Onder deze titel organiseerde VOS-Sint-Niklaas,een tentoonstelling in de stedelijke Bibliotheek tijdens de Vredesweek(11-11-11). Uiteraard werkten wij als AVK-Belsele hier graag aan mee. De oude VOS-vlag van Belsele werd o.a. hier tentoongesteld. De provinciale secretaris Tijl Rommelaere(27 jaar jong)hield op 9 november de openingstoespraak,waaruit wij voor jullie het volgende citeren: ‘Onze gemeenschappelijke belangen kunnen we het best samen verdedigen op het internationale forum. Nationalisme en vrede. De link tussen nationalisme en vrede wijst op de ondeelbaarheid van het IJzertestament. In tegenstelling tot hetgeen vaak wordt gesuggereerd gaat nationalisme wel degelijk hand in hand met een vredevolle samenleving. Een samenhorige gemeenschap is een vereiste voor het streven naar een langdurige vrede tussen de volkeren in de wereld. Vlaanderen is ook geen eiland in de wereld. De contacten met diversiteit,andere culturen en staten zijn verrijkend. Ze bieden een meerwaarde voor onze gemeenschap,als iedereen respect opbrengt voor de eigenheid van eenieder. Het is zoals Ghandi zei:“Om internationalist te zijn,moet je eerst nationalist zijn.” Vlaanderen is onze thuis! Onze thuishaven van waaruit we in contact treden met de wereld. Een wereld die door de globalisering steeds kleiner wordt. We moeten met andere woorden 'Vlaming zijn om wereldburger te worden’.