Beste Reynaertlezer,30 december 2006 Het jaar loopt alweer naar het einde. De kalkoen van Kerstmis is verteerd en het buffet van eindejaar staat klaar. Het einde van een jaar noopt ons steeds tot terugblikken. In de kranten,op televisie en radio worden we overstelpt door jaaroverzichten en lijstjes allerhande. Ook op persoonlijk vlak blikken we graag even terug. Misschien was 2006 zoals je verwacht had. Misschien kreeg je wat je gehoopt had en kwamen enkele van je wensen uit. Dan voel je je waarschijnlijk een zondagskind. Moge het zo blijven in 2007. Misschien bracht het afgelopen jaar minder mooie dagen en te veel ontgoochelingen. Dan wenst het bestuur van AVK je een beter en mooier 2007. Ook wij willen even terugblikken op 2006 en vooruitkijken naar 2007. Op wereldvlak schieten mij twee belangrijke feiten te binnen. Ten eerste de aandacht die er gegaan is naar de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan voor de mensen hier en elders. Vooral de film van Al Gore en het initiatief van Margaretha Guidone uit Kapellen is me bijgebleven. Op alle niveaus wordt er sindsdien gepraat over hoe we de trend kunnen ombuigen en de aarde kunnen bewaren voor de mensen na ons. Dit blijft een belangrijk thema in 2007. Tweede feit met verregaande gevolgen is de doodstraf voor Saddam Houssein. Deze morgen werd meegedeeld dat de doodstraf uitgevoerd werd,ondanks o.a. Europees protest. Dat de voormalige dictator de doodstraf verdiende staat buiten kijf,maar volgens onze Europese humanistische en gelovige principes kunnen wij het uitvoeren van deze doodstraf niet goedkeuren. Wat zullen trouwens de gevolgen zijn voor de situatie in Irak? De burgeroorlog eist daar alle dagen vele slachtoffers. Voor- en tegenstanders van Sadam Houssein zullen dit feit aangrijpen om mekaar nog heviger te bestrijden. Irak is een verdeelde natie en ook nu zijn de gewone Irakezen het slachtoffer. Dichter bij huis blijven de zinloze moorden in eigen land in ons geheugen hangen. Joe,Luna,Oulemata en Guido zijn de namen van 2006. Ze werden vermoord op klaarlichte dag,in de publieke ruimte. We reageerden met een witte mars. Dit keer niet om de politie en het gerecht op hun plichten te wijzen,maar om onze afschuw tegenover zoveel zinloos geweld duidelijk te maken. We ijverden voor een samenleving met meer verdraagzaamheid,met rechten en plichten. Dit is ook de uitdaging voor 2007,het organiseren van een samenleving waarin het goed is om leven voor iedereen. Wat brengt ons 2007? In ieder geval de toetreding van twee nieuwe lidstaten in de EU,Bulgarije en Roemenië. Dit gaat met minder feestgedruis gepaard dan uitbreiding in 2004 met 10 landen. Maar voor de nieuwe EU-burgers is dit even belangwekkend. Hoe zal trouwens onze economie op deze uitdaging inspelen? Hoe zal de politiek reageren? Zal er eindelijk werk gemaakt worden van een nieuw Europa,met een echte grondwet? Hoe zullen de kleine staten en regio’s waaronder Vlaanderen behandeld worden in dit grote gegeven? In ieder geval federale verkiezingen. De paarse regering van Guy Verhofstadt zal op haar verdiensten beoordeeld worden. Wij hopen dat de Vlaamse partijenéén front vormen tegen het Njet van de PS en samen gaan voor verdere stappen in de staatsvorming,zoals opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord. Vlaanderen verdient beter dan het vandaag krijgt. In ieder geval in alle steden en gemeenten nieuwe besturen. Vanaf 2 januari treden ze in werking. In Sint-Niklaas heeft de nieuwe coalitie een nieuw witboek geschreven. Vanaf 9 januari wordt het witboek aan het‘middenveld’ter beschikking gesteld. Opmerkingen en aanvullingen kunnen gemaakt worden. Op de gemeenteraadszitting van maart wordt dit geamendeerde witboek ter stemming voorgelegd. De dorpsraad van Belsele bespreekt dit witboek op 12 februari. Wie inspraak wil,komt naar dit belangrijk overleg. In ieder geval in Belsele een nieuw bestuur binnen de deelcultuurraad. Ondergetekende werd tot voorzitter gekozen. Ik hoop de culturele verenigingen dichter bij mekaar te brengen en samen een paar initiatieven op het getouw te zetten. In samenwerking met‘de Raaklijn’wil het nieuwe bestuur een natuurleerpad uitstippelen. We dromen van een cultuurmarkt en van een evenement rond’50 jaar Verdrag van Rome’. We hopen op de realisatie van de kunstwerken in Belsele,samen met KIB. Als voorzitter wil ik ook op bezoek gaan bij de verschillende aangesloten verenigingen om te horen wat leeft in Belsele. Meer daarover verneem je op de nieuwjaars-receptie van de DCR op 17 januari 2007. Voor de rest zal veel verder gezet worden,wat vandaag al begonnen is. Plannen die gemaakt werden,worden uitgevoerd. De wereld zal er niet spectaculair op vooruit gaan. Honger,oorlog en natuurrampen zullen de mensen hier en elders blijven teisteren. Wij kunnen de wereld niet veranderen. Wij kunnen alleen maar ons best doen om het leven dicht bij ons voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. We kunnen enkel hopen dat de groten der aarde hun verantwoordelijkheid opnemen. Het AVK-bestuur en de Reynaertredactie wenst u,beste lezer,in ieder geval een gelukkig en gezond 2007.
