Tot 14 januari loopt een herdenkingstentoonstelling van stads- en dorps-gezichten van de Sint-Niklase/Belseelse kunstenaar Romain Malfliet in de Salons voor Schone Kunsten. Deze etser-graveur overleed in 2006. Secretaris van de DCR Belsele,Walter Vermeulen werkte mee aan dit initiatief. Tijdens de gemeenteraad van november 2006 bevestigde schepen Jo De Cuyper dat er gewerkt wordt aan de plannen voor een lift in het oud-gemeentehuis. Misschien kunnen binnen afzienbare tijd mensen met een handicap en mensen met kinderwagens toch boven geraken in ons gemeentehuis. Tijdens diezelfde gemeenteraad werd de aanleg van de wegeninfrastructuur voor de uitbreiding van de Populierenwijk goedgekeurd. Daardoor krijgen de plannen om te bouwen in de meersen aan de Populierenwijk steeds meer vastere vorm. Annemie Charlier(N-VA)heeft zich nochtans altijd verzet tegen deze verkaveling. Bouwen in de meersen kan niet. Dit is een waterziek gebied in de vallei van de Belselebeek. Daar bouwen,vraagt om problemen. Nog tijdens de gemeenteraad van november stelde Annemie Charlier de vraag waarom het stadsbestuur het octopuscharter van de voetgangersbond nog niet ondertekend heeft? Dit charter houdt in dat de schoolomgeving voetgangers- en fietsveilig gemaakt worden,niet alleen door de 30-kmzone in te voeren maar ook door de infrastructuur van de omgeving aan te passen. Misschien een optie voor het nieuwe bestuur? Er rijden vanaf december 2006 meer bussen door het Waasland. Het probleem voor sommige Belseelse bewoners geraakt daardoor nog niet opgelost. De vervoersmaatschappij‘De Lijn’breidt het belbustraject uit naar Waasmunster. De bewoners van‘….’kunnen ook gebruik maken van de belbusservice. Tegelijkertijd gaat de spoorwegverbinding tussen Belsele/Sint-Niklaas en de rest van Vlaanderen erop achteruit. Op de dorpsraad van december bracht Fred Van Remoortel een duidelijk overzicht van de nieuwe verbindingen. Tijdens de dorpsraad van februari wordt het witboek van het nieuwe bestuur kritisch besproken. Iedereen kan opmerkingen indienen,liefst vooraf aan de agendacommissie of bij de Reynaertredactie,omwille van het goed verloop van de vergadering. Op de kerstmarkt van Belsele waren veel meer standhouders aktief. AVK was zoals altijd van de partij. Je kon er getuige zijn van het maken van ijssculpturen. De ijsengelen versierden het kerkplein nog dagen na Kerstmis. Het zou de gezelligste kerstmarkt uit de omgeving zijn,wat wij maar wat graag bevestigen.