Op 10 juni ll. verscheen het“Woordenboek van het Belseels Dialect”,dat Alfons De Belie samenstelde en dat uitgegeven is door de Culturele Kring Boudelo,Kouterstraat,150,Belsele. Hij werkte vijf jaar aan dit boek dat 6500 Belseelse dialectwoorden bevat met hun equivalent in het Algemeen Nederlands. Na ieder woord volgt een spreuk of grapje,soms een onderdeel van een liedje,een leuk gezegde of een raadseltje en indien nodig de verklaring ervan. Het dialect wordt weergegeven zoals het uitgesproken wordt: Duuzendpuuëter:duizendpoot,“999 kieëren tik en ieëne kieër tak,wâis dâ?:nen duuzendpuuëter mîeen(h)aaten bieën(raadseltje). Prietpraut:onnozele praat:“wafur prietpraut protte gij nô”. Het boek is zo samengesteld dat het meer een leesboek is en niet zozeer een woordenboek. Slechts de laatste 60 bladzijden kunt u als een woordenboek beschouwen. Ze vormen de alfabetische lijst van de woorden in het Algemeen Nederlands,gevolgd door dat woord zoals dat in Belsele gezegd wordt. Dit maakt het mogelijk voor vele mensen die in Belsele wonen maar daar niet geboren of opgegroeid zijn,om het dialectwoord te vinden. Het boek geeft een beeld van het leven en de gewoonten van de geboren Belselenaren tussen de jaren 1930 en 1960. Rond 1950 begint men te Belsele,zoals elders in Vlaanderen,het dialect te vervangen door het zogenaamde‘Verkavelingsvlaams’,vooral door de werking van de A.B.N.-actiegroepen en de algemene invoering van het ABN in het secundair onderwijs. Maar daardoor dreigt de cultuurschat,die het dialect is,verloren te gaan. Door de uitgave van dit boek zal dat voor Belsele niet het geval zijn. Het boek bevat 470 bladzijden en is gedrukt op glanzend papier. Het heeft als afmetingen 16 x 24 cm. En is ingebonden met harde kaft. Het wordt aangeboden aan 30걥n is te bekomen aan de balie van Meubelen DEBA,Lokersebaan,10 te Belsele. Het boek verscheen op 10 juni 2006 en nu reeds is 2/3 van de oplage verkocht. Er is geen tweede druk voorzien. Dus snel aanschaffen is de boodschap! Het boek is tevens best geschikt als geschenk bij de komende eindejaarsfeesten.