Omwille van de goede contacten van de A.Verbruggenkring met VOS en de IJzerbedevaart staan wij stil bij het overlijden van de oud-ondervoorzitter van het IJzerbedevaartcomitéCARLOS VAN LOUWE. Geboren op 31 december 1932 en overleden op 2 augustus 2006. Hij was voormalig directeur en bezieler van het vakantiecentrum Reigersnest van de Bond en was ere-burger van Koksijde. In de bibliotheek van Koksijde liep deze zomer een tentoonstelling over Conscience’s boek“De Leeuw van Vlaanderen” door hem samengesteld. Wij kenden hem als lid van het Jeugdverbond der Lage Landen en als lid van de Orde van de Prince. De heer Carlos van Louwe was o.a. co-auteur,samen met P. J. Verstraete,van het boek over de oorlogsbedevaarten. Hij was eveneens bemiddelaar om het archief van Clem. De Landtsheer,stichter en eerste IJzerbevaartsecretaris,onder te brengen in het museum van Temse.