In de cultuurzaal van de Kouter(oude gemeenteschool)te Belsele voor haar 16de AVK-cursus KALLIGRAFIE. Alle geïnteresseerden in de KUNST VAN HET SCHOONSCHRIFT zijn welkom. Let wel op,eerst op woensdagavond 7&14 februari en 7 maart,en nadien op donderdagavond 15 maart,19 april en 10 mei‘07. De lessen beginnen telkens om 19u stipt en eindigen om 22u. De kostprijs is 11 euro per avond of 63 euro voor de reeks van zes. Schrijf vooraf in door storting op 001-1396357-21 van de Am. Verbruggenkring te Belsele met vermelding van‘Kalligrafie,je adres en je telefoonnummer’. Indien mogelijk,bezorg je ook je inschrijving elektronisch aan[]of telefonisch aan de coördinator Guido Stevens op tel 03-772 46 00.
Zondag 7 jan 11u spreekbeurt in lokaal‘Steenstrate’,Nieuwstr 86,Sint-Nikl door Frans Crols,(Warandegroep),t.g.v. de nieuwjaarsreceptie OVV-Waas Woensdag 17 jan 19u30 in zaal‘De Kouter’worden de bestuursleden van de Belseelse verenigingen verwacht voor een NIEUWJAARSVERGADERING van de Belseelse CULTUURRAAD. Kersvers schepen van Cultuur Lieve Van Daele en Belseelse cultuurraadvoorzitter Annemie Charlier lichten hun beleid toe. Zaterdag 3 febr 16u in zaal‘De Kouter’ALGEMENE VERGADERING voor de Verbruggenkring. Spreekbeurt door a.s. schepen Lieven Dehandschutter over de Vlaamse politiek vandaag en morgen. Alle aanwezigen worden vergast op gratis pannenkoeken,vergezeld van drank naar keuze aan vriendenprijs. Zaterdag 17 febr met AVK avondje uit naar Asse,waar om 20u POEZIAVOND begint over“Wies Moens,leven en werk” in oud gasthuis. Vrijdag 2 maart 20u AVK-QUIZ,parochiezaal Sinaal. Inschr per ploeg van vier. Elke 2de maandag bent u welkom op de DORPSRAAD zaal‘De Kouter’(vroegere jongensschool)20u–22u. Er wordt een actueel Belseels standpunt behandeld. E.v. DR:8/1,12/2(Witboek),12/3,16/4(3de maandag wegens paasvakantie). Zondag 25 maart Temse“Gebr VAN RAEMDONCK-herdenking”(info zie pers)
dinsdag 30 jan 2007 'EEN DAG VOL POËZIE',Gent bezoek aan het Poëziecentrum in Gent,een uniek huis voor Nederlandstalige poëzie en anderstalige poëzie in Nederlandse vertaling. Het Centrum geeft een poëziekrant uit en bevindt zich in het prachtige historische hart van Gent. Gezamenlijk middagmaal gevolgd door wandeling via de Gentse Poëzieroute. Ons eindpunt is CaféSMAK,het cafévan het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst waar we een koffie drinken. Dagprogramma 9u tot 17u. Deelnameprijs:갲7 pp,incl. tram,geleid bezoek,middagmaal,koffie,poëzieroute,fooien. Niet inbegr:dranken bij het middagmaal,vervoer van en