Zondag 7 jan 11u spreekbeurt in lokaal‘Steenstrate’,Nieuwstr 86,Sint-Nikl door Frans Crols,(Warandegroep),t.g.v. de nieuwjaarsreceptie OVV-Waas Woensdag 17 jan 19u30 in zaal‘De Kouter’worden de bestuursleden van de Belseelse verenigingen verwacht voor een NIEUWJAARSVERGADERING van de Belseelse CULTUURRAAD. Kersvers schepen van Cultuur Lieve Van Daele en Belseelse cultuurraadvoorzitter Annemie Charlier lichten hun beleid toe. Zaterdag 3 febr 16u in zaal‘De Kouter’ALGEMENE VERGADERING voor de Verbruggenkring. Spreekbeurt door a.s. schepen Lieven Dehandschutter over de Vlaamse politiek vandaag en morgen. Alle aanwezigen worden vergast op gratis pannenkoeken,vergezeld van drank naar keuze aan vriendenprijs. Zaterdag 17 febr met AVK avondje uit naar Asse,waar om 20u POEZIAVOND begint over“Wies Moens,leven en werk” in oud gasthuis. Vrijdag 2 maart 20u AVK-QUIZ,parochiezaal Sinaal. Inschr per ploeg van vier. Elke 2de maandag bent u welkom op de DORPSRAAD zaal‘De Kouter’(vroegere jongensschool)20u–22u. Er wordt een actueel Belseels standpunt behandeld. E.v. DR:8/1,12/2(Witboek),12/3,16/4(3de maandag wegens paasvakantie). Zondag 25 maart Temse“Gebr VAN RAEMDONCK-herdenking”(info zie pers)