‘zwarte gat’. De sociale organisaties zoals K.W.B.,de Christelijke vereniging voor gepensioneerden“OKRA” en de Amedee Verbruggenkring,bieden mij de gelegenheid nog aan enig sociaal-cultureel werk te doen. Zelfs dit driemaandelijks‘Teugeltje’verschaft mij enige vreugde. Het geeft mij telkens het gevoel alsof ik een persoonlijk vertellingske mag doen aan elke lezer(es)afzonderlijk. Zelfs die‘bolletjeskermis’vind ik een sociaal‘cadeautje’,waaraan ik graag deelneem. Alhoewel het deze keer wellicht een moeilijke keuze wordt. Partijloos dus. Wellicht gaat mijn stem‘in vrije teugel’naar mensen die ik meen te kennen en dat zijn er velen. Jammer dat wij niet mogen panacheren(stemmen op verschillende lijsten). Dus toch maar verplicht partijgericht. Politiek? Een aardig beestje dat soms aardige kronkels in een mensenleven kan teweeg brengen. Zo was er ondermeer die overleden weduwe,die aankwam aan de hemelpoort. De hemelse boekhouder Sint-Pieter,bladerde met bevochtigde vinger in zijn gouden beduimelde register,vermoedelijk beschikt hij nog niet over een computer en vond na een kleine aarzeling de naam van de betrokken dame. Hij fronste zijn oeroude voorhoofd,bekeek het vrouwtje met verdachte blik over zijn leesbrilletje heen en sprak met strenge stem: -“Mevrouwtje er is hier iets dat blijkbaar niet klopt! U bent driemaal gehuwd en U verschijnt hier nog als ongeschonden maagd”? -“’t Ja” antwoordde het schaamroodblozend vrouwtje,heilige Sinte Pieter ik heb steeds huwelijkspech gekend. Telkens was ik gehuwd met een politieker. Mijnen eersten was van de VLD,die beloofde veel,maar daar kwam niets van‘in huis’. Mijnen tweeden was van de CVP,die draaide steeds maar rond de‘pot’,maar er kwam ook al niets van. Eindelijk dacht ik de ware gevonden te hebben,een geweldig brave man van de V.U.,maar zijn‘partijtje’was te klein”. Stiekem lachte de hemelse portier in zijn ruige baard,maar twijfelde toch zichtbaar over zijn te nemen oordeel. “Allez toe”! drong het vrouwtje aan. “Ik heb het ongeluk gehad driemaal weduwe te worden zonder de echte‘liefdesgeneugten’te kennen. Wat gaat U dan doen met politiekers die driemaal zijn gehuwd zonder dat zeéénmaal weduwnaar werden”? stelde ze de heilige man voor een dilemma. Hierbij werden de voorhoofdrimpels van de heilige boekhouder duidelijk zichtbaar nog dieper. Na een nogal langdurige denkpauze,klaarde zijn strenge gezicht plotseling goedluimig op en antwoordde hij onverwachts gekscherend:“Dat zullen dan wel mannen zijn met een tègrote‘partij’zeker? Maar dat is voorlopig een probleem voor de aardse kiezers”. –Wat U betreft Mevrouwtje,treed gerust maar binnen in het hemelrijk,jouw derde,brave VU-echtgenoot zit hier reeds lang genoeg op je komst te wachten”! “Op een maagd min of meer zal het hier niet op aankomen” argumenteerde hij nog stiekem bij zijn beslissing en“grappenmakers komen wij hier toch te kort” fezelde hij er nog schalks stilletjes bij. Een kleine geruststelling vind ik persoonlijk dat schalks‘gefezel’van de hemelse portier! Terloops,ik heb drie kinderen ondanks mijn klein‘partijtje’van weleer!
Op 27 oktober 1856,dus 150 jaar geleden,werd Albrecht Rodenbach te Roeselare geboren. Samen met onder meer Sint-Niklazenaar Amaat Joos was hij de stichter van de eerste landelijke Vlaamse studenten- en jeugdbeweging“de blauwvoeterie”. Zij wilden de Vlaamse jeugd opvoeden tot sterke persoonlijkheden ten dienste van hun volk.
Omwille van de goede contacten van de A.Verbruggenkring met VOS en de IJzerbedevaart staan wij stil bij het overlijden van de oud-ondervoorzitter van het IJzerbedevaartcomitéCARLOS VAN LOUWE. Geboren op 31 december 1932 en overleden op 2 augustus 2006. Hij was voormalig directeur en bezieler van het vakantiecentrum Reigersnest van de Bond en was ere-burger van Koksijde. In de bibliotheek van Koksijde liep deze zomer een tentoonstelling over Conscience’s boek“De Leeuw van Vlaanderen” door hem samengesteld. Wij kenden hem als lid van het Jeugdverbond der Lage Landen en als lid van de Orde van de Prince. De heer Carlos van Louwe was o.a. co-auteur,samen met P. J. Verstraete,van het boek over de oorlogsbedevaarten. Hij was eveneens bemiddelaar om het archief van Clem. De Landtsheer,stichter en eerste IJzerbevaartsecretaris,onder te brengen in het museum van Temse.
Net als zo velen hebben wij met droefheid het verrassende overlijden vernomen van Hugo Schiltz,geboren te Borsbeek op 28 oktober 1927 en overleden te Edegem,UZA,op 5 augustus 2006. “Minister van Staat” vermeldt zijn doodsprentje als enige titel,vermoedelijk op vraag van zijn achtbare familie. Wij opteren echter voor de hoogst verdiende onderscheiding als“DE VADER VAN DE VLAAMSE STAAT” zoals de meeste Vlaamse kranten hem erkenden. In alle bescheidenheid beperken wij ons tot het publiceren van“zijn gedicht HET SCHIP” dat hij geschreven heeft in augustus 1948 en dat als tekst op zijn doodsprentje werd gebruikt. Heel passend en bijna profetisch vinden wij dit gedicht. Met taaie touwen vastgemeerd,de zeilen nog geborgen,gelijk een bange hond de flanken schurend aan de muur,onrustig wiegend ligt het schip te wachten op de morgen terwijl de manschap feest in roes om’t komend avontuur. De lome stap van een matroos betampt de kale planken en kalm klotst het water zeewaarts langs de vlakke stroom; Voorbij de rode witte lampen,bengelend in de slanke masten stijgt aarzelend wat mist,vervagend als een droom. Maar plots! de slaperige wacht voelt dek en voorplecht trillen er is geen vleugje wind en toch staan alle touwen stijf; in heel het schip groeit jachtig een begeerte niet te stillen naar’t bronzen van de wind,hartstochtelijk aan zijn ranke lijf. Om eindelijk los,bevrijd van alle kranen,touwen,muren zich roekeloos te werpen in de armen van de zee,geprangd te worden in haar schoot,zolang de reis mag duren met haar volkomen een te zijn tot aan de laatste ree. De laatste ree,want elke reis moet einden in de haven waar somtijds lang en bang de broze lading werd verwacht; daar wordt het diepe ruim geleegd en’t kriepen van de naven klint als een laatste lied. Vaarwel…de reis is goed volbracht! Het‘Vlaamse schip’zal je missen; kapitein Schiltz!