naar Gent. Inschrijven:voor dinsdag 16 januari. woensdag 7 febr 2007 'ENSOR EN DE AVANT-GARDE AAN ZEE',Oostende Heel wat avant-gardisten hebben aan de Vlaamse kust hun vertrekpunt. Geleid bezoek aan de tentoonstelling 'Ensor en de avant-garde aan zee' in het PMMK. Het Museum voor Moderne Kunst,wil vooral dat aspect beklemtonen. Een uitgelezen selectie van topwerken van deze unieke kunstenaar zal worden omringd met werken van kunstenaars die een dirigerende rol hebben gespeeld in de evolutie van de kunstgeschiedenis van realisme tot surrealisme over symbolisme en expressionisme,zoals ondermeer Spilliaert,Permeke,Delvaux,Magritte,Daumier,Munch,Van Gogh,de Chirico,Dali en Ernst. Programma:13u tot 18u30. Deelnameprijs:17 euro pp. Incl:koffie,gids,toegang,fooien. Niet incl:vervoer van en naar Oostende. Inschrijven:voor dinsdag 6 februari. dinsdag 20 febr 2007 'EEN ONDEUGEND LEKKERE DAG',Gent Als onderdeel van het project 'Ondeugend Lekker' stellen wij u deze 'Ondeugend Lekkere Dag' voor. In de voormiddag ontdekt u alle ondeugend lekkere kantjes van het Gentse Patershol. Na het middagmaal nemen we u mee op een geleide wandeling 'Sneukelen met Stijl'. We stoppen er aan diverse typische gelegenheden in de Gentse binnenstad en laten u proeven van overheerlijke specialiteiten. Kortom:een dag vol ondeugendheid en smaak. zie ook:http://www.ondeugendlekker.eu Programma 9u tot*/- 17u30. Deelnameprijs:30 euro pp. Inbegr:tram,geleide wandelingen,middagmaal,koffie,snoepjes en proevertjes,fooien. Niet inbegr:vervoer van en naar Gent,drank bij het middagmaal. Inschrijven:voor dinsdag 30 januari. Inschrijven en meer info bij Guido Stevens,Schoonhoudtstraat 56,9111 Belsele. Tel 03 772 46 00 of Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Ook dit jaar hield de goed heilige man zijn belofte om ons dorp te bezoeken. Op 2 december stonden veel kinderen de goede Sint op te wachten aan het station van Belsele. Aangezien hij in Sint-Niklaas zijn verblijf heeft tijdens zijn bezoek,was de trein ook dit jaar het meest aangewezen transportmiddel. Met een open koets werd de Sint samen met zijn Pieten dan rondgereden via Herfstrust,door het dorpscentrum,waar hij van op het gemeentehuis de gouden babbeluut mocht uitsmijten. Daarna stond er nog een verjaardagsfeestje op het programma in de parochiezaal onder de presentatie van onze hoofdredactrice. Na afloop vroeg de Sint om via onze Reynaert nogmaals de organisatie en alle kinderen te bedanken voor de prachtige dag. Hopelijk komt hij volgend jaar opnieuw naar ons dorp.
