Ze staat er“by Belcele onder enen boom…” zoals vermeld in het beroemde verhaal van Reynaert de Vos,zoals afgebeeld op de kaft van ons lijfblad. Via de Reynaertbanken,langsheen de Reynaertroute kan je kennis maken met het land van Waas. In deze streken situeert zich,het beroemde Reynaertverhaal. Onze Belseelse bank stond altijd onder de boom,waar ze hoort volgens het verhaal. Na de heraanleg van Belseledorp werd ons door de Cultuurdienst,om advies gevraagd voor de herplaatsing. Het bestuur van de Deelculturele raad nam contact op met de Dorpsraad en ook met Tiecelijn,de vereniging van Reynaert-specialisten,en organiseerde een plaatsbezoek. De bank kon onmogelijk op dezelfde plaats staan. De nieuwe indeling van de parkeerplaatsen verhindert dit. Wij wilden haar ook niet verstoppen op de druk bezette parking. Daarom kreeg ze een nieuw plaatsje toegewezen,zichtbaarder,onder de uitlopers van de takken van onze boom,voor de haag tussen de twee infoborden. Ze werd door de stadsdiensten flink opgeknapt. Ze lacht en wacht op de toeristen en Belselenaars die even bij haar willen verpozen.