Die na stopzetting van zijn beenhouwerij,de voorgevel van zijn woning herstelde in de oorspronkelijke staat. Enkel op oude foto’s kon je de staat van voor de beenhouwerij zien. Het is een blijk van respect voor het architecturaal verantwoorde dorpskarakter. Na o.a. het voormalig bisschoppelijk kasteel,is dit weerom een verrijking voor ons dorp. Ook de eigenaar van de directeurswoning van de vroegere jongensschool in de Koutermolenstraat is zijn voorgevel aan het restaureren. De deelculturele raad van Belsele maakte vroeger reeds een kleine brochure met de waardevolle gevels van ons dorp. Dit document kan nog steeds bekomen worden bij Luk Huys of op ons secretariaat.