Tussen de meestal lovende naklanken over ons verschenen‘Teugeltje’,hoor je nogal eens ook de kritiek dat ik maar al te vaak mijn inspiratie haal uit het verleden. Een terechte bemerking vind ik dit persoonlijk. Maar,als het waar is,dat‘een vogel zingt,zoals hij gebekt is’,kan ik dit misschien inroepen als enige verontschuldiging,want inderdaad mijn‘bekje’wordt oud. Maar meestal weet ik toch het verleden aan de actualiteit te verbinden. Het kan weer niet anders deze keer. Een dorpsgenote die genomineerd werd voor“De Pluim”! “Maria Bocklandt”,een buurvrouw nog wel! Dit kunnen wij zomaar niet geruisloos laten‘passeren’. Dus,andermaal terug naar het verleden,zeg maar 1936,nietwaar Maria? 1936 was een bijzonder‘gezegend’jaar. Persoonlijk kan ik daar van meespreken,net als Roger De Roeck,de voorzitter van de kerkfabriek,waarmee Maria een zeker‘Kerkelijke’relatie heeft. Goed geplaatst ben ik wel om over‘Maria van de koster’enige historiek te vertellen. Van kindsbeen af,wist ik van haar bestaan. Haar vader zaliger Romain,koster in Belsele(ook geen doetje als het over fratsen en grappen ging)had met mijn vader,koster-drukker in Waasmunster,een vriendschappelijke en uiteraard ook een zakelijke relatie. Romain had een drukkershandel,in opdracht van mijn vader koster-drukker. De jeugd van Maria kunnen wij gerust bestempelen als het‘verborgen leven van Maria’. Onder het gezag van een al te strenge moeder Gabriëlle,werd ze nogal kort en bijna geïsoleerd gehouden,zodat ze de vele pijlen die ze op haar boog had,niet kon afschieten. Indien er toen reeds een“Reynaert” had rondgelopen in Belsele,hing er zeker aan de huisgevel:“Sssst!...hier rijpt Maria”. En of ze gerijpt is? Een pientere Werner Ongena had dit in de gaten en oordeelde dat“de beste paarden op stal worden verkocht”. Hij verschalkte de‘wakende’moeder,wist het verborgen meisje,dat ondertussen een rijpe vrouw was geworden,te verleiden,huwde er mee en op géén tijd kregen ze drie zonen. “Het Openbaar Leven van Maria” kon beginnen. En wij zullen het geweten hebben! Ondanks de zware gezinslast,waarbij het jonge gezin als‘inwonenden’wel geholpen werd door haar ouders,engageerde zij zich in allerlei parochiale en gemeentelijke verenigingen. ‘In vrije teugel’kon ze al haar talenten en capaciteiten zoals tekenen,schilderen,zingen en vooral organiseren ten dienste stellen van de gemeenschap. Geen wonder dat Maria bij het overlijden van haar vader Romain,het kosterambt tot op heden overnam,echter zonder de organistentaak. Het plaatsgebrek in dit‘Reynaertje’laat ons niet toe het uitgebreide palmares van Maria te beschrijven. Toch enkele titels:Huismoeder - Kosteres(‘Kerkmuis’)–hoofdcatechist–Misdienaarsbegeleidster–zangeres in parochiekoor(af en toe gelegenehidskoorlei(ij)dster))–bestuurslid bij de Koninklijke Fanfare Ste-Cecilia–kinderoppas -animatrice in Sinte-Lutgarisschool(organisator-scheidsrechter bij het netbal op schoolfeesten)–mede-organisator bezigheidsclub–teken- en schilderwerken voor de logo-borden in de kerk–filiaalhouder begrafenisondernemer Van Dael,Sint.Niklaas–maar momenteel en bovenal grootmoeder van vier(en half)kleinkinderen,waarvoor zij dagelijks in de weer is. Eigenlijk een ongelooflijk schitterend en waarschijnlijk nog onvolledig palmares. Persoonlijk ben ik haar nog steeds dankbaar als jarenlange medewerkster aan het Klokkenlappersfestival van KWB,waarvan wij samen met de betreurde Alex de Groeve de verantwoordelijken waren. Ook hierbij heeft Maria,samen met Werner en later met haar zonen,bergen werk verzet. Tijdens de‘Klokkenlappersweek’lag haar hele gezin gewoon‘plat’,met moeite werd er een snel-menuutje gemaakt en met het schaarse eten nog tussen de tanden,was ze in de tent in de weer om ondermeer haar decor op te stellen voor hààr“Play-back- en soundmixshow”,waarop vedetten van heel Vlaanderen(zelfs uit Wallonië)optraden. Een onvergetelijke belevenis zal dit steeds blijven. Ook bij het fameuze Interclubspel zorgde zij samen met Werner voor de nodige attributen. Dat wij soms de goedgelovige Maria eens in het ootje hebben genomen,kunnen jullie wel raden. Zo heeft ze ondermeer op ons verzoek in Werner zijn karweiatelier een half uur gezocht naar een onbestaande“avanceerhamer’. Verdorie,nog iets aan haar palmares toe te voegen:actrice bij het toneelgezelschap“De Klokkenlappers”. Zelfs engageerde zij zich menig maal tot het souffleren(tekstopzegging). Als acteur zei ik ooit eens tegen Werner:“Maria is de beste die ik ooit gekend heb. Ze stelt me gerust. Ik speel blindelings‘op haar’! Verdacht keek hij mij aan. “Ik wil zeggen dat ik op het toneel,mij ten volle op haar vertrouw qua teksten” herstelde ik vlug,hem geruststellend. Vlak voor het te perse gaan van deze Reynaert,vernemen we dat iemand anders met“De Pluim” gaan lopen is,slechts met acht stemmetjes meer dan Maria. Jammer vinden we dit! Waar zijn de stemmen gebleven van‘haar’vele verenigingen? Van mij persoonlijk heeft ze er alvast twee gekregen. En als het van Reynaert afhangt verdient Maria een“Pluim” zo groot als zijn staart!
KAV biedt je tal van activiteiten aan om te beleven. Keuze te over om je vrije tijd zinvol en aangenaam te besteden. Genietend,confronterend,avontuurlijk,inspirerend…het zijn maar enkele van de adjectieven waarmee we het aanbod kunnen omschrijven. Dit en nog zoveel meer beleef je mee in KAV. Ook in Belsele is KAV actief! Dit zijn enkele activiteiten die in onze afdeling gepland zijn:Bij KAV werken we aan onze conditie:met o.a. fietstochten,salsa-aerobics en een fitmix(een plezante en gezonde bewegingsvorm waarbij je zowel aan je conditie werkt als je spieren verstevigt). We spreken onze creatieve geest aan:we maken bloemstukken voor Valentijn en voor Pasen en met swarovski-parels maken we mooie juwelen. Voor wie graag op stap gaat zijn er onze vermaarde daguitstappen:zowel culturele,gegidste uitstappen als shopping-reisjes komen aan bod. Om je vriendenkring uit te breiden zijn er onze gezellige avondfeesten. Wenst U meer inlichtingen omtrent onze werking? Wenst U deel te nemen aanéén van onze activiteiten? Aarzel dan niet en neem contact op met Martine De Wilde(Kerkstraat 39 te Belsele - Tel. 03/772.16.53)of met Hilde Stoffijn(Molenwijk 144 te Belsele–Tel. 03/772.50.52).
Na de vorige voorzitters,Hugo De Blende,Luk Huys,Guido Stevens en Dirk Van Der Speeten werd Annemie Charlier bereid gevonden om de DCR voor te zitten. Dit werd mogelijk omdat ze geen politiek mandaat meer bekleed. Op de jongste vergadering werd het nieuwe bestuur voor Belsele geïnstalleerd. Het nieuwe bestuur van de DCR bestaat uit voorzitter Annemie Charlier(AVK),ondervoorzitter Dirk Van Der Speeten(’t EY),secretaris Walter Vermeulen(fotoclub Balder),penningmeester Luk Huys(theater Phoenix),Guido Stevens(KIB). Ouderdomsdeken in het bestuur,mevrouw Hilda De Koninck,verzocht om vrij te zijn van een bestuursfunctie. Om haar vele jaren dienst als penningmeester kreeg Hilda een welgemeend applaus. De nieuwe voorzitter riep de aanwezige afgevaardigden op,om in‘de Reynaert’om beurt hun vereniging voor te stellen. Christine Meert bijt de spits af met haar bijdrage over KAV-Belsele. In deze Reynaert vind je ook zoals steeds info over alle verenigingen die traditioneel samenwerken met de AVK aan het“infoblad van en voor Belsele”.
“DWAZEN”! Tijdens de voorbije Jaarmarkt van 10 en 11 november brachten enthousiaste medewerkers van ons plaatselijk jeugdhuis voor de 5de maal een toneelproductie op de planken. Met‘Dwazen’(Fools)van Neil Simon kozen zij opnieuw voor een moeilijke uitdaging. Voor 5e maal verzorgde Luk Huys met brio de regie. Proficiat aan Andy,Dennis,Didier,Erika,Lien,Luk S.,Tamara,Sara,Serge,Vanessa,en alle medewerkers voor jullie puike prestatie. De redactie van‘de Reynaert’genoot van jullie samenspel en onze huisfotograaf kon zelf een paar mooie herinneringentjes vastleggen. De Verbruggenkring wil JH’t Pleksken feliciteren en aanbevelen aan de Belseelse jongeren. Er is daar een ploeg jeugdige volwassenen,die naast hun studies of startende carrière,de nodige energie vinden om de clubhuisleden te entertainen op een gezonde en verantwoorde wijze. In Belsele kunnen ze wat!
Dit jaar bracht het Gaudeamusmannenkoor o.l.v. Dirk Stuer extra sfeer. Samen met de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia o.l.v. Marc Weyers,en ons eigen Sint-Gregoriuskoor o.l.v. Marcel Van Daele verzorgden ze een aangename avond vol stemmige kerstliederen. Extra proficiat aan onze zangers en hun begeleiders Maria,Agnes en aan de voorzitters Bob en